Social og sundhedsassistenter søges til Nymarksvej til nyoprettede stillinger pr. 1 oktober 2024

Region Syddanmark

Social og sundhedsassistenter med interesse for unge og voksne med autisme søges til nyt botilbud I Fredericia.

Stillingerne er på 37 timer og opstart er 1. oktober 2024.

Vil du være med til at hjælpe borgere med autisme på en måde, som styrker deres selvbestemmelse og livskvalitet. Så har vi helt sikkert drømmejobbet til dig. Og bare rolig – vi sørger for, at du bliver godt klædt til dine nye, spændende opgaver. Lyder det som noget for dig?

Autismecenter Syddanmark åbner et nyt botilbud på Nymarksvej i Fredericia d. 1. oktober 2024. I forbindelse hermed søger vi Social og sundhedsassistenter indenfor §107 og §108, som er henholdsvis midlertidige og længerevarende botilbud.

Det er ikke afgørende at du har erfaring i arbejdet med autisme. Vi klæder alle nyansatte på igennem vores interne autismeuddannelse. Der vil være særlig og fælles intro i de første 14 dage af ansættelsen, inden borgerne flytter ind, og efterfølgende en løbende færdiggørelse af den interne autismeuddannelse.

Nymarksvej er en del af Autismecenter Syddanmark og ligger i naturskønne omgivelser ved siden af en boldbane og et skovområde. I naturen finder vi ro og velvære. Og når vi ved, at en autismediagnose ofte medfører forhøjet stressniveau, er farver og materialer nøje udvalgt med inspiration netop fra naturen. Af andre særlige tiltag kan nævnes nicher og overgangszoner, der giver tid til omstilling, og mulighed for at være på kanten af fællesskabet de dage, hvor deltagelse i fællesskab bliver for overvældende.

Kerneopgaven
Med afsæt i den enkelte borgers ressourcer, drømme og håb styrker vi selvbestemmelsen og fremmer selvhjulpenheden, for at understøtte borgerens egen oplevelse af livskvalitet og et meningsfuldt liv.”

Nymarksvej er et højt specialisteret døgntilbud med 21 lejligheder, hvor 14 af de lejligheder er længerevarende botilbud og 7 er midlertidige Botilbud.

Den pædagogiske opgave kræver, at du har en professionel tilgang og kan være nærværende i kontakten med den enkelte borger, dette for at skabe en god relation. Du vil blive en del af et mindre team med særligt ansvar omkring en mindre gruppe af borgere. Dette stiller til et krav til gode samarbejdsevner.

Den faglige indsats omkring borgeren bygger på autismefaglige metoder og tilgange, der er dokumenteret virksomme, såsom KRAP, TEACCH, LA2 og ADL. ADL får et særligt fokus i arbejdet med borgerne der i et midlertidigt Botilbud. Derudover arbejder vi med udviklingsbeskrivelser og sensoriske udredninger.

Du vil få et særligt ansvar for den sundhedsfaglige indsats sammen med øvrige SSA’er og sygeplejerske og centersygeplejerske.

Særlige opgaver

 • Medicinhåndtering
 • Medicindosering
 • Oplæring af kollegaer
 • Medansvarlig for implementering af retningslinjer og hygiejneinstruks
 • Tovholder på sundhedsplaner
 • Kontakt til læger og sygehuse
 • Lægebesøg når dette er muligt

Øvrige opgaver

 • At skabe en tryg og forudsigelig hverdag, hvor borgerens egen indflydelse bliver tilgodeset
 • Indgå i et tæt, tværfagligt samarbejde med kollegaer og ledelse, omkring kerneopgaven
 • Være medansvarlig for den social og sundhedsfaglige udvikling sammen med kollegaer og ledelse
 • Indgå samarbejde med pårørende og sagsbehandlere
 • Omsætte indsatsplaner til delmål
 • Arbejde systematisk med god dokumentation

Vi kan tilbyde dig

 • Et stærkt tværfagligt miljø med en høj grad af specialisering
 • Kompetenceudviklingsforløb igennem ansættelsen, herunder særlig intro i de første 14 dage
 • Arbejde i et Center, hvor der er fokus på faglig kompetenceudvikling og mulighed for supervision
 • Faglige temadage, møder og sparring og supervision
 • Et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger, hvor alle er ligeværdige
 • Arbejde dag/aften og hver anden/tredje weekend i tidsrummet 6.00-23.00, mulighed for døgnvagter
 • Løn og ansættelse efter overenskomst

Din profil

 • Kan og tør reflektere over egen og andres praksis.
 • Kan modtage og give konstruktiv feedback med henblik på fælles mål og udvikling omkring kerneopgaven.
 • Kan opstille og dokumentere sundhedsfaglige og faglige SMARTE delmål for borgeren og arbejde både struktureret og efter intuition, når opgaven kalder på dette
 • Er klar og tydelig i din kommunikation, både skriftligt og verbalt
 • Arbejder anerkendende og konfliktnedtrappende.
 • Kan og vil arbejde for det gode arbejdsmiljø, med åbenhed og anerkendelse.
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Opfatter personlig pleje og omsorg som en naturlig del af arbejdet.
 • Er i besiddelse af gyldigt kørekort.
 • Omstillingsparat, god til at organisere, planlægge og improvisere, når tingene ikke går som planlagt.
 • Er ansvarlig, påtager sig opgaver og er en teamplayer
 • Har lyst til at skabe udvikling hos borgerne med et inkluderende fokus på selv- og medbestemmelse

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse efter overenskomst.

Se hjemmesiden: https://www.regionsyddanmark.dk.

Se også centerets hjemmeside: https://autismecentersyddanmark.dk.

Nærmere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Henriette Lund på mobil 4019 7377, og afd.leder Maiken Lindved Bro på nummer 2113 1080.

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for uddannelse, fyldestgørende CV og relevante bilag.

Søg elektronisk via linket herunder.

Ansøgning og frist
Ansøgningsfrist 8. august 2024.
Samtaler forventes afholdt 14. og 22. august 2024.

Vi afholder infoaften på Nymarksvej nr 131 onsdag 7. august 2024 kl. 17.00-18.30, tilmelding på mail: .

Vi glæder os til at høre fra dig.
Afdeling: Autismecenter Syddanmark, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Social- og sundhedsassistent

Arbejdstid: 37

Arbejdssted: Fredericia

Ansøgningsfrist: 08 Aug 2024


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 08.08.2024

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 08.08.2024
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!