213 job

Social- og sundhedsassistenter til Rehabiliteringen for Hjerne- og Nervesygdomme i Grindsted

Region Syddanmark

• Vil du gøre en forskel for patienter med erhvervet hjerneskade? • Og brænder du for rehabiliterende sygepleje i et tværfagligt samarbejde? Så er du måske vores nye kollega. Rehabiliteringen for Hjerne- og Nervesygdomme i Grindsted, der er en del af Sydvestjysk Sygehus, søger 1-2 Social- og sundhedsassistenter til faste stillinger snarest muligt samt social- og sundhedsassistenter til begivenhedsbestemte vikariater. Vi har fået muligheden for, at blive opnormeret i fremmødeprofilen

Brænder du for at dygtiggøre dig inden for den kirurgiske sygepleje, og blive en del at et stærkt fagligt og kollegialt fællesskab, så har vi et godt

Region Syddanmark

På Kirurgisk Afdeling A4/A5, OUH Svendborg Sygehus har vi nu 1 fast stilling ledig i aftenvagt til en Social- og Sundhedsassistent. Vi er en flok erfarne, rummelige og energiske Sygeplejersker og Social- og Sundhedsassistenter, der søger en ny Social- og Sundhedsassistentkollega med ansættelsesstart pr. den 1. maj 2021.

Er der en neurologisk social- og sundhedsassistent gemt i dig?

Region Syddanmark

Afsnit for hjerne- og nervesygdomme får babyer- mange babyer. Derfor søger vi en social- og sundhedsassistent til barselsvikariat pr. 1. april eller snarest derefter. Stillingerne er 37 timer i blandede vagter hver 2. eller 3. weekend i 8 timers vagter. Har du ønske om færre timer kan dette imødekommes. Du kan se lidt om os i denne video Det neurologiske speciale spænder bredt over sygdomme

Social- og sundhedsassistent til Almenpsykiatrisk Afsnit P1, Middelfart

Region Syddanmark

Da én af vores dygtige social- og sundhedsassistenter har valgt at gå på efterløn - tilbyder vi en fast stilling som social og sundhedsassistent til P1, Psykiatrisk Afdeling Middelfart på 37 timer/uge pr 1. maj 2021. Du trives i et team med faglig nysgerrighed i en travl hverdag. Du har psykiatrisk erfaring, og du har lyst til faglig udfordring og udvikling. Du har efteruddannelse i psykiatrisk sygepleje eller har planer om at få det indenfor en overskuelig fremtid.

Social- og sundhedsassistent med erfaring fra det medicinske område søges til Medicinske Senge C på Kolding Sygehus

Region Syddanmark

Vi søger to social- og sundhedsassistenter til vores medicinske afdeling. Vi kan tilbyde en fast stilling på 37 timer/uge og et 1-årigt vikariat ligeledes 37timer/uge eller efter aftale. Der er en fordel hvis du har erfaring fra det mediciske område. Stillingerne er ledige per 1.4.2021 eller efter aftale. Vi er en afdeling med plads til 23 medicinske patienter, med speciale inden for nyremedicin og diabetes. Vi har fokus på patienten først, høj faglighed og helhed i vores patientforløb.

SOSU-assistent til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afsnit B7/B8 på Nordsjællands Hospital Frederikssund

Region Hovedstaden

Vi leder efter en social og sundhedsassistent til fast aftenvagt eller til blandede vagter til spændende sengeafsnit på Frederikssund Sygehus Hvem er vi? Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling (LIA) på Nordsjællands Hospital (NOH) består af 3 sengeafsnit, 2 på Hillerød og 1 på Frederikssund, en fremskudt modtagelse i Hillerød og et stort ambulatorie fordelt på 3 matrikler.

Social- og sundhedsassistentelever til sammenhængende forløb

Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune søger Social- og Sundhedsassistentelever til sammenhængende forløb med uddannelsesstart den 5. maj 2021. Ansættelse i et sammenhængende forløb indeholder• Grundforløb 2 på SOSU-Nord (varighed 20 uger) • Hovedforløb til Social- og Sundhedsassistenter (varighed 34 måneder) • Elevløn under hele det samlede uddannelsesforløb. Forudsætning for at blive ansat i et sammenhængende forløb er minimum fire års erhvervserfaring

Dygtig sosu-assistent søges til akut neurologisk afsnit 28, Rigshospitalet, Glostrup

Region Hovedstaden

Vi søger en dygtig sosu-assistent til fast nattevagt, der har lyst til at være en del af vores afsnit med en fagligt stærkt engageret personalegruppe. Afsnittet er normeret til 12 patienter og modtager patienter hele døgnet til udredning og behandling af neurologiske lidelser. Heriblandt hovedtraumer, Guillain Barré, IIH og epilepsi. Derudover udreder og behandler vi neuroonkologiske lidelser med subspeciale i cerebrale metastaser

Social- og sundhedsassistent søges til Fælles Intermediært Afsnit

Region Hovedstaden

Ønsker du i fællesskab med dygtige og top motiverede kollegaer at være en del af et nyt afsnit hvor patienten, høj faglighed og samarbejde er i centrum – så er Fælles Intermediært Afsnit helt sikkert noget for dig. Om Fælles IMA Vi er et helt nyt afsnit, der har ansvaret for Bispebjerg Hospitals mest komplekse, kritisk syge og sårbare patienter. Det er patienter, som er for syge til at være på et sengeafsnit, men ikke er syge nok til en intensiv sengeplads. Vi havde ”premiere” 1

EUX-elev i Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune

Bliv EUX Social- og sundhedsassistentelev Som EUX Social- og sundhedsassistentelev vil du få en meningsfuld arbejdsdag med spændende udfordringer, hvor to dage aldrig er ens. Du vil arbejde med professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter. Samtidig vil du indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.

Social- og sundhedsassistentelev 32-37-41-46 2021

Sønderborg Kommune

Social- og sundhedsassistentelev 32-37-41-46 2021 Social- og sundhedsassistentelev Hold 32-37-41-46 2021 Social- og sundhedsassistentelev - Efteråret 2021 Social- og sundhedsassistentelever – en meningsfuld uddannelse tæt på livet. Vil du gerne i gang med social- og sundhedsuddannelsen med start uge 32, 37, 41 eller 46 2021, så er chancen her nu. Vi søger 45 social og sundhedsassistentelever.

