Handicapcenter Fyn afd. Skovhuse Nyborg - søger Barselsvikar for Social og sundhedsassistent/sygeplejerske, 32-35 timer fra august 2024

Region Syddanmark

Skovhuse er en del af Handicapcenter FYN, som er et af Region Syddanmarks sociale centre. Centret har bo - og aktivitetstilbud til voksne og børn med udviklingshæmning og andre fysiske og psykiske handicaps.

Sproget skaber virkeligheden, er husets motto. Vores virkelighed lige nu er, at vi har en kollega som skal på barsel. Du skal have mod på det skriftlige arbejde og have flair for at arbejde på pc, ud over de andre opgaver du som SSA også arbejder med. Du arbejder på lige vilkår med de øvrige faggrupper i huset, vi er alle en tand i et tandhjul, som skaber hverdagen for borgerne. Du skal have lyst til at arbejde med denne målgruppe, de fortjener personale som vil dem. Personalegruppen rummer, pædagoger, pædagogisk assistent, 4 social og sundhedsassistent, omsorgsmedhjælpere samt social og sundhedshjælper.
Er du sygeplejerske og kunne tænke dig at prøve arbejdet på et socialt tilbud, ser vi også gerne en ansøgning fra dig til dette barselsvikariat. Der er andre sygeplejersker i organisationen, som du kan få sparring fra.

Timeantal pr. uge kan vi tale om. Ca. 2/3 af arbejdsdagene ligge i dagtimerne. De resterende ligger eftermiddag/aften. Der er weekendarbejde hver anden weekend i ulige uger.

Skovhuse er normeret til 16 borgere. Stillingen er i et hus hvor der bor 8 borgere. Borgerne har forskellige handicaps, og dermed også forskellige kompetencer, behov, udfordringer og ønsker. De er svagt kognitive, med mange års livserfaring og i alderen 19 til 72 år. Huset er indrettet med hjælpemidler som sikrer gode forflytninger.
Borgerne har individuelle pædagogiske planer, som tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov med et rehabiliterende sigte og er vores styringsredskab i hverdagen. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og støtter udviklingen derfra.

De faglige tiltag relaterer sig til den enkelte med KRAP og dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse, som metode og grundtanke.

Vi arbejder med sundhedsplaner og andet relevant dokumentation ift. sundhed. Der arbejdes pædagogisk med både den fysiske og mentale sundhed på daglig basis,

 • Vi er et tilbud til borgere med gennemgribende fysisk- og psykisk udviklingshæmning med behov for hjælp i alle dagligdags funktioner
 • De fleste af borgerne har nedsat mobilitet og er meget begrænsede i deres verbale kommunikation.
 • Her bor udviklingshæmmede borgere med psykiatrisk overbygning
 • Her bor udviklingshæmmede borgere med demens
 • Her bor udviklingshæmmede borgere med syns og hørenedsættelse

Sundhedsfaglige opgaver
Du vil være i netværk med SSA´er fra hele Handicapcenter Fyn.

Du samarbejder med øvrige SSA kollegaer i huset.

Der ud over er der samarbejde med almen praktiserende læge, fysioterapeut, ergoterapeut, neurolog samt psykiater ift. de sundhedsfaglige opgaver.

Du varetager rollen som medicinansvarlig, er fortrolig med FMK, eller bliver det.

Du udarbejder sundhedsplaner i Nexus

Du varetager introduktion til nye medarbejder i forhold til medicin mv.

Du er tovholder og sparringspartner ift. sundhedsfaglige problemstillinger

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med fokus på faglig og organisatorisk udvikling.
 • Engagerede og faglig dygtige kollegaer der brænder for området
 • Et udfordrende og spændende arbejdsmiljø hvor vi har fokus på din sikkerhed og trivsel.
 • Et spændende og alsidigt job med rum til faglig og personlig udvikling.
 • En arbejdsplads som arbejder tværfagligt i det enkelte hus og i centeret.
 • Et målrettet pædagogisk arbejde, hvor der er fokus på at øge livskvaliteten gennem pleje, omsorg og pædagogisk støtte.
 • At arbejde systematisk i centrets pædagogiske ramme.
 • Supervision med ekstern supervisor 4 gange årligt
 • Teamorienteret arbejde omkring borgerne, sammen med engagerede kolleger.
 • Mulighed for efteruddannelse og deltagelse på forskellige kursusdage, foredrag mm.
 • Samarbejde med frivillige tilknyttet centret og lokalt i Skovhuse
 • At arbejde pædagogisk med både den fysiske og mentale sundhed.
 • At arbejde med kerneværdiprocesser, vi har i hver afdeling en ambassadør. Vores kerneværdier er: Jeg har betydningsfulde relationer, Jeg har et indholdsrigt liv og Jeg kan kommunikere.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet social og sundhedsassistent, eller anden relevant uddannelse og kan se dig selv arbejde i et pædagogisk miljø.
 • Er villig til at lære de ting du ikke kan fra starten, vi har ikke en forventning om at du kan alt fra start.
 • Varetager rollen som medicinansvarlig og er/blive fortrolig med FMK.
 • Kan varetage daglig dokumentation i NEXUS.
 • Kan håndtere IT på brugerniveau, vi arbejder i Word og Outlook.
 • Understøtter det pædagogiske arbejde i den sundhedsfaglige kontekst, og kan se pædagogik selv i den mindste detalje, f.eks.når borgerne hjælpes med af - og påklædning eller med at dække basale behov.
 • Kan arbejde med din sundhedsfaglige baggrund ud fra den pædagogiske ramme som centretpraktiserer.
 • Besidder en roskabende fremtoning i relationen med borgerne og i det kollegiale samarbejde.
 • Du kan arbejde morgen/aften i tidsrummet 06.00 – 22.00 og hver anden weekend i ulige uge.
 • Har kørekort B og er villig til, at køre i centrets busser.

Stillingen har en fast vejledende rulle plan som kører over 4 uger. Hver uge kan der være et skift fra aften til morgen arbejde.

Yderligere information om Handicapcenter FYN og de enkelte tilbud kan ses på vores hjemmeside: http://www.handicapcenterfyn.dk/wm511929

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst for alle stillinger.

Ansøgningsfristen: løbende, sidste dag 28/06-24

Samtaler: Vi holder løbende samtaler.

Yderligere oplysninger fås ved faglig leder Jeanette Danielsen på 29 79 80 59 eller afdelingsleder Brit Bremer på 21 64 66 90.

Afdeling: Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske

Arbejdstid: Ca. 2/3 af arbejdsdagene ligge i dagtimerne. De resterende ligger eftermiddag/aften. Der er weekendarbejde hver anden weekend i ulige uger.

Arbejdssted: Nyborg

Ansøgningsfrist: 28 Jun 2024


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Vikariat
Ansøgningsfrist d. 28.06.2024

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 28.06.2024
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!