Socialrådgiver/socialformidler til servicelovens §§ 100 og 102 i Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser (barselsvikariat)

Københavns KommuneEnheden for Sociale Ydelser varetager bl.a. ansøgninger om §§ 100/102 efter serviceloven, telefonisk rådgivning og vejledning af borgere, behandling af ansøgninger om enkeltydelser efter aktivloven, administration af førtidspension samt tillæg efter førtidspensionsreglerne, økonomisk rådgivning af borgere. Vi har en åben borgermodtagelse. Vi søger en socialrådgiver/socialformidler til et barselsvikariat i vores §§ 100/102-gruppe. I alt er vi ca. 100 ansatte i Enheden for Sociale Ydelser. §§ 100/102-gruppen består aktuelt af fem sagsbehandlere og en studentermedhjælper. Det som særligt kendetegner gruppen er det store faglige engagement og det fælles ansvar for opgaverne.

Arbejdspladsen ligger i Matthæusgade i København V. Enheden flytter indenfor et års tid og § 100-gruppen flytter til Borgercenter Handicap på Borups Allé i København N inden årets udgang.

Dine opgaver bliver som udgangspunkt at

 • oplyse en sag relevant, både socialfagligt og lægeligt
 • træffe afgørelse, både i nye ansøgninger, genvurderingssager og i klagesager
 • deltage i løsning af administrative opgaver som fx håndtering af mails, dokumentation m.m.
 • lave udredning efter voksenudredningsmetoden på baggrund af borgersamtaler

Vi forventer, at du

 • er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har anden relevant socialfaglig uddannelse
 • er fortrolig med offentligretlig lovgivning, herunder forvaltningsloven
 • er fortrolig med digital sagsbehandling, og gerne har kendskab til fagsystemet Domus og NFS
 • kan arbejde disciplineret med komplekse sager
 • kan fortolke og formidle et omfattende regelsæt på skrift og i tale
 • kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et team, hvor vi lægger stor vægt på faglig sparring
 • har lyst til at indgå i det sociale fællesskab i gruppen

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst, herunder reglerne om Ny Løn. Arbejdstiden er på 37 timer ugentligt. Vi ønsker, at du kan starte i barselsvikariatet den 1. august 2024.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved telefonisk henvendelse til afdelingsleder Stine Malling på 2128 7323 eller afdelingsleder Annette Larsen på 2710 4107.

Ansøgningsfrist: Søg via linket senest tirsdag den 25. juni 2024
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 15. juli.

Om Borgercenter Voksne (BCV)
I Borgercenter Voksne (BCV) hjælper vi københavnere i udsatte og psykisk sårbare positioner. Vi tager afsæt i borgernes håb, drømme og ressourcer og understøtter den enkeltes vej mod et mere selvstændigt liv – og med en større kobling til det almindelige samfundsliv. Vi har fokus på borgerens recovery gennem en rehabiliterende indsats. BCV’s kerneopgave er at støtte den enkelte borgers udvikling mod at leve et så godt og selvstændigt liv som muligt.

Afdeling:
Bernstorffsgade 17, København V

Bernstorffsgade 17, København V

Bernstorffsgade 17, København V

Bernstorffsgade 17, København V

Islands Brygge 37, København S

Matthæusgade 1, København V

Matthæusgade 1, København V

Lokation: Socialforvaltningen

Ansøgningsfrist: 25 Jun 2024


Placering

Geografiske områder

Vikariat
Ansøgningsfrist d. 25.06.2024

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 25.06.2024
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Opgrader opslaget

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!