Sygeplejerske til Ældrecenter Bålhøj i barselsvikariat

Hjørring Kommune

Sygeplejerske til Ældrecenter Bålhøj - barselsvikariat Ældrecenter Bålhøj søger en fagligt dygtig og udviklingsorienteret sygeplejerske til et barselsvikariat. Tiltrædelse pr. 1. maj 2021 eller efter aftale. Den ugentlige arbejdstid vil være på 30-32 timer efter aftale og vil primært være på hverdage dog med enkelte helligdage i dagtiden. Ældrecenter Bålhøj Bålhøj er centralt beliggende i Tårs, med 40 beboere fordelt på 5 afdelinger, hvoraf ét er et skærmet afsnit.

Social- og sundhedsassistentelever - sommer 2021

Jammerbugt Kommune

Har du blik for helheden og vil du tage ansvar? Interessere du dig for pleje og omsorg og lyder det spændende, at arbejde på sygehus, i psykiatrien og på plejecentre / hjemmepleje? Så bliv social og sundhedsassistentelev i Jammerbugt Kommune. Du vil igennem uddannelsen få viden om medicin, grundlæggende sygepleje, psykiske lidelser, rehabilitering livsstilssygdomme og meget mere. Social- og sundhedsassistentuddannelsen, veksler mellem praktik og skole.

Timelønnet social -og sundhedsassistent

Region Hovedstaden

Vikarkorpset er et sygeplejevikarkorps på Bispebjerg hospital, og vi søger timelønnede social- og sundhedsassistenter til at tage vagter på forskellige somatiske afdelinger. Vi er en afdeling i vækst, og vi har brug for dig. Vi tilbyder: • Stor sikkerhed for vagter • God løn ifølge overenskomst og Vikaraftalen • Frihed til at vælge hvornår du ønsker at arbejde • 48 timers aflysningsfrist • Introduktion via følgevagt samt praktisk og teoretisk undervisning • Faglig alsidighed

Social- og sundhedsassistentelev i sammenhængende forløb - Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune

Bliv social- og sundhedsassistentelev Som social- og sundhedsassistentelev vil du få en meningsfuld arbejdsdag med spændende udfordringer, hvor to dage aldrig er ens. Du vil arbejde med professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter. Samtidig vil du indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Ansættelse i et sammenhængende forløb indeholder: • Grundforløb 2 på SOSU Nord (varighed 20 uger)

Social og Sundhedsassistent til psykiatrisk sengeafsnit S1

Region Nordjylland

Social- og sundhedsassistent med erfaring inden for psykiatri Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Afsnit S1 søger pr. 1. maj en social- og sundhedsassistent med erfaring inden for psykiatri til en fast stilling 37 timer ugentlig med skiftende vagter. Afsnit S1 er et sengeafsnit i afdeling for Psykoser, primært for voksne fra 35 år med psykosesygdomme

Elevplads: Social- og sundhedsassistent

Langeland Kommune

Social- og sundhedsassistent Uddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse som veksler mellem skole og praktik. Uddannelsen varer 2 år, 9 mdr. og 3 uger og afhængig af din alder og dine kompetencer kan uddannelsen blive afkortet. På social- og sundhedsassistentuddannelsen får du en grundlæggende viden om at give praktisk og personlig hjælp

Social- og sundhedsassistentelev i Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune

Bliv social- og sundhedsassistentelev Som social- og sundhedsassistentelev vil du få en meningsfuld arbejdsdag med spændende udfordringer, hvor to dage aldrig er ens. Du vil arbejde med professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter. Samtidig vil du indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Uddannelsen varer som udgangspunkt 2 år, 9 måneder og 3 uger, hvor den veksler mellem skoleforløb på SOSU Nord og praktik

Social- og sundhedsassistentelever - 2021

Rebild Kommune

Rebild kommune søger 12 social- og sundhedsassistentelever med GF2 til uddannelsesstart den 28. juni 2021 og 23. august 2021, og 12 social- og sundhedsassistentelever, der er social- og sundhedshjælper uddannet til uddannelsesstart den 20. september 2021 eller den 1. november 2021.Lidt om uddannelsen i Rebild kommuneUddannelsen varer 2 år og 10 måneder. Der veksles mellem skole og praktik og du vil i hele forløbet være i en ansættelse med elevløn.

Social- og sundhedsassistentelever til grundforløb + hovedforløb

Rebild Kommune

Rebild Kommune søger social- og sundhedsassistentelever til ansættelse i sammenhængende forløb til uddannelsesstart 5. maj 2021.Ansættelse i et sammenhængende forløb indebærer • Grundforløb 2, på SOSUnord, som varer 20 uger • hovedforløbet til social- og sundhedsassistentddannelsen, som varer 34 måneder. Der gives løn under begge forløb.

Social- og sundhedsassistentelever EUX Velfærd – optagelse august 2021

Nordfyns Kommune

Ansøgningsfrist d. 06.04.2021 Nordfyns Kommune søger 3 social- og sundhedsassistentelever EUX Velfærd med uddannelsesstart 11. august 2021. Hvis du er over 25 år, bedes du kontakte SOSU-Fyn, for at få lavet en realkompetencevurdering som du skal vedlægge din ansøgning. Dette gælder uanset om du i forvejen er uddannet social – og sundhedshjælper eller ej. Om uddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX Velfærd er en erhvervsuddannelse og en HF eksamen i samme uddannelse

Social og sundhedsassistent elev

Norddjurs Kommune

Vil du være med til at gøre en forskel for mennesker, der har brug for praktisk bistand, sygepleje og omsorg, så har du chancen nu. Norddjurs Kommune søger social- og sundhedsassistentelever. Uddannelsen starter den 1. august 2021 og varer på ordinær forløb 2 år og 9 måneder og 3 uger. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik og giver dig mulighed for at skabe et godt fundament for job og karriere indenfor sundhedsområdet. Du kan læse mere om uddannelsen indhold og opbygning her; www

