Pædagogisk og sundhedsfagligt personale til specialinstitutionen Skodsborg

Københavns KommuneBrænder du for at gøre en forskel for nogle af de mest sårbare og udsatte unge i Københavns Kommune?

Har du ambitioner på sårbare og udsatte unges vegne? Tror du på, at alle kan udrette noget stort, hvis de får den rette støtte? Er du motiverende og udviklingsorienteret? Kan du sætte tydelige rammer på en omsorgs- og respektfuld måde? Elsker du at arbejde på forskellige tidspunkter af døgnet? Så er dette måske en stilling for dig

Specialinstitutionen Skodsborg søger to nye dygtige kollegaer.

Om specialinstitutionen Skodsborg
Specialinstitutionen Skodsborg er en døgninstitution for børn og unge i alderen 12-17 år. De har oftest udadreagerende og selvskadende adfærd, komplekse psykiske og psykiatriske vanskeligheder og evt. misbrug af stoffer og/eller alkohol.

Der forekommer magtanvendelser, som altid udøves i omsorg for den unge, men som vi altid forsøger undgået og altid efterfølgende drøfter og tager ved lære af. Herudover er der debriefing ved behov.

Institutionen er normeret til seks døgnpladser + to fleksible pladser. På institutionen er der to delvist lukkede afdelinger, (jf. Servicelovens § 123b), som kan rumme op til tre unge ad gangen.

Der er ca. 35 engagerede medarbejdere fordelt på fast personale og vikarer. Personalegruppen er blandet af forskellige fagligheder bestående af en fysioterapeut, ergoterapeut, social- og sundhedsassistent mm., men størstedelen af personalet er pædagoger. Derudover har vi en sygeplejerske, socialrådgiver og psykolog samt en psykologisk konsulent til rådighed til undervisning, selvrefleksion og debriefing.

Institutionen arbejder socialpædagogisk, og behandlingsarbejdet er baseret på kognitive behandlingsprincipper, MI og Low Arousal.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte unges særlige behov og vanskeligheder, og har stort fokus på samarbejdet med den unge og den unges familie og/eller andre nære relationer.

Specialinstitutionen Skodsborg ligger lige ned til Øresund en halv times kørsel fra København.

Institutionen hører organisatorisk til i Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP) i Københavns Kommunes Socialforvaltning.

Om jobbet
Vagterne vil være fordelt i et fast rul med blandede dag- og aftenvagter. Vagterne vil have varierende længde mellem 8 og 14 timer. Vi har personalemøde eller teammøde hveranden uge om onsdagen.

Du skal fungere som kontaktperson for nogle af de unge og vil samtidig være tilknyttet et team med 5-6 kollegaer samt være en del af den øvrige pædagogiske drift i huset.

Du skal forvente en hel del skriftligt arbejde, da vi dokumenterer alt i DOMUS samt udarbejder behandlingsplaner og statusskriv.

På Skodsborg er to arbejdsdage aldrig ens. Du skal have lyst og evner til at stå i et til tider kaotisk miljø, hvor du kan bibeholde roen og fortsat skabe trygge, tydelige og omsorgsfulde rammer for de unge.

Arbejdsopgaverne består bl.a. i motivationsarbejde, kognitiv adfærdsbehandling, miljøbehandling, bo-træning, skriftlig dokumentation, sundhedsfaglige opgaver samt praktiske opgaver.

Hvis du har en sundhedsfaglig baggrund, vil dine opgaver derudover også være at støtte og hjælpe dine kollegaer med anden faglig baggrund ift. de sundhedsfaglige opgaver. Dette er b.la. medicinudlevering, dokumentation, samt de 12 sundhedsfaglige fokusområder.

Vi lægger vægt på, at du

 • har en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse.
 • har erfaring med psykiatri.
 • har en forståelse for målgruppen og deres udfordringer.
 • har et positivt menneskesyn og kendskab til behandlingsarbejde med unge.
 • har erfaring med Low Arousal og kognitiv miljøterapi.
 • trives med at have mange forskelligartede opgaver.
 • er tydelig både i tale og i skrift.
 • er engageret, ansvarlig og respektfuld i dit virke.
 • er fysisk og psykisk robust og tolerant.
 • er dynamisk og fleksibel.
 • har lyst og evner til samarbejde og udvikling.
 • vil være med til at videreudvikle, systematisere og strukturere behandlingen på Skodsborg.
 • har kørekort til almindelig bil.

Vi kan tilbyde

 • et spændende og udfordrende arbejde med en kompleks målgruppe.
 • faglig udvikling og sparring med vores psykologiske konsulent.
 • gode og dygtige kollegaer.
 • et krævende og selvstændigt job med udstrakt kompetence og ansvar samt udvikling og tilrettelæggelse af egne opgaver.
 • en dynamisk og udviklingsorienteret institution, som du skal være med til at præge.
 • et spændende arbejde med mange alsidige opgaver og inspirerende tværfagligt samarbejde.
 • supervision - både intern, ekstern og individuelt ved behov.
 • kurser og uddannelse i relevante tilgange og metoder
 • en personalegruppe, som passer på hinanden.
 • en arbejdsplads, som er nysgerrig, innovativ og udviklende.
 • fast onboarding-program med mentor for nyansatte.

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt og er placeret i blandede dag- og aftenvagter.

Løn i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Specialinstitutionen Skodsborg anvender børne- og straffeattest samt udvidede referencer som led i rekrutteringen. Derudover laver vi personlighedstest på de kandidater, som går videre til anden samtale.

Stillingen ønskes besat snarest og senest den 1. juli 2024.

Mere information
Læs mere om centret og specialinstitutionen Skodsborg her Børnesocialpsykiatri (kk.dk) Kontakt afdelingslederne Charlotte Riedel på 2498 1330 eller Ditte Rasselnberg på 5162 2934 mellem kl. 9.00-15.00 i hverdagene.

Ansøgningsfrist: Søg via linket senest fredag den 14. juni 2024
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt løbende på hverdage mellem kl. 9.00-15.00, på specialinstitutionen Skodsborg, Skodsborg Strandvej 130, 2942 Skodsborg. Vi afholder to samtaler og imellem første og anden samtale, vil der være en lille test.

Om Borgercenter Børn og Unge, BBU
Borgercenter Børn og Unge (BBU) understøtter børn, unge og deres familier i vanskelige perioder af deres liv. Vi modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel, ligesom familier, med behov for støtte, selv kan henvende sig. Vi har forskellige tilbud til målgruppen, herunder dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner og forebyggende tilbud som fx gadeplansarbejde. BBU samarbejder med skoler og institutioner og arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Det er vores opgave at understøtte en barndom med trivsel og tryghed, at forebygge omsorgssvigt og at give udsatte børn og unge et godt fundament for voksenlivet.

Se mere om vores arbejde, og hvordan vi hver dag gør en forskel på www.socialjob.kk.dk.

Afdeling:
Bernstorffsgade 17, København V

Bernstorffsgade 17, København V

Bernstorffsgade 17, København V

Griffenfeldsgade 44, København N

Griffenfeldsgade 44, København N

Limfjordsvej 23, Vanløse

Skodsborg Strandvej 130, Skodsborg

Lokation: Socialforvaltningen

Ansøgningsfrist: 14 Jun 2024


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøg senest i dag (14.06.2024)

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøg senest i dag (14.06.2024)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Opgrader opslaget

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!