Børn og Ungeenheden i Vejen Kommune søger 3 familievejledere til familiebehandlingsopgaver og gruppeforløb

Vejen KommuneI forbindelse med en generel opnormering på familieområdet og på de lettilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel, har vi fået tilført 3 stillinger. Der er som tale om faste stillinger på 37 timer til ansættelse 1. oktober 2024.
Vi tilbyder dig at blive en del af et hold bestående af ca. 27 engagerede familievejledere, som samarbejder med børn, unge og familier, 0-18 år, samt med unge om ungestøtte op til det 23 år.
Vores vision er, at arbejde sammen på tværs, omkring at skabe muligheder for udvikling og deltagelse i meningsfulde fællesskaber.
Familievejledernes funktion, er at varetage helhedsorienteret familiebehandlings opgaver, familievejledning, kontaktpersonsopgaver og samværsopgaver, som visiteres til indsatser jf. Barnets Lov §32 samt §30.
Som en del af dette tilbyder vi flere forskellige gruppe forløb, som understøtter vores vision om udvikling gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber.

Om jobbet

 • Børn og Ungeenheden er en udviklingsorienteret organisation, som har fokus på tværfagligt samarbejde, kvalitet og trivsel.
 • Familievejlederne arbejder ud fra en systemisk anerkendende tilgang og ud fra princippet om, at alle børn, unge og familier skal mødes med ligeværdighed og anerkendelse.
 • Vi samarbejder omkring opgaver, som er målrettet det enkelte barn/unge og familierne. Vi samarbejder med skoler og andre i netværket, som er relevante for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats.
 • Familievejlederne er selvtilrettelæggende og kører ud til borgere i hele Vejen Kommune. Ligesom vi også inviterer børn og familier til samtaler og gruppeforløb i vores lokaler på b.la. Ungecenter Basen og områdekontoret i Brørup.
 • Familievejlederne har fleksible arbejdstider, og medarbejderne er sammen med borgeren og familierne, når borgeren har behov for det. Man tilrettelægger arbejdstiden selvstændigt, således opgaverne kan løses iht borgerens behov og formålet med indsatsen.
 • Du får arbejdstider hvor der kan indgå morgen, eftermiddag og aften-aftaler og du skal forvente ca. 2 sene dage f.eks. til kl 19:00 og der kan være periodisk weekendarbejde, hvis opgaven kalder på det.

Vi forventer af dig

 • Du har en relevant socialfaglig uddannelse f.eks. pædagog.
 • Du er fleksibel, selvstændig og kreativ i din opgaveløsning.
 • Du har erfaring i at arbejde med målgruppen – på såvel det behandlingsmæssige, som det praktiske pædagogiske område – herunder at tilrettelægge strukturerede og helhedsorienterede forløb ud fra handleplaner og faglige formål.
 • Du er en team-player og vægter det tværprofessionelle samarbejde højt.
 • Du arbejder selvstændigt og kan bede om hjælp hos dine kolleger og din ledelse.
 • Du er fleksibel, stabil i arbejdsform og indstillet på at arbejde uden for ”almindelige” arbejdstider.
 • Du er vant til at dokumentere skriftligt og har gerne kendskab til ICS.
 • Du kan fagligt dokumentere udviklingsprocesserne omkring borgeren i bl.a. statusbeskrivelser og udviklingsplaner.

Vi tilbyder dig

 • Kompetente, omsorgsfulde og engagerede kollegaer.
 • Et meningsfyldt og afvekslende arbejdsliv, hvor din indsats har stor betydning.
 • Spændende og udfordrende arbejdsopgaver.
 • Frihed under ansvar.
 • Mulighed for løbende at bidrage til udvikling og fornyelse af den faglige indsats.
 • Regelmæssig supervision og faglig sparring.
 • En arbejdsplads med et helhedsorienteret blik, som vægter borgerinddragelse og tværprofessionelt samarbejde.
 • Fokus på faglig ledelse og trivsel.

Om os
Børn og ungeenheden er en del af Familie, Handicap og Socialpsykiatri. Familievejlederne er organiseret i fem teams. Tre teams der laver helhedsorienterede indsatser til børn, unge og familier, herunder gruppe tilbud. Et spædbarnsteam og et samværsteam. Du vil blive tilknyttet et af de tre helhedsorienterede teams, men vi løfter i flok og hjælper hinanden på tværs, når der er behov, f.eks. i forbindelse med ferier oa.

Vores område består af familievejledere, socialrådgivere og familieplejekonsulenter. Vi er en organisation i udvikling, hvor vores fokus er, at udvikle en bæredygtig organisation med fokus på kerneopgaven og medarbejdere i trivsel.

Vi vil gerne være kendt for vores anerkendende perspektiv og for at vores indsats gør en positiv forskel for udsatte børn og unge. Vi ønsker at vores arbejde udføres med tanke på arbejdsfællesskaber, hvor vi alle bidrager positivt.

Introduktion til Familie, Handicap & Socialpsykiatri ved afdelingschef Charline Borgen Amdisen Bossen.

Øvrige video link ved behov

Vi indhenter referencer, og vi opfordrer dig til at indsætte dem i dit CV. Straffeattester/børneattester kan indhentes ved ansættelse efter konkret vurdering.

Grundet udekørende funktion forventes det, at du har kørekort.

Løn og ansættelsesvilkår

37 timer/ugen. Løn efter gældende overenskomst, samt principperne for Ny Løn

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte faglig leder Anne Sofie Götzsche på tlf. 21512384

Vi skal have din ansøgning og CV med referencer og dokumentation for uddannelse senest onsdag den 14. august 2024 kl. 24:00. Straffeattester/børneattester indhentes ved ansættelse.

Samtaler afholdes tirsdag den 20. august 2024

Afdeling: Familie, Handicap & Socialpsykiatri

Ansøgningsfrist: 14 August 2024

Placering: Stadionvej 15, 6650, Brørup


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 14.08.2024

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 14.08.2024
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Opgrader opslaget

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!