Social- og sundhedsassistent søges til Regionalt bosted - Stjernen for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Region Syddanmark

Stjernen Nord og Vest i Fraugde er et botilbud for 16 udviklingshæmmede børn og unge i op til alderen af 24 år. Børnenes og de unges behov for støtte varierer, fra verbal støtte til fuld støtte til alle adl funktioner. Nogle af børnene har 1:1-støtte alle døgnets vågne timer, mens andre børn kan dele støtten. Der er både børn der er mobile og børn der er immobile. Diagnoserne er forskellige, men fælles for alle børn og unge er at de er unikke, på hver deres måde.

Enkelte børn og unge bruger i nogle situationer udadreagerende adfærd som kommunikationsform. Vi søger dig, der har en fagprofessionel tilgang og har blik for at være ressourcefokuseret. Vi har brug for dig der besidder et ekstra overskud og nærvær, selv når det bliver svært. Dig der ved, at du kan lykkedes, og støtte børn og unge til bedre trivsel, når du arbejder fagprofessionelt målrettet og nærværende. Vi søger dig der ved, hvor vigtigt det er for børnene, at du er tydelig i din kommunikation og bevidst om din relation.

Vi vægter arbejdsmiljø, faglighed og sikkerhed højt. Flere gange om året afholdes supervision med eksterne supervisor. Vi arbejder blandt andet ud fra KRAP -og bruger dette både i arbejdet med børnenes ressourcer, men også omkring arbejdsmiljø. Du vil inden for de første tre år få et kursus i KRAP, hvis ikke du allerede har det.

Du vil som SSA indgå i normeringen omkring børnene og de unge, og der vil også være afsat tid til administrativt arbejde. Du vil få ansvaret for at have et sundhedsfagligt overblik, sammen med sundhedsteamet bestående af SSA, Sygeplejeske, ergoterapeut og fysioterapeut. Du skal i dagligdagen arbejde tæt sammen med det pædagogiske personale og sammen med dem løfte fagligheden med hver jeres fokus områder, der skal samarbejde så børnene bliver set som hele mennesker.

Dine ansvarsområder:

 • Medicinhåndtering.
 • Implementering af sundhedsfaglige indsatser.
 • Oplæring og uddelegering af sundhedsfaglige opgaver til pædagogisk personale.
 • Kvalitetssikring af sundhedsfaglige opgaver på afdelingsniveau i forhold til borgernes somatiske og psykiatriske problemstillinger, herunder samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såsom lægekontakt, psykiaterkontakt etc.
 • Kvalitetssikring af sundhedsfaglig dokumentation, herunder korrekt medicinhåndtering, UTH, både internt og ved sektorovergange samt dokumentation i Nexus.
 • Social- og sundhedsassistenter deltager, ligesom det pædagogiske personale også i den alm pleje og omsorg for børn og unge.

Vi forventer at du:

 • Har interesse i og lyst til at lære om den pædagogik vi omgiver vores børn med.
 • Har lyst til at arbejde anerkendende og understøttende i forhold til børnenes ønsker, behov og ressourcer.
 • Kan arbejde systematisk, struktureret og i samarbejde med borger, kollegaer og pårørende.
 • Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering.
 • Er åben, fagligt nysgerrig og engagerer dig i den faglige udvikling.
 • Udviser rummelighed og respekt over for børnenes værdier og livsform.
 • Er uddannet social- og sundhedsassistent
 • Trives med at arbejde i krydsfeltet mellem mange samarbejdspartnere
 • Er indstillet på at arbejde hver anden weekend, foruden en blanding af dag og aftenvagter

Vi kan tilbyde dig:

 • 30-37 timers ansættelse
 • At blive en del af en tværfaglig afdeling
 • Som social og sundhedsassistent bliver du en del af et internt sundhedsteam, bestående af andre social- og sundhedsassistenter og sygeplejeske
 • En unik mulighed for at fordybe dig i en afgrænset børn og ungdomsgruppe
 • Et godt introduktionsprogram
 • Supervision med ekstern supervisor
 • Gode muligheder for faglig udvikling og indflydelse
 • 16 fantastiske børn og unge med hver deres store personlighed.
 • Du vil primært blive tilknyttet den ene afdeling, hvor der bor 8 børn og unge

Praktisk
Arbejdstiden skifter mellem dag- og aftenvagter i tidsrummet fra kl. 5.45 – 22.15 og der er faste vagter hver anden weekend.

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, CV, samt relevante bilag sendes elektronisk, og skal være os i hænde senest d. 19. april 2024
Der kaldes løbende ind til samtaler.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Kasper Bøg Meszaros på tlf. nr. 30510 6527, eller på mail:

Se vores hjemmeside.

Afdeling: Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Social- og sundhedsassistent

Arbejdstid: -

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 19 Apr 2024


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøg inden 2 dage (19.04.2024)

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøg inden 2 dage (19.04.2024)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!