Social- og sundhedsassistent eller pædagog til nattevagt på Botilbuddet Sundbygårdsvej, Center for Specialiserede Botilbud | Københavns Kommunes hjemm

Københavns KommuneSocial- og sundhedsassistent eller pædagog til nattevagt på Botilbuddet Sundbygårdsvej, Center for Specialiserede Botilbud
Botilbuddet Sundbygårdsvej søger en nattevagt, der er uddannet social- og sundhedsassistent eller pædagog til døgndækket botilbud efter servicelovens §105.
Botilbuddet har 49 lejligheder, hvor der bor borgere mellem 30-70 år, der alle er i forløb ift. deres sindslidelser og psykosociale vanskeligheder. Enkelte af borgerne har desuden misbrugsproblemer.

Vi arbejder efter København Kommunes værdigrundlag om borgernes rettigheder, respekt, værdighed og omsorg samt samarbejde og høj kvalitet i indsatsen.

Vi støtter borgerne i at leve værdige liv på egne præmisser, hvor de er en del af de fællesskaber og de aktiviteter, som er meningsfulde for dem selv. Den rehabiliterende indsats planlægges altid i et samarbejde mellem borgere, netværk, medarbejdere, ledere og andre relevante parter og altid med afsæt i borgernes ønsker og behov. Det er derfor vigtigt, at du er i stand til at møde borgerne, hvor de er i deres liv og styrke dem i at være deltagende og tage ansvar for eget liv.

Vi arbejder ud fra borgernes VUM og med pædagogiske sundhedsplaner samt delmål som styringsparametre for vores understøttelse af deres recoveryproces.

Borgerne har et længerevarende og ofte omfattende behov for støtte og hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling. Mange af borgerne har også komplekse problemstillinger og i perioder større støttebehov og behov for særlige indsatser. Det kan f.eks. være i forhold til brug af rusmidler eller fysiske udfordringer, hvor borgeren har behov for somatisk pleje og omsorg. Indsatsen på botilbuddet rummer borgere og deres udfordringer og tager højde for deres ressourcer i form af håb og drømme. Vi søger at reducere misbrugsproblematikker med en målrettet pædagogisk indsats i samarbejde med URUS.

Vi er en tværfagligt sammensat personalegruppe, hvor pædagogik og sundhedsfaglighed går hånd i hånd, og du vil arbejde tæt sammen med en anden kollega i nattevagten. Vi vægter at understøtte hinanden i personalegruppen, der sammen bidrager positivt til udviklingen af kultur og praksis i botilbuddet, så vi kan tilbyde et professionelt tilbud til borgerne med fundament i en fælles stærk faglighed.

Vi arbejder i en åben og tillidsfuld kultur, hvor både medarbejdere og ledere tager ansvar for det gode arbejdsmiljø og den konstruktive og faglige dialog. Vi benytter vidensbaserede metoder og kolleger introduceres til de faglige tilgange gennem sidemandsoplæring, online kurser og løbende undervisning. Vi ønsker som personalegruppe, at være nysgerrige på hinandens tilgange til arbejdet med borgerne og derudover sætter pris på en arbejdsplads, hvor der er plads til humor.

Vi forventer, at du

  • har en uddannelsesmæssig baggrund som social- og sundhedsassistent eller pædagog og gerne erfaring fra lignende stilling eller målgruppe
  • har erfaring med og gode evner for samarbejde samt formår at skabe og bevare relationer
  • har erfaring med arbejdet med dokumentation og kan følge op på denne
  • arbejder selvstændigt, målrettet og reflekterende både i relationen til borgerne og i det kollegiale samarbejde og kan tænke innovativt i opgaveløsningen

Vi tilbyder

  • gode muligheder for faglig udvikling
  • mulighed for at se resultater i en længerevarende indsats overfor borgere, som har en psykisk lidelse
  • faglig supervision ved ekstern psykolog
  • mulighed for at arbejde i en personalegruppe bestående af social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, sygeplejersker og pædagoger og medvirke til at skabe faglig sparring også på tværs af boenhederne i Center for specialiserede botilbud

Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse pr. 1. september 2024 eller snarest. Stillingen er på 28 timer pr. uge, og arbejdstiden er placeret hver anden uge med henholdsvis syv dages arbejde inklusive weekend fra kl. 23.00-07.00 og syv dages fri.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation.

Der gøres opmærksom på, at Center for Specialiserede Botilbud indhenter straffeattester ved alle nyansættelser.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål vedr. stillingen, kan du kontakte botilbudsleder Jørgen Christensen på 2249 9380 eller afdelingsleder Lotte Just 2033 4257.

Yderligere information kan findes på vores hjemmeside https://socialpsykiatri.kk.dk

Ansøgningen skal vedlægges CV samt kopi af uddannelsesbevis og autorisation.

Søg via linket senest tirsdag den 23. juli 2024
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 30, 2024.

Om Borgercenter Voksne (BCV)
I Borgercenter Voksne (BCV) hjælper vi københavnere i udsatte og psykisk sårbare positioner. Vi tager afsæt i borgernes håb, drømme og ressourcer og understøtter den enkeltes vej mod et mere selvstændigt liv – og med en større kobling til det almindelige samfundsliv. Vi har fokus på borgerens recovery gennem en rehabiliterende indsats. BCV’s kerneopgave er at støtte den enkelte borgers udvikling mod at leve et så godt og selvstændigt liv som muligt.

Søg jobbet
Område: Pleje

Pædagogik

Ansøgningsfrist: 23.07.2024

Arbejdstid: Deltid - alt under 37 timer

Jobtype: Fastansættelse

Søg jobbet


Placering

Geografiske områder

Deltidsjob
Ansøgningsfrist d. 23.07.2024

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 23.07.2024
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Opgrader opslaget

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!