Uddannede sundhedsfaglige medarbejdere til bo- og dagtilbuddet Grøndalsvænge i København NV (30-35 timer ugentligt)

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Leder du efter nye udviklingsmuligheder i dit arbejdsliv, hvor du med det samme kommer til at sætte alle dine sundhedsfaglige kompetencer i spil? Og ønsker du at være med til at skabe en meningsfuld hverdag for Grøndalsvænges livsglade og unikke borgere?

På Grøndalsvænge kommer du til at arbejde sammen med pædagoger, omsorgsmedhjælpere og kolleger med sundhedsfaglig baggrund, hvor I sammen skaber gode, meningsfulde liv for 48 livsglade og unikke mennesker i alderen 40-80 år. Vi arbejder alle pædagogisk, løser mange af de samme opgaver og bidrager positivt med vores faglighed i de respektive teams.

Dine muligheder

Annette fortæller om, hvordan det er at være ansat som social- og sundhedsassistent på Grøndalsvænge:

Jeg har virkelig kunne sætte min SSA-uddannelse i spil her på Grøndalsvænge. Jeg har haft masser af sundhedsfaglige opgaver som fx sår, compilanbind, medicinadministration og taget vitale værdier. På botilbuddet Grøndalsvænge bliver man som SSA’er en sparringspartner for det pædagogiske personale og leder. I dag sidder jeg i en stilling som sundhedsfaglig koordinator – også her på Grøndalsvænge, så der er gode muligheder for at få spændende udfordringer hos os.

Og har du hjertet på rette sted lige som os, så er du typen, vi gerne vil høre fra. Vi har hjertet med, når vi går på arbejde i Borgercenter Handicap - Video.kk.dk

Om Grøndalsvænge

Borgerne har alle udviklingshæmninger og behov for omfattende hjælp og støtte i hverdagen. En del af borgerne har store fysiske handicap, og skal støttes i daglig omsorg, pleje, kommunikation og aktiviteter med henblik på et selvstændigt liv. Borgerne har brug for omfattende pædagogisk støtte, omsorg samt sundhedsmæssig pleje og behandling.

Vi er placeret i København NV nær Fuglebakken Station og er et hus med mange muligheder. Vi har vores eget interne dagtilbud, skøn sansehave, og der er løbende spændende aktiviteter og oplevelser for beboerne. Vi bruger også lokalområdet til små ture. Vi er heldige at have vores eget køkken, som i hverdagene laver hjemmelavede økologiske måltider, og du kan ofte gætte aftensmaden, når du bevæger dig rundt i huset.

Vores nye kollega

Du er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, og du har interesse for, og meget gerne erfaring med at arbejde på specialområdet. Har du ikke erfaring med området, vil vi sørge for at klæde dig ordentligt på.

Som sundhedsfaglig medarbejder er din opgave bl.a. at være med til at styrke tilbuddets sundhedsfaglige tilgang til opgaver, udfordringer og udviklingstiltag. Du vil indgå i den daglige pædagogiske praksis på vores forskellige etager, og din rolle er at bidrage aktivt med dit sundhedsfaglige blik.

Da vores borgere har brug for ro, struktur og stabilitet i genkendelig hverdag, skaber du trygge rammer med øje for den enkelte borger. Du trives i et miljø, hvor faste rutiner samt tydelig og målrettet kommunikation er en del af praksis. Samtidig ønsker du at blive en del af en organisation, som er i forandring og udvikling.

Du bliver tilknyttet et team, men du er også åben overfor at flytte derhen, hvor opgaverne kalder på dig.

Vi vægter en helhedsorienteret tilgang og tværfaglighed er utroligt vigtigt for at løfte kerneopgaven, da borgerne har mange forskellige behov. Strukturer og rutiner er en nødvendighed i det faglige arbejde af hensyn til borgernes trivsel, værdighed og livskvalitet. Her vil vi værdsætte, at du bringer din sundhedsfaglige baggrund ind i vores tværfaglige samarbejde.

Som social- og sundhedsassistent kommer du blandt andet til at arbejde med

  • sundhedsfaglige opgaver såsom sårpleje, hygiejne m.m.  
  • være sparringspartner for de pædagogiske kollegaer i forhold til den sundhedsfaglige pleje på botilbuddet, herunder dokumentation, hygiejne, observationer m.m.
  • udarbejde, følge, evaluere og afslutte plejeplaner og sundhedsfaglig dokumentation opgaver i forbindelse med medicinhåndtering, fx dosering af medicin, egenkontrol m.m.
  • sundhedsfagligt samarbejde og refleksion med botilbuddets fastansatte sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter
  • metodisk pædagogisk arbejde med beboerne på lige fod med pædagogerne

Er du social- og sundhedshjælper vil du i dit arbejde med borgerne især anvende din ekspertise i forhold til den basale pleje og omsorg. Og derudover kommer du til at udføre metodisk pædagogisk arbejde med beboerne på lige fod med pædagogerne. Og du vil med det samme opdage, hvilken forskel du kan gøre i hverdagen for borgerne på Grøndalsvænge.

Vi tilbyder

  • et moderne botilbud med alle de nødvendige hjælpemidler til at hjælpe borgerne
  • indflydelse på løsning af egne opgaver
  • indflydelse på egen vagtplan
  • løbende kompetenceudvikling med fokus på neuropædagogik, dokumentation og sundhedsfaglig undervisning i blandt andet medicinhåndtering, hygiejne m.m.
  • en lærende organisation med feedbackkultur, hvor vi har fokus på, at alle holder sig fagligt ajour og systematisk deler viden 

Vi tager godt imod dig

Vi arbejder aktivt med introduktion og onboarding af nye medarbejdere, hvilket du også vil opdage, hvis du starter hos os. Inden du starter, får du tilknyttet en dygtig kollega, og dine første to dage vil gå med at blive introduceret til Grøndalsvænge.

Efterfølgende følger du en kollega i seks introvagter, hvilket betyder, at du får mulighed for lære opgaver, beboere og husets rytme at kende. Vores medarbejdere fortæller selv, at det er en god oplevelse at starte og lande hos os på Grøndalsvænge, og det håber vi derfor også, at du vil opleve.

Ansættelsesvilkår

Stillingerne er faste, 30-35 timer om ugen med start snarest muligt. Der er vekslende arbejdstider dag/aften og arbejde hver anden weekend og på helligdage. Vi aflønner efter gældende overenskomst og indhenter referencer og straffeattest ved ansættelse.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål, kan du evt. kontakte afdelingsleder Pia Rundstrøm på 2688 0801, hverdage mellem kl. 10.00-15.00

Søg via dette link senest søndag den 10. marts 2024

Vi indkalder løbende til samtaler.


Placering

Geografiske områder

Deltidsjob
Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 10.03.2024

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 10.03.2024
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!