Sundhedsfaglig behandler søges til fast stilling i OPUS, Psykiatrisk afdeling Aabenraa

Region Syddanmark

”Vil du være en del af et specialiseret team, hvor faglighed og arbejdsmiljø er omdrejningspunktet? – Vores speciale er nydiagnosticerede unge med skizofreni, hvoraf nogle har behov for integreret behandling for en rusmiddelproblematik. Vores arbejdsmiljø er unikt, vi hjælper hinanden, og vi har vundet en arbejdsmiljøpris.”

OPUS søger en sundhedsfaglig behandler, der ønsker at arbejde holistisk med psykisk lidelse, socialfaglige udfordringer og evt. rusmiddelproblematik. Ønsker du at hjælpe med at gøre en forskel for patienter med komplekse udfordringer, så er det lige dig vi har brug for. Sundhedsfaglig behandler kan være sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, fysioterapeut ergoterapeut eller socialrådgiver. Stillingen er på 37 timer ugentligt i dagvagter, eller efter aftale. Per 01.08.2024 eller efter aftale.

”Vi specialiserer os i det mest spændende område –
nemlig nydiagnosticerede unge med skizofreni."

OPUS varetager udredning og tilbyder et treårigt behandlingsforløb til 18 – 29 årige patienter med nydiagnosticeret skizofreni. Teamet har til huse i Sundhedshuset Opnørgården, Aabenraa, og har patienter i alle de 4 sønderjyske kommuner.

Stillingen veksler mellem selvstændig og samarbejdende varetagelse af patientforløb fra visitation til udslusning. Der er et nært tværfagligt samarbejde i teamet af overlæger, oversygeplejerske, psykologer, socialrådgiver, sygeplejersker og social – og sundhedsassistenter.

Om stillingen
Du vil blive ansat i OPUS, hvor du kommer til at arbejde som kontaktperson for en mindre gruppe patienter, hvoraf nogle kan have en rusmiddelproblematik. I samarbejde med patienten og teamet tilrettelægges behandlingstilbuddet, herunder individuelle samtaler og gruppeforløb.

Vi søger en kollega der:

 • Tager udgangspunkt i patientens ønsker for eget liv og lægger vægt på pårørendesamarbejde
 • Trives med at arbejde selvstændigt, målrettet, er god til planlægning og medvirker til et positivt arbejdsmiljø
 • Finder det fagligt inspirerende at arbejde langsigtet med relationsbehandling, herunder har interesse i at opbygge gode samarbejdsrelationer med patienter, pårørende/netværk, kolleger og eksterne samarbejdspartnere, tværfagligt og tværsektorielt
 • Er udviklingsorienteret og reflekterende i forhold til egen og kollegaers praksis
 • Har interesse for patienter, der har en psykiatrisk lidelse samt en evt. rusmiddel problematik
 • Har interesse i at være med til at implementere den kommende integrerede dobbeltdiagnosebehandling i tæt samarbejde med resten af teamet og afdelingen
 • Evner at efterleve psykiatriens bærende værdier – respekt, faglighed og ansvar

Vi ser gerne, at du har psykiatrisk erfaring med udredning og behandling af patienter med skizofreni, misbrugsbehandling, relationsuddannelse, kognitiv uddannelse eller lignende kompetencer. Kørekort er nødvendigt.

”Vi er et lille psykiatrisk team, der er tværfagligt godt sammensat”.
”Vores arbejde veksler mellem råderum og samarbejde.”
”Vi når i mål med mange fine resultater.”

Vi tilbyder:

 • Du bliver en del af et mindre team på en spændende arbejdsplads i udvikling, hvor patientinddragelse, godt kollegialt samarbejde og faglig dygtighed er i fokus
 • Du får en individuelt tilrettelagt introduktion
 • Du får selvstændige og udviklende arbejdsopgaver, hvor både faglige og personlige kompetencer kommer i spil
 • Du bliver en del af et åbent arbejdsmiljø præget af gensidig respekt, opbakning og faglighed
 • Du får gode udviklingsmuligheder, herunder bl.a. undervisning, uddannelse samt supervision og relationskonference

”Vi oplever dagligt personlig og faglig udvikling, hvor vores kompetencer kommer i spil.”

Om Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
OPUS er et af de 4 specialteams i Psykiatrisk Afdeling Aabenraa og er beliggende Opnørplads 1-3, 4. sal, 6200 Aabenraa.

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa består af en fælles akut modtagelse (FAM = Psykiatrisk Skadestue), der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på 4 psykiatriske sengeafsnit, ældrepsykiatriske sengeafsnit og psykoterapeutisk sengeafsnit med tilhørende ambulatorium.

I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der de 4 specialteams: OPUS, Ældrepsykiatrisk ambulatorium, Oligofreniteam samt Klinik for Selvmordsforebyggelse.

Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder målrettet med at forebygge og reducere anvendelse af tvang i psykiatrien. Vi har fokus på høj faglighed, kvalitet og udvikling, hvor vi vægter inddragelse, tilgængelighed og tilfredshed både for patient og pårørende. Det er vigtigt, at patienten oplever et sammenhængende forløb, hvor samarbejde på tværs og kvalitetssikring er helt centralt. Relationsarbejdet med patienterne er en del af det fundament, som vi bygger på. Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og den Syddanske forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse indgår.

Du er velkommen til at kontakte:
Funktionsleder Bodil Thomsen 2479 1980, e-mail:

Sygeplejerske i OPUS Britta Vedel Pedersen 28994734, e-mail:

Ansøgningsfrist:
Den 17/6 2024.

Ansættelsessamtaler:
Forventes afholdt den 20/6 2024. Ansøgere indkaldes telefonisk.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske

Arbejdstid: 37 timer

Arbejdssted: Aabenraa

Ansøgningsfrist: 17 Jun 2024


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøg inden 3 dage (17.06.2024)

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøg inden 3 dage (17.06.2024)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!