SSA-elever til start april 2021

Solrød Kommune

Stillingsbetegnelse: Social- og sundhedsassistent-elever til start april 2021 Afdeling: Plejeområdet Ugentlig arbejdstid: Fuldtid Varighed: Elev Ansøgningsfrist: 15. marts 2021 08:00 Kontaktperson: Uddannelseskonsulent Kristine Fredslund Tlf.: 40 33 42 21 Ansættelsessamtaler: Løbende Jobkategori: Handicap, Psykiatri, Social og sundhed SSA-elever til start april 2021 Social- og sundhedsassistentelever til start april 2021

Vi søger social- og sundhedsassistentelever til uddannelse med start 2. august 2021

Allerød Kommune

Ansøgningsfrist: 29. april 2021 Afdeling: Ældre og Sundhed Jobkategori: Handicap, Psykiatri, Social og Sundhed Stillingstype: Fuldtid Tiltrædelsesdato: 2. august 2021 Kontaktperson: Pernille Ommundsen Telefonnummer: 48100165 Har du lyst og interesse i at arbejde med grundlæggende sygepleje, sygdomsforebyggende tiltag og rehabilitering? Du: • kan udvise forståelse og selvstændighed • har gode kommunikations- og samarbejdsevner • kan formulere dig skriftligt og mundtligt

Social- og sundhedsassistentelever – optagelse august 2021

Nordfyns Kommune

Ansøgningsfrist d. 07.04.2021 Nordfyns Kommune søger 8 social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart i august 2021. For uddannede social- og sundhedshjælpere vil uddannelsen først starte senere, pga. tvungen merit. Hvis du er over 25 år, bedes du kontakte SOSU-Fyn, for at få lavet en realkompetencevurdering som du skal vedlægge din ansøgning. Dette gælder uanset om du i forvejen er uddannet social- og sundhedshjælper eller ej. Om uddannelsen

Social og sundhedsassistent, Neurologisk sengeafdeling, Holstebro - Region Midtjylland

Region Midtjylland

Er du vores nye kollega? Har du lyst til at yde patient- og pårørendecentreret omsorg og god sygepleje til vores patienter og pårørende? Så se her. Neurologisk sengeafdeling søger social- og sundhedsassistent i vikariat frem til 31/12-21. Stillingen er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge i skiftende vagter. Vi er i udvikling, og vi har ambitioner

SSA eller SSH søges til fast nattevagt i Akutpleje og Rehabilitering Roskilde

Roskilde Kommune

Vi søger 2 nye kolleger, Social og Sundhedsassistent eller Social og Sundhedshjælper. Som udgangspunkt arbejder vores nattevagter 28 timer om ugen fordelt med 7 vagter og 7 fridage, men vi er fleksible i forhold til timeantal og eventuelle særlige vagtønsker. Hvem er vi: Akutpleje og rehabilitering Roskilde består af et rehabiliteringscenter med 28 rehabiliteringspladser og et udekørende rehabiliteringsteam (HTSH-teamet). Vi har 38 rehabiliteringspladser og 4 palliative pladser

Social- og sundhedsassistentelever til hold august 21

Thisted Kommune

Social- og sundhedsassistentelever til hold August 21 i Thisted Kommune. Som Social- og sundhedsassistent får du mulighed for at gøre en forskel for andre i et aktivt samspil med borgeren og aktører i hele sundhedsvæsenet. Du kan bevare overblikket og ser de sammenhængende forløb for borgeren i et tæt tværfagligt samspil.

Er du Social-og sundhedsassistent og har du lyst til at blive fagligt udfordret?

Region Hovedstaden

Erfaring fra specialet er en fordel, men ikke en betingelse, derimod er engagement, empati og arbejdsglæde vigtige forudsætninger. Derudover skal du være en del af en personalegruppe af gode kollegaer, som støtter op omkring dig og det at være ny. Vi kan tilbyde dig • Et fem-ugers individuelt introduktionsprogram med seniormakker ordning og mulighed for yderligere kompetenceudvikling

Social- og sundhedsassistentelev hold april 2021

Gentofte Kommune

Bliv social- og sundhedsassistentelev i Gentofte Kommune på hold april 2021 Søg ind og få et solidt fagligt fundament, så du kan gøre en forskel, når der skal løses sundhedsopgaver. Interesserer du dig for sundhed og sygdomsforebyggelse, så er uddannelsen som social- og sundhedsassistent lige noget for dig. Som social- og sundhedsassistent kan du varetage opgaver inden for mange grene af sundhedsvæsenet – både i kommuner, i psykiatrien og på sygehuse

Vil du med på holdet som Social og Sundhedsassistentelev i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Vil du med på holdet som Social og Sundhedsassistentelev i Fredensborg Kommune Stillingskategori: Handicap, Psykiatri, Social og Sundhed Afdeling: Center for Ældre og Omsorg Ansøgningsfrist: 31. december 2021 12:00 Kontaktperson: Maj-Britt Andreasen Telefonnummer: 20705557 Fredensborg Kommune søger social- og sundhedsassistentelever. Du brænder for et arbejde, hvor der tages udgangspunkt i pleje og omsorg.

Social- og sundhedsassistentelever EUX Velfærd - august 2021

Aalborg Kommune

Stillingskategori: Elever Arbejdstid: Fuldtid Afdeling: Plejeboliger-ældresundhed Ansøgningsfrist: 25. april 2021 Forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen DIT TALENT – AALBORG'S FREMTID Har du et ønske om en uddannelse, hvor der er brug for dig i fremtiden med et højt fagligt niveau, med skiftende arbejdstider, sparring på tværs af faglighed, ansvar, løn under uddannelsen og meget mere. Samtidig med, at du tager en gymnasial uddannelse.

Er du social- og sundhedsassistent, og ønsker du at arbejde i intensiv regi, så se her!

