SSA søges til Specialcenter Syddanmark – Østruplund, afd. Marken

Region Syddanmark

Drømmer du om at udvikle dig fagligt og personligt inden for det specialiserede socialområde, og har du en tillidsbaseret indstilling til samarbejde, er der her en sjælden mulighed for at blive social- og sundhedsassistent på Østruplund, afd. Marken.

Vi søger en social- og sundhedsassistent til fast stilling på 32-37 timer om ugen fra 1. oktober 2024 eller snarest derefter.
Hvis du kan starte tidligere, er det også muligt.

Opgaven er kompleks og kræver en seriøs og professionel tilgang.
Som SSA i Marken er du den sundhedsfaglige, der sammen med de øvrige SSA´er bl.a. står for opdatering i FMK, oplæring og delegering og den som dine kolleger går til med spørgsmål.
Du formidler de sundhedsfaglige opgaver og retningslinjer til dine kolleger, så I sammen løser opgaven.
Du har ansvar for kontakt til og opfølgning med andre aktører i sundhedsvæsenet, eks. vedr. psykiatri, diabetes, epilepsi mm.
Formidling, kommunikation og samarbejde er nøgleord for en SSA i Marken.

Du får ligeledes brug for dine socialfaglige kompetencer da relationsarbejde med borgerne prioriteres og eftersom indsatsen forudsætter en god relation mellem borger og personale, stilles der store krav til din samarbejdsevne, mentaliseringsevne, rummelighed samt evne til at motivere og kravtilpasse.

Kendskab til Low Arousel konfliktnedtrapning vil være en fordel men ikke et krav.
Du vil lære det hen ad vejen.

Vi arbejder ud fra et fælles fagligt udgangspunkt i de styrker og kompetencer hver enkelt bidrager med både på bagrund af egen profession og på tværs af fag.
Medarbejdergruppen i Marken består af både specialpædagoger, SSA´er, PAU, ergoterapeuter, fysioterapeuter og omsorgsmedhjælpere.

Med en så stor diversitet af professioner er kollegialt samarbejde en forudsætning for at give borgerne den bedste indsats, så det er et krav, at du kan og vil samarbejde på tværs af fag.

Du bliver en del af en nysgerrig, faglig og omsorgsfuld medarbejdergruppe og får en engageret og nærværende ledelse, hvor alle bidrager til at skabe de bedste betingelser for både borgere og kolleger, og hvor der er gode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Der er skiftende arbejdstider på hverdage, hver anden weekend og på helligdage i tidsrummet kl. 06:45 - 23:00, men afvigelser kan forekomme.

Vi arbejder typisk i toholdsskift og skifter kl. 14.45 til aftentjeneste.

Vi arbejder efter en 4 ugers-plan og du skal regne med ca. 8-10 aftenvagter på 4 uger.

Det er et krav, at du har kørekort og tilfredsstillende straffeattest

Specialcenter Syddanmark er en del af Region Syddanmarks sociale tilbud.
Vi er et højt specialiseret og udviklingsorienteret døgntilbud med både omsorg og rehabilitering for øje og med afsæt i individuelt aftalte bo– og aktivitetsløsninger.

Østruplund er et slot beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Østrup, tæt på Otterup i Nordfyns kommune.
Der bor 34 borgere på botilbuddet fordelt på 3 afdelinger.
Der er yderligere et aktivitets- og samværstilbud tilknyttet.
Østruplund er arbejdsplads for ca. 100 medarbejdere.

Tilbuddet på Specialcenter Syddanmark, afd. Østruplund er særligt målrettet til voksne psykisk udviklingshæmmede med psykosociale udfordringer.
Det er kendetegnet ved: tilknytningsforstyrrelse, dårlig impulsstyring, krænkende eller problematisk seksualitet, misbrugsproblematikker og manglende sociale kompetencer.
Enkelte har en tilsyns – eller behandlingsdom.
Der er en stor spredning i borgernes funktionsniveau, og nogle kan være svært udadreagerende i frustrationssituationer.
Der er særligt fokus på rehabiliterende indsatser, motivation og konfliktnedtrapning.

OBS! Kun ansøgning med dokumentation for uddannelse samt kørekort behandles.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder John Nelander Kielstrup, afd. ”Marken” på mobil: 20 22 46 23 eller mail:

Ansøgningsfrist d. 12. august 2024 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler finder sted d. 20 og 21. august 2024.

Afdeling: Specialcenter Syddanmark, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Social- og sundhedsassistent

Arbejdstid: 37 timer

Arbejdssted: Otterup

Ansøgningsfrist: 12 Aug 2024


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 12.08.2024

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 12.08.2024
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!