Hjemmehjælpen søger 1 sundhedsassistent, eller én med tilsvarende uddannelse

Kommuneqarfik SermersooqKommuneqarfik Sermersooq – Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked/ Hjemmehjælp, aflastning og dagtilbud.
Hjemmehjælpen søger 1 sundhedsassistent, eller én med tilsvarende uddannelse til aftenvagt/ Job nr. 720-24

Hjemmehjælpen søger en fagligt dygtig og engageret sundhedsassistent eller én med tilsvarende uddannelse

Hjemmehjælpen i Nuuk varetager opgaver for ca. 250 borgere i eget hjem, dette kan være alt fra personlig pleje til rengøring og indkøb. Siden efteråret 2017 har vi ydet hjemmehjælp hele døgnet. Der er dagvagter, aftenvagter og nattevagter som hver dag er med til at opretholde borgerens livskvalitet, så de kan forblive længst muligt i eget hjem. Hjemmehjælpen består af afdelingsleder, to teamkoordinatorer, sundhedshjælpere og sundhedsassistenter, støttepersoner samt ufaglærte fordelt i alle vagtlag.

Opgaverne hos borgerne er fordelt på 9 ruter som varetages af faste ansatte. Aftenholdet består af to hold, hvert hold består af 5 personer. Opgaverne dertil er ligeledes fordelt hvor brugerne om aftenen er delt op. Disse har vagtmobil mens de er på arbejde samt en person udpeges til varetagelse af nødkald i tilfælde af akutte besøg. De der har kørekort anvender Hjemmehjælpens bil mens personale uden kørekort kører med bus ud til brugerne i en bestemt rækkefølge.

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra tre nøgleværdier: Respekt, ansvar og udvikling, det er vigtigt at du som ansøger forholder dig til de værdier.

I Hjemmehjælpen har vi følgende værdier – Gensidig tillid, Omsorg, Livsværdier, At kunne lytte, Tryghed, Gensidig respekt.

Hjemmehjælpen har behov for en sundhedsassistent som har lyst til at tage ansvar for udførelsen af opgaver hos borgerne og være vejledende i forhold til sundhedshjælpere, ufaglærte og elever.

Stillingens indhold:
∙Pleje og omsorg hos borgerne

∙Vejledning og støtte

∙Rehabiliterende opgaver med henblik på at styrke borgerens funktionsniveau og ressourcer

∙Medvirke til at skabe tillid og tryghed gennem dialog og samtale

∙Medicinudlevering

∙Dokumentation

∙Vurdere borgeres behov

∙Varetage komplicerede borgerforløb

∙Sikre den gode opstart til nye borgere og pårørende

·Iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i samarbejde med borgerne

·Observere, identificere og reagere hensigtsmæssigt på symptomer ved almindeligste somatiske og psykiske lidelser hos borgerne

·Observerer og identificere problemstillinger og ud fra disse – i tæt samarbejde med det øvrige personale medvirke til udarbejdelse af handlingsplan for hver enkelt borger

·Kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i eget kompetenceniveau

∙Introducere og vejlede nyt personale og elever

Opgaverne løses i tæt samarbejde med hjemmehjælpens øvrige medarbejdere, driftsplanlægger, afdelingsleder og tværfaglige samarbejdspartnere.

Forventninger til ansøgere:
∙At du er uddannet sundhedsassistent eller har en tilsvarende uddannelse.

∙At du er stabil og tager ansvar for dine egne opgaver

∙At du er med til at højne fagligheden og har lyst til at bruge dine faglige kompetencer

∙At du kan rumme og forholde dig til menneskers forskelligheder

∙Villig til at arbejde selvstændigt

∙At du er god til at samarbejde med kollegaer, samt tværfaglige samarbejdspartnere

·At du har lyst til at skabe udvikling

∙Ansøgere med kørekort foretrækkes men er ikke et krav

∙Sund og stabil

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Personlige kvaliteter:
∙Stabil og kvalitetsbevidst

∙Positiv og imødekommende

∙Har overblik, også i mere akutte situationer.

∙Empati

∙Kan tage ansvar

∙Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

∙Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

∙Evner at arbejde fokuseret og struktureret selv når det er hektisk

Vi tilbyder:
·En arbejdsplads hvor udvikling, medansvar og medindflydelse prioriteres højt

·Et godt arbejdsmiljø med positiv indgangsvinkel

·Et spændende og varieret job med masser af udfordringer

·Et team som værdsætter samarbejde og har forståelse for forskellighed

·Et tæt samarbejde med driftsplanlæggere, Terapeutteam, visitation og demenskoordinatorer

·God introduktion og oplæring

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig fortrinsvis i nattevagt. Du skal forvente arbejde hver 2. weekend.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Yderligere oplysninger fås hos:
Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Akisooq Geisler Skifte, tlf. +299 366169 eller e-mail:

Ansøgning:
Ansøgning mærket medJob nr. 720-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 30. juli 2024


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøgningsfrist d. 30.07.2024

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist d. 30.07.2024
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Opgrader opslaget

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!