Region Hovedstaden

Vil du arbejde på et afsnit, hvor der er fokus på patientinddragelse og udvikling af sygeplejefagligheden i praksis? Så læs videre. Vi søger en social- og sundhedsassistent til afsnit 19.2 Om døgnafsnit 19.2 – det nye intensive døgnafsnit på Gentofte matriklen Vi har plads til 12 patienter inden for alle psykiatriske lidelser

social og sundhedsassistent til afsnit for geriatri nyre og stofskiftesygdomme samt patientbus

Region Sjælland

Om din nye arbejdsplads Vi er et afsnit normeret til 13 senge. Sengene er fordelt på geriatriske samt blandede nyre og endokrinologiske patienter I det geriatriske speciale undersøger og behandler vi sygdomme hos ældre mennesker. Den geriatriske patient er kendetegnet ved stor kompleksitet og stor ko-morbiditet kombineret med et væsentligt funktionstab. Vi tilbyder kortvarig rehabilitering gennem en tværfaglig indsats mhp. at opretholde og/eller genoprette et acceptabelt funktionsniveau

Sosu-assistent til hjemmeplejen Allingåbro

Norddjurs Kommune

Brænder du for at gøre en forskel for borgere i eget hjem? Kan du lide at være en del af et tværfagligt team? trives du med at arbejde sammen om at yde helhedspleje og sygepleje til borgere i mange forskellige livssituationer? og kan du lide variationen af planlagte og akutte opgaver? Så er stillingen som Sosu-assistent i hjemmeplejen måske dit drømmejob?

Social- og sundhedsassistent søges til 1- årigt barselsvikariat på afsnit for hjerte/kar sygdomme, Nykøbing F. sygehus

Region Sjælland

Social og sundhedsassistent med sygehuserfaring søges til vores fantastiske kardiologiske sengeafsnit. Så brænder du for faglighed, for at udvikle dig selv som social- og sundhedsassistent og har lyst til at lære en masse om den kardiologiske og lungemedicinske patient - så søg en stilling hos os. Om hjerteafsnittet: Vi har plads til 29 patienter, alle med mulighed for overvågning

2 Social- og sundhedsassistenter til Østervrå

Frederikshavn kommune

Har du lyst – til en stilling som Social- og Sundhedsassistent på Østervrå Ældrecenter i fortrinsvis dagvagt. Stillingen er som udgangspunkt på 32 timer. Der kan forekomme vagter i andre vagtlag, der vil være udlån til hjemmeplejen. Der arbejdes hver 2. weekend. Bliv en del af en gruppe engagerede medarbejdere • Vi er en gruppe engagerede og faglig dygtige medarbejdere der dagligt varetager sygepleje, pleje og praktisk hjælp hos de 31 beboere der bor fast på plejecentret, samt 1 aflastning

Social og sundhedsassistent til Afsnit for fødende og barsel på Nykøbing F. Sygehus

Region Sjælland

Har du lyst til at arbejde på et dynamisk velfungerende fødested, med masser af ambitioner og muligheder. Skal du komme til regionsjællands sydligste fødegang smukt beliggende med udsigt over Guldborgsund. Vi kan tilbyde dig: • Arbejde i et spændende og livsbekræftende speciale • Samarbejde med jordemødre, læger, sygeplejersker og sekretærer • En hverdag hvor kommunikation, vejledning og omsorg er væsentlig

Sundhed & Omsorg søger sommerferievikarer i flere forskellige vikariater med varighed fra 2 - 12 mdr. eller efter aftale

Odder Kommune

Ansøgningsfrist: 31. marts 2021 • Kunne du tænke dig 450 nye kolleger? • Kunne du tænke dig at blive en af dem, der er med til at sikre, at borgere i Odder kommune opnår et værdigt liv? Så er det måske dig, vi lige står og mangler, da alle vores medarbejdere skal holde deres velfortjente sommerferie. Vi søger Sygeplejersker, SoSu-assistenter og Sosu-hjælpere: Som faglært Sosu-Hjælper kan du søge ind i Hjemmeplejen, på vores plejeboliger og i Vikarkorpset.

Weekend og/ eller Sommerferievikariat - Afløser eller ufaglært medarbejder

Lyngby-Taarbæk Kommune

ldsjæl til vores skønne plejecenter Solgården er et plejecenter som ligger i naturskønne omgivelser. Vi prioritere at hverdagen er hjemlig for vores beboere, med hyggelige stunder og livskvalitet. Vi har behov for ufaglærte unge mennesker, som kunne have interesse i, at give vores ældre beboere en meningsfuld hverdag. Vi har mulighed for at give fast weekend stilling, enten hver 2. eller hver 3. weekend

Social- og sundhedsassistent til Midlertidigt Ophold

Struer Kommune

Kære kollega Har du lyst til at blive en del af vores fantastiske arbejdsplads, så har du nu muligheden. Pr. 1. maj 2021 mangler vi en social- og sundhedsassistent på Midlertidigt Ophold. En stilling i dag- og aftenvagter med weekendvagt hver 2. weekend - 32 timer i ugen. Midlertidige Ophold er et tværfagligt afsnit, hvor vi tager den sociale kapital alvorlig

Social- og sundhedsassistenter til Plejedistrikt Slivsø

Haderslev Kommune

Social- og sundhedsassistenter til Plejedistrikt Slivsø Vi søger social- og sundhedsassistenter til Hjemmeplejen snarest muligt. Om jobbet Stillingerne er på 30-37 timer. Stillingerne er fortrinsvis dagvagt med vagt hver 2. weekend. Der er mulighed for indflydelse på egen arbejdsplan og timetal. Vi forventer af dig: • At du har autorisation som social- og sundhedsassistent • At du har lyst til at udføre helhedspleje, sygepleje, grundlæggende sygepleje og praktiske opgaver

Geriatrien søger klinisk vejleder til uddannelse af sygeplejestuderende i et 1-årigt barselsvikariat

Region Hovedstaden

Mit navn er Henriette, jeg er afdelingssygeplejerske på vores geriatriske sengeafsnit G16. Jeg søger aktuelt en klinisk vejleder i et 1-årigt barselsvikariat, da vores nuværende kliniske vejleder er på barsel. Vil du være med til at udvikle G16, som jeg ønsker skal være kendt for sygepleje af høj faglig kvalitet i en atmosfære præget af udvikling og respekt samt et frugtbart samarbejde

Social- og sundhedsassistent til et fantastisk kollegateam på åben psykiatrisk afdeling (barselvikariat)

Region Hovedstaden

Drømmer du om at få tid og rum til at arbejde med psykiatrisk sygepleje? Ser du muligheder i et åbent afsnit, hvor sygeplejen er dynamisk og omstillingsparat, men hvor dagligdagen ikke indebærer akutte situationer? Så har vi virkelig noget at tilbyde dig. ”Vores arbejdspladser som en stor familie, hvor alle kender hinanden og passer på hinanden, og meget vigtigt er det at patienterne kommer i første række. ” - Medarbejder, afsnit 174 Om jobbet og dine ansvarsområder

Plejehjemmet Skelager søger social- og sundhedsassistent i aftenvagt eller blandede vagter.

Aarhus Kommune

Ansøgningsfrist: 28. februar 2021 Om jobbet: Plejehjemmet Skelager søger en uddannet social- og sundhedsassistent i aftenvagt eller blandede vagter (dag/aften). Brænder du for at varetage sygepleje til beboere med komplekse problemstillinger, der har behov for grundlæggende, samt avanceret sygepleje og hvor hverdagen er præget af uforudsigelighed? Hos os, får du en spændende og fagligt udviklende arbejdsdag i et stærkt tværfagligt samspil med andre sundhedsfaglige kollegaer.

Nyremedicinsk og reumatologisk sengeafsnit søger social og sundhedsassistent i 1 års vikariat.

Region Nordjylland

Har du lyst til at være ansat på en afdeling, hvor samarbejde og fællesskab er vores DNA, hvor 2 dage aldrig er ens, og hvor du hurtigt bliver dygtig til bred og kompleks sygepleje til den kronisk syge patient. Du bliver en del af et sengeafsnit, hvor du får opgaver i hele patientforløbet, lige fra indlæggelse, stuegang til udskrivelse og på at sikre den bedst mulige overlevering til den kollega, der afløser dig i vagten

Social- og sundhedsassistent til Plejehjemmet Skelager - Område Christiansbjerg

Aarhus Kommune

Ansøgningsfrist: 28. februar 2021 Om jobbet: Fuld tid/eller efter aftale. Brænder du for at varetage sygepleje til beboere med komplekse problemstillinger, der har behov for grundlæggende, samt avanceret sygepleje og hvor hverdagen er præget af uforudsigelighed? Hos os, får du en spændende og fagligt udviklende arbejdsdag i et stærkt tværfagligt samspil med andre sundhedsfaglige kollegaer.

Bioanalytiker

Region Hovedstaden

Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital (Herlev matriklen) søger autoriserede bioanalytikere. Vi tilbyder et års vikariat, med mulighed for fastansættelse. Om Klinisk Biokemisk Afdeling – Herlev matriklen Afdelingen har ca. 80 fuldtidsstillinger besat hovedsageligt af uddannet bioanalytikere. Afdelingen har desuden en del SOSU-assistenter/SOSU-hjælpere ansat som prøvetagere til udelukkende at varetage blodprøvetagning og EKG-optagelse.

Uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent til hjemmeplejen på Læsø

Læsø Kommune

Har du mod på at blive vores nye kollega og er du uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, kan vi tilbyde en fast stilling i hjemmeplejen på 30 – 37timer timer pr. uge – primært i dagvagt. Er du interesseret i at arbejde 7/7 er der mulighed for det. Hjemmeplejen Hjemmeplejen og den kommunale sygepleje er slået sammen og udgør den samlede hjemmepleje for Læsø Kommune – en homogen gruppe bestående af ca. 30 sygeplejersker, SSA’er, SSH’er og hjemmehjælpere.

Social- og sundhedsassistent

Odense Kommune

Kunne du tænke dig at have stærke kompetencer inden for sygepleje samtidig med, at du gør en forskel for andre? Så læs mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent i Odense Kommune her! Hvad er en social- og sundhedsassistent? Som social- og sundhedsassistent er det dig, der hjælper og yder omsorg for ældre, handicappede og psykisk sårbare borgere. Her er det din opgave at hjælpe med personlig hygiejne, dispensere medicin og koordinere opgaver omkring borgeren

Social- og sundhedsassistent med weekendturnus hver 4. uge

Gentofte Kommune

Brogårdshøj Beskyttetboliger mangler dig til dagvagt på 32-37 timer om ugen Om os og Brogårdshøj Brogårdshøj danner rammen om 44 beskyttetboliger, et aktivitetscenter, en cafe, fælles have, terrasse og eget køkken. Betegnelsen for Brogårdshøj er plejeboliger med hjemmehjælp, hvilket betyder, at borgerne ved indflytning er visiteret svarende til en beskyttet bolig. Sygepleje og praktisk hjælp leveres af medarbejderne i Plejen døgnet rundt, efter beboernes behov.

Radiograf i rotationsstilling med vagter og udvidet åbningstid efter ønskeprincippet

Region Sjælland

Radiologisk Afdeling på Næstved Sygehus søger radiograf pr. 01.05.2021 eller efter aftale. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge og vagtplanlægningen foretages efter individuelle ønsker, vagtbelastningen kan derfor variere fra få til 10 vagter/12 ugers rul. Stillingen er en rotationsstilling, hvilket indbefatter konventionel radiologi, intervention, CT og ultralyd. Ved MR erfaring kan rotation i MR-afsnittet tilbydes.

Hjemmesygeplejerske i dagvagt og hver 4. weekend til Hjemmesygeplejen Indre By/Østerbro

Københavns Kommune

Som hjemmesygeplejerske arbejder du selvstændigt, og alle dine sygeplejefaglige kompetencer sættes i spil. Stillingen er fast og på 32-37 timer ugentligt, udelukkende i dagvagter og med weekendvagt hver 4. uge. Du bliver tilknyttet et geografisk område på ydre Østerbro (sygeplejegruppe AB), bliver del af et fast team og kontaktperson for et antal borgere med sygeplejefaglige problemstillinger

Vi savner en kollega, så er du social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske – så stop lige op og læs nedenfor

Helsingør Kommune

Ansøgningsfrist 14. marts 2021, kl. 22:59 Ser du en udfordring i at være med til at præge fremtidens sygepleje i det nære sundhedsvæsen og vil du være med til at sikre kvaliteten hos den enkelte beboer? Så er du måske vores kommende kollega. Plejehjemmet Montebello søger endnu en kompetent kollega, som brænder for at arbejde med kvalitet og patientsikkerhed. Du skal have overblik, arbejde forebyggende og tidligt kunne identificere, planlægge og udføre sygepleje i et ofte uforudsigeligt forløb

Dygtig SSA søges til geriatrisk sengeafsnit

Region Hovedstaden

Vi søger en dygtig og kompetent social- og sundhedsassistenter i skiftende vagter, som brænder for den grundlæggende og komplekse sygepleje Om afsnittet: Afsnit for ældresygdomme har plads til 15 patienter. Vi er en del af en stor medicinsk afdeling, som modtager patienter via akut medicinsk modtagerafsnit. Til afsnittet er tilknyttet følge-hjem-sygeplejersker, faldklinik samt et rigtig godt samarbejde med et Geriatriskteam i akutmodtagelsen

Privat hjemmepleje i Frederikssund søger ny medarbejder!

AjourCare

Kan du lide at arbejde med mennesker, faglig udvikling og gode kollegaer? Så får du nu muligheden, for at blive en del af vores stærke og værdibaserede hjemmepleje. Vi er et firma i fuld udvikling som søger en dygtig og kvalificeret SSH eller SSA til en 30 timers stilling til primært dagvagt ca fra kl. 7.00-13.00. Der vil være weekend vagt hver 2 weekend, men det er noget vi i fællesskab tilpasser.

Er din værktøjskasse fyldt med værktøjer til at arbejde med rekruttering og fastholdelse?

Furesø Kommune

Ansøgningsfrist: 19. marts 2021 Stillingskategori: Administration og Sagsbehandling Afdeling: Hjemmepleje og hjemmesygepleje Kontaktperson: Carina Holst-Christensen Telefon: 7235 5756 Så har vi en 1-årig projektstilling i Furesø Kommune, som måske lige er noget for dig. I Furesø Hjemme- og Sygepleje har vi fokus på det gode, faglige og værdige arbejdsmiljø

Social- og sundhedsassistentelever 2021

Gribskov Kommune

Vil du være en del af os - i Gribskov Kommune - og kan du nikke anerkendende til vores værdier: Åbenhed * Tillid * Respekt * Deltagelse * Mod * Fleksibilitet Social- og sundhedsassistentelever Har du lyst til at yde omsorg og grundlæggende sygepleje til patienter og borgere i forbindelse med sygdom, alderdom, handicap eller genoptræning? Er du selvstændig, engageret og har mod på at lære nyt og udvikle dig både fagligt og personligt?

Social- og sundhedsassistent-elev på EUX-niveau - hovedforløb

Ringsted Kommune

Kunne du tænke dig en meningsfuld uddannelse, der veksler mellem praktik og skole og giver gode karrieremuligheder? Har du mod på at udføre sygepleje-relaterede opgaver i sundhedsvæsenet? Kan du motivere og rehabilitere vore borgere til at opnå en aktiv hverdag? Har du lyst og overskud til at arbejde på gymnasialt niveau på skoleforløb? Så søg en læreplads som SSA-elev i Ringsted Kommune med uddannelsesstart d. 9.august 2021. Uddannelsesforløbet varer cirka 3 ½ år.

Social og sundhedsassistent udekørende aften

Vordingborg Kommune

Social- og sundhedsassistent Distrikt Solvang aften ude Er du uddannet SSA? Og er du glad for at køre ude og hjælpe borgere i eget hjem? Så er en stilling som aften SSA i Distrikt Solvang måske noget for dig? Stillingen er på 28 timer i gennemsnit om ugen med opstart snarest eller senest 1.maj 2021, med weekendvagt hver anden weekend. Om dig: • Du tør tage selvstændigt fagligt ansvar • Du har høj faglighed og er i stand til at holde fokus på borgeren i en travl hverdag.

Social- og sundhedsassistent-elever – hovedforløb, for dig der har et grundforløb eller er uddannet SSH

Ringsted Kommune

Kunne du tænke dig en meningsfuld uddannelse, der veksler mellem praktik og skole og giver gode karrieremuligheder? Har du mod på at udføre sygepleje-relaterede opgaver i sundhedsvæsenet? Kan du motivere og rehabilitere vore borgere til at opnå en aktiv hverdag? Så søg en læreplads som SSA-elev i Ringsted Kommune med uddannelsesstart d. 9. august 2021. Uddannelsen vil vare godt 2½ år afhængig af din kompetencevurdering.

Social- og sundhedsassistent til blandede vagter i Ortopædkirurgisk afdeling afsnit 212

Region Hovedstaden

Har du lyst til at arbejde på en afdeling med engagerede medarbejdere, så er Ortopædkirurgisk sengeafsnit Amager - Hvidovre Hospital lige noget for dig. Vi har et vikariat 32 – 37 timer ugentligt i blandede vagter. Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2021 eller efter aftale. Vikariatet løber til 30. april 2022. Vi arbejder hver anden weekend. I afdelingen modtager vi akutte ortopædkirurgiske patienter, fra blandt andet Akutmodtagelsen døgnet rundt, elektive og til revisionskirurgi

Nybodergården søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt

Københavns Kommune

Genopslag Nybodergården er et smukt plejehjem beliggende i det gamle Nyboder kun ca. 5 minutters gang fra Østerport Station. Plejehjemmet er en selvejende institution under en bestyrelse og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Her bor 54 beboere fordelt på to plejeafdelinger. Vi søger en social- og sundhedsassistent til aftenvagt pr. 1

Sygeplejerske/pædagog/social-og sundhedsassistent til regionens eneste højtspecialiserede afsnit for retspsykiatri for unge, Børne- og Ungdomspsykiatr

Region Hovedstaden

Vil du være med til at sætte dit faglige aftryk på ungdoms- og retspsykiatrien, så er vores ledige stilling måske noget for dig. Velkommen indenfor hos B204 B204 er et intensivt lukket ungdomspsykiatrisk afsnit, med regionens eneste højtspecialiserede speciale i retspsykiatri for unge. Vi er et døgnafsnit med plads til 8 indlagte i alderen 14-17 år.

Er du en erfaren social- og sundhedsassistent, og har du lyst til at arbejde med korte akutte psykiatriske patientforløb?

Region Hovedstaden

Vi søger en erfaren social- og sundhedsassistent, der vil bidrage til vores høje faglige niveau og gode arbejdsmiljø - er det dig? Vi er en velfungerende intensiv akut modtagelse med et højt fagligt niveau. Til dagligt arbejder vi med akutte komplekse patientforløb, hvor du vil møde forskellige psykiatriske patienter. Ligeledes har vi et særligt fokus på somatisk udredning og dertilhørende sygepleje samt forebyggelse af tvang. Vores gennemsnitlige indlæggelsestid er 3 - 7 dage

Udekørende social- og sundhedsassistenter til Distrikt SYD

Næstved Kommune

Stillingsbetegnelse: Udekørende social- og sundhedsassistenter til Distrikt Syd Ansøgningsfrist: 8. marts 2021 Afdeling: Distrikt Syd Jobkategori: Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed Brænder du for at køre i byen eller på landet, arbejde rehabiliterende og inddrage samt motivere borgeren? Er tværfaglighed lige dig? Er du social- og sundhedsassistent og klar til spændende nye udfordringer? Så læs med her.

Plejehjemmet Nybodergården søger to social- og sundhedshjælpere til aftenvagt

Københavns Kommune

Plejehjemmet Nybodergården søger to social- og sundhedshjælpere til aftenvagt fra den 1. april eller efter aftale. Nybodergården er et smukt plejehjem beliggende i det gamle Nyboder kun cirka fem minutters gang fra Østerport Station. Plejehjemmet er en selvejende institution under en bestyrelse og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Her bor 54 beboere fordelt på to plejeafdelinger.

Afdelingsleder til Dronning Ingrids Hjem i Valby

Københavns Kommune

Er du en leder, som kan arbejde med udvikling af kultur, samarbejde og kvalitet, og samtidig sikre en god og stabil drift? Kan du holde overblikket og vise vejen for dine medarbejdere? Er du tydelig i din kommunikation, og har du gode samarbejdsevner? Så er du den afdelingsleder, vi har på brug for på Dronning Ingrids Hjem.

Social- og sundhedsassistentelev er det dig?

Hjørring Kommune

Social- og sundhedsassistentelev - er det dig? Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker? • drømmer du om en erhvervsfaglig uddannelse, hvor du kan kombinere praktik med teori? • har du lyst til at arbejde professionelt med sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter, som har behov for hjælp? • har du lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde? • har du lyst til at arbejde på sygehuset, i psykiatrien, i hjemmeplejen og på ældrecentre?

Social- og sundhedsassistent søges til Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg - Region Midtjylland

Region Midtjylland

Ønsker du at få bred erfaring, gode kollegaer og nærværende ledelse? Så kom til Ortopædkirurgi i Viborg. Ortopædkirurgi søger en social- og sundhedsassistent fra 1. maj 2021eller efter aftale. Stillingerne er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og med skiftende vagter, der må påregnes at arbejde hver 3. weekend. Om stillingen Har du lyst til at arbejde med akut og elektiv sygepleje, patient- og pårørendeinddragelse – så er dette måske noget for dig.

Teamledere til Ballerup Kommunes Hjemmepleje

Ballerup Kommune

Kan du lede, engagere og understøtte medarbejderne i at skabe bedst mulig livskvalitet og sundhed for borgerne i Ballerup Kommune? Vi søger erfarne teamledere til 2 af vores teams i Hjemmeplejen, hvor der er ansat social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Forventet tiltrædelse den 1. maj 2021.

Social- og sundhedsassistent til aften- eller nattevagtsstilling på intensivt afsnit 809

Region Hovedstaden

Brænder du for den psykiatriske patient, og vil du være en del af et fagligt strætk team, så læs videre. Hvilke arbejdsopgaver vil du få? Du skal sammen med dine kommende kolleger modtage patienter, der typisk har diagnoserne skizofreni, bipolar eller akutte psykoser grundet misbrug. Patienterne kommer via Akutmodtagelsen på Nordstjernevej. Vi modtager desuden også patienter fra Vestre Fængsel, der vurderes at kunne rummes på et intensivt afsnit.

Område SYD - Social- og sundhedsassistent i aftenvagt til Lindevænget

Randers Kommune

Lindevænget søger social- og sundhedsassistent til plejeafdeling plan 200 pr. 1. april 2021 eller snarest mulig. Stillingen er på 28 timer ugentlig i aftenvagt med vagt hver 2. weekend. Vi arbejder efter leve–bo tanken, vægter høj faglighed og at beboerne oplever at have en tilværelse, der giver mening for den enkelte. Vi tilbyder• engagerede og hjælpsomme kolleger. • indflydelse på eget arbejde. • et udviklende tværfagligt samarbejde.

GENOPSLAG - Social- og sundhedshjælper søges til Østbyens Hjemmepleje, Vital Horsens.

Horsens Kommune

SSH til fast aftenvagt 28t/uge med ansættelse snarest muligt. Hjemmeplejens opgaver er tiltagende komplekse, da borgerne i højere grad forbliver længere i eget hjem og udskrives tidligere fra sygehuset. I Horsens Kommune arbejder vi ud fra værdisættet: HELHED – RESPEKT – KVALITET - RESULTAT. Opgaver: • Pleje og praktisk hjælp. • Medvirke til hjemmeplejens faglige udvikling i forhold til f.eks. dokumentation, vejledning og undervisning.

Område Ørum søger sundhedsfaglige medarbejdere

Norddjurs Kommune

Til at understøtte den daglige praksis på tværs i Område Ørum søges sundhedsfaglige medarbejdere. Din faglige baggrund kan være: ergoterapeut, social og sundhedsassistent, sygeplejerske, psykomotorisk terapeut eller anden relevant sundhedsfaglig uddannelse. Målet er at: "De sundhedsfaglige opgaver skal foregå sikkert efter relevante instrukser samt dokumenteres korrekt". Og der skal du gerne gå forrest i dagligt arbejde i afdelingerne Nøddebo og Nyvang.

Område SYD - Social- og sundhedshjælper til Lindevænget

Randers Kommune

Lindevænget søger social- og sundhedshjælper pr. 1. april 2021 eller snarest mulig. Stillingen er på 28 timer ugentlig i nattevagt med vagt hver 2. weekend. Vi arbejder efter leve–bo tanken, vægter høj faglighed og at beboerne oplever at have en tilværelse, der giver mening for den enkelte. Vi tilbyder• engagerede og hjælpsomme kolleger. • indflydelse på eget arbejde. • et udviklende tværfagligt samarbejde. • et job med ansvar, udfordringer og med borgeren i centrum.

Egebjerg søger dygtig social- og sundhedsassistent/social- og sundhedshjælper 3. sal

Gentofte Kommune

Stærkt sygeplejefagligt kollegaskab og med garanti for at ikke to dage er ens. Derfor søger vi dig – dygtig Social og sundhedsassistent/Social og sundhedshjælper til Egebjerg 3. sal. Vi er en super spændende arbejdsplads, som har fokus på de opgaver der knytter sig til kerneopgaven – vi sætter beboeren i centrum og er glade for de arbejdsopgaver der knytter sig til at være social og sundheds assistent/Social og sundhedshjælper i primær praksis. Egebjerg 3

Social- og sundhedshjælper

Vejen Kommune

Askov Hjemmepleje søger nye kolleger Askov Hjemmepleje har forrygende travlt og stor succes i Vejen kommune og søger derfor to nye kolleger til en fast stilling i fortrinsvis dagvagter. Er du uddannet social- og sundhedsassistent eller social – og sundhedshjælper, og brænder du for at arbejde med ældre borgere og rehabilitering, så har vi jobbet. Stillingerne er ledige fra 1. april eller snarest muligt, og er på 30 timer ugentligt med arbejde hver anden weekend.

Arbejder du bedst efter kl. 15.00, så er det dig vi søger

Næstved Kommune

Stillingsbetegnelse: Arbejder du bedst efter kl. 15.00, så er det dig vi søger Ansøgningsfrist: 18. marts 2021 Afdeling: Distrikt Nord Jobkategori: Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed Det udekørende team N22 i Distrikt Nord søger lige nu 2 social- og sundhedshjælpere til fast ansættelse primært i aftenvagt 28-30 timer, da 2 af vores kollegaer skal ind og læse videre til social- og sundhedsassistent.

Brænder du for faglig udvikling og medindflydelse, er du SSA-uddannet og trives med at arbejde efter kl. 15, så er det dig vi søger

Næstved Kommune

Stillingsbetegnelse: Brænder du for faglig udvikling og medindflydelse, er du SSA-uddannet og trives med at arbejde efter kl. 15, så er det dig vi søger Ansøgningsfrist: 18. marts 2021 Afdeling: Distrikt Nord Jobkategori: Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed N22 er et team i udvikling, hvor der kigges på at få opkvalificeret personalet, så alle er rustet til den kompleksitet, der opleves i hjemmeplejen i dag

En social - og sundhedsassistent søges til Psykiatrisk Sengeafsnit 8, AUH, Afdelingen for psykoser, Ansættelse den 1. april 2021 på 37 timer - Region

Region Midtjylland

En af Psykiatrisk Sengeafsnit 8 eksistrende ambitioner er at leve op til de fem målsætninger, der er beskrevet og anbefalet af Psykiatriens Patient - og Pårørendepanel : 1. Mød mig i øjenhøjde 2. Skræddersy behandlingen til mig 3. Skab en realtion til mig 4. Giv mig ejerskab over mit liv 5. Giv mig håb Vi kan tilbyde en arbejdsplads med; - God introduktion til afsnittets arbejde og kultur, hvor monofaglig mentorordning udgør en

Ferieafløsere til udekørende teams og ældrecentrene i Distrikt Nord

Næstved Kommune

Stillingsbetegnelse: Ferieafløsere til udekørende teams og ældrecentrene i Distrikt Nord Ansøgningsfrist: 1. august 2021 Afdeling: Distrikt Nord Jobkategori: Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed Vil du være med til at fremme de ældre borgeres muligheder for etværdigt liv? Har du lyst til et job i gode omgivelser, og med fantastiske ældre borgere og kollegaer, samt en god introduktion, så får du muligheden her.

Område SYD - Social- og sundhedsassistent til Lindevænget

Randers Kommune

Lindevænget søger social- og sundhedsassistent pr. 1 april 2021 eller snarest muig. Stillingen er på 34 timer ugentlig i dagvagt med vagt hver 3. weekend. Vi arbejder efter leve–bo tanken, vægter høj faglighed og at beboerne oplever at have en tilværelse, der giver mening for den enkelte. Vi tilbyder• engagerede og hjælpsomme kolleger. • indflydelse på eget arbejde. • et udviklende tværfagligt samarbejde. • et job med ansvar, udfordringer og med borgeren i centrum.

Social- og sundhedsassistenter til Hjemmeplejen Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby (VKV)

Københavns Kommune

Er du uddannet social- og sundhedsassistent, og prioriterer du faglighed, tværfaglighed og fleksibilitet? Hjemmeplejen VKV søger social- og sundhedsassistenter til dagvagt 37 timer ugentligt. Ønsker du et lavere timeantal, kan det også lade sig gøre. Vi kan tilbyde • en arbejdsplads med mange spændende og varierede arbejdsopgaver ift forskellige borgergrupper • en arbejdsplads, der lægger vægt på en fast struktur, så alle ved, hvad de skal og får brugt deres talenter

Social- og sundhedsassistent-elever – grundforløb og hovedforløb, du lærer det hele fra bunden

Ringsted Kommune

Kunne du tænke dig en meningsfuld uddannelