Vil du have et job, hvor omsorg for andre er den centrale opgave, og hvor du virkelig kan gøre en forskel? Så er uddannelsen som social- og sundhedshj

Rebild KommuneSærligt for dig, der bliver elev i Rebild Kommune:

 • Du har studietid svarende til seks timer pr. uge.
 • Du følges af din vejleder en gang om ugen og får derefter feedback på praksis og på din skriftlige reflektionsopgave.

Søg nu!
Er uddannelsen noget for dig, kan du læse mere om det praktiske herunder.

Hold øje med vores hjemmeside, facebookside og ugeaviserne for ledige stillinger - eller følg linket herunder, der fører dig direkte til vores ledige stillinger.

Ledige stillinger

Og hvad laver man så som SOSU-elev i Rebild Kommune?
Er du blevet nysgerrig på hvad man egentlig laver som SOSU-elev i Rebild Kommune, så kan du læse meget mere på sosurebild.dk (link herunder).

Skulle du brænde inde med spørgsmål du ikke finder svaret på på hjemmesiden - så tøv ikke vi har også en chatfunktion!

Chatfunktionen besvares af medarbejdere, der kan vejlede og guide dig indenfor alt lige fra jobindhold til hvor du finder et ansøgningsskema.

sosurebild.dk – den direkte genvej til din fremtidige uddannelse

Du kan også kontakte vores uddannelseskonsulenter på telefon 99 88 91 15 kl. 9-13 på alle hverdage eller sende os en mail:

Hvorfor skal du være SOSU-elev hos os?

 • Hos os har vi hele tiden fokus på dig og din uddannelse. Det er din læring og dine praktikmål der er vigtige. Her er faktisk tid til at lære.
 • Praktikvejlederen følger dig tæt og støtter dig mod målene for din praktik.
 • Uddannelsen giver mulighed for, at du kan videreuddanne dig inden for sundhedsområdet – for eksempel til sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut.
 • Begge uddannelser er elevuddannelser, hvor du veksler mellem skoleophold og praktik på et af vores ældrecentre eller i hjemmeplejen.
 • Det er en bred praktisk og teoretisk sundhedsuddannelse, der ud over rigtig gode jobmuligheder, også er dit springbræt til en videreuddannelse inden for sundhedsområdet.
 • Vi tager udgangspunkt i dine behov og kompetencer i planlægningen af dit uddannelsesforløb og har øje for individuelle hensyn/behov.
 • Du er tilknyttet en uddannelsesansvarlig, der blandt andet koordinerer din praktik og har ansvaret for et godt læringsmiljø med planlagt undervisning og plads til refleksion.
 • På vores arbejdspladser er der plads til alle – også til dig, der har særlige behov.

Dine opgaver hos os
Din vigtigste opgave er at hjælpe mennesker, der på grund af alder eller sygdom har brug for omsorg, praktisk hjælp, pleje eller sygepleje i deres dagligdag.

I Rebild Kommune yder vi hjælp til selvhjælp – rehabilitering. Det betyder, at du vejleder og motiverer borgerne til selv at udføre de daglige gøremål de kan i stedet for at gøre det for dem.

Praktiksteder
Vi uddanner elever på alle vores ældrecentre og i hjemmeplejen. På Terndrup, Støvring og Haverslev Ældrecenter er der mødested for hjemmeplejegrupperne.

 • Social- og sundhedshjælperelev
 • Som social og sundhedshjælperelev får du løn under hele uddannelsen. Er du over 25 år og har et års relevant erfaring indenfor overenskomstområdet på gennemsnitlig 24 timer pr. uge. Vær opmærksom på, at erfaringen ikke må være ældre end 4 år.

  Under din uddannelse må du må forvente at skulle arbejde i weekender og på helligdage jf. overenskomsten.

  Nattevagt: 23.00-07.00

  Aftenvagt: 15.00-23.00

  Dagvagt: 7.00-15.00 eller 7.00-13.00

  Mødetiderne er forskellige fra det ene praktiksted til det andet, men som udgangspunkt vil de være:

  Løn og ansættelsesvilkår
  Arbejdstiden i praktikkerne foregår fortrinsvis i dagvagt, men for læringens skyld vil du også skulle arbejde i nogle få aften og nattevagter.

  Udover de faglige kvalifikationer vil vi til en ansættelsessamtale spørge ind til dine personlige kompetencer.

  Adgangskravene skal sikre, at du kan nå målene for uddannelsen.

  Vær opmærksom på, at:

  • hvis du kommer lige fra folkeskolen skal du have grundforløb 1 og bestået grundforløb 2
   Læs mere om grundforløbene
  • hvis du du under 25 år, skal du have bestået grundforløb 2
   Læs mere om grundforløbene
  • hvis du du over 25 år, skal du real kompetencevurderes og ud fra denne tilrettelægges dit uddannelsesforløb.

  For at blive social og sundhedshjælperelev i Rebild Kommune skal du have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren minimum 2.

  Optagelseskrav
  Rebild kommune ansætter årligt 12 social og sundhedshjælperelever fordelt på to optag.

  Der vil være mulighed for lønnet praktik i udlandet i 3. praktikperiode.

  Undervisningen vil omhandle pleje og dokumentation, rehabilitering og social og sundhedsfaglig indsats, psykologi og kommunikation, social og sundhedssektoren, og arbejdsmiljø.

  Læs mere om SOSU NORD og uddannelsen

  Skoleperioderne foregår på SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg og du vil komme til at gå i klasse med elever fra andre kommuner i regionen.

  Uddannelsens forløb
  Uddannelsen varer et år og to måneder og veksler mellem skole og praktik.
  Skoleperioderne bliver vurderet efter karakterskalaen og praktikperioderne vurderes bestået/ikke bestået. Den sidste skoleperiode er afsat til den afsluttende prøve.

  Uddannelsen består af
  Som social og sundhedshjælperelev vil du primært blive uddannet til at varetage opgaver inden for: personlig pleje, praktisk hjælp og rehabilitering hos borgere i alle aldre, dog vil de fleste være ældre mennesker.
  Du vil, i tæt samarbejde med andre faggrupper arbejde med udgangspunkt i borgernes behov, og der vil være være støtte og vejledning fra en praktikvejleder samt en ansvarlig vejleder gennem dine praktikforløb.

  Som social- og sundhedshjælper skal du kunne arbejde på et ældrecenter og i hjemmeplejen. Derfor tilbyder vi i Rebild Kommune at din praktikuddannelse foregår begge steder.

 • Social- og sundhedsassistentelev
 • Søg allerede nu
  Har det vakt din interesse, så hold øje med vores hjemmeside for ledige stillinger.

  Hvis du er over 25 år, og har et års relevant erhvervserfaring indenfor overenskomstområdet på gennemsnitlig 24 timer pr. uge. Erfaringen må ikke være ældre end 4 år.

  Under din uddannelse må du må forvente, at skulle arbejde i weekender og på helligdage jf. overenskomsten.

  Nattevagt: 23.00-07.00

  Aftenvagt: 15.00-23.00

  Dagvagt: 7.00-15.00 eller 7.00-13.00

  Mødetiderne er forskellige på de enkelte praktiksteder, men som udgangspunkt vil de være:

  Løn og ansættelsesvilkår
  Arbejdstiden i praktikkerne foregår fortrinsvis i dagvagt, men for læringens skyld vil du også skulle arbejde i aftenvagter og nattevagter.

  Ud over de faglige kvalifikationer vil vi til en ansættelsessamtale spørge ind til dine personlige kompetencer.

  Adgangskravene skal sikre, at du kan nå målene for uddannelsen.

  Er du over 25 år, skal du real kompetencevurderes, således vi kan tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

  For at blive ansat som social- og sundhedsassistentelev skal du have følgende kvalifikationer:

  • Du skal have bestået dansk og matematik på minimum 9. klasses niveau
  • Du skal have bestået Grundforløb 2 ved uddannelsesstart
  • Du skal have gennemført kursus i elementær brandbekæmpelse
  • Du skal have gennemført kursus i førstehjælp på mellem niveau
  • Er du uddannet SSH, kan du blive optaget som SSA-elev med merit.

  Optagelseskrav
  Rebild Kommune optager og ansætter årligt 18 social- og sundhedsassistentelever. Derudover er vi praktiksted for social- og sundhedsassistentelever som er ansat i Regionen Nordjylland.

  UCNs hjemmeside

  Social og sundhedsuddannelsen er meritgivende i forhold til at søge ind på de mellemlange videregående uddannelser på området. Du kan se mere om merit på UCN's hjemmeside.

  Der er mulighed for lønnet praktik i udlandet i 3. praktikperiode.

  Undervisningen vil omhandle forebyggelse og rehabilitering, koordinering, dokumentation og kvalitetssikring, sygepleje, somatisk og psykiatrisk sygdomslære, farmakologi, sundhedspædagogik og kommunikation.

  Læs mere om SOSU NORD og uddannelsen

  Skoleperioderne foregår på SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg og du vil komme til at gå i klasse med elever fra andre kommuner i regionen.

  Uddannelsens hovedforløb
  Uddannelsen varer som udgangspunkt to år, ni måneder og tre uger og veksles mellem skole og praktik.
  Skoleperioderne bliver vurderet efter karakterskalaen og praktikperioderne efter bestået/ikke bestået. Den sidste skoleperiode er afsat til afsluttende prøve.

  Som Social og sundhedsassistent bliver man uddannet både indenfor Serviceloven og Sundhedsloven. Af opgaver kan nævnes, grundlæggende sygepleje, personlig pleje, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver, dokumentation, medicinadministration, rehabilitering, vejledende og koordinerende opgaver.

  Uddannelsen består af
  Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en autoriseret uddannelse hvor man forpligter sig til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Under din uddannelse kommer du til at løse opgaver indenfor ”Det nære sundhedsvæsen” og "Det sammenhængende borgerforløb”. Det betyder, at du bliver uddannet til at kunne samarbejde bredt med læger, sygeplejersker og andre med en sundhedsfaglig uddannelse. På den måde sikrer vi, at borgeren får den hjælp de skal bruge, uanset om det er regionen eller kommunen der har ansvaret for vedkommende.

  Rebild Kommune samarbejder med Region Nordjylland om praktikuddannelsen og det vil være i regi af Region Nordjylland du får din psykiatri- og sygehuspraktik, mens din praktik i primær sektor vil foregå på et af ældrecentrene og i hjemmeplejen i Rebild Kommune.

  Som social- og sundhedsassistent kan du kunne arbejde på et sygehus, i psykiatrien, på bosteder, på ældrecentre og i hjemmeplejegrupper.


Placering

Geografiske områder

Praktikplads
Ansøgningsfrist: snarest muligt

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøgningsfrist: snarest muligt
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Opgrader opslaget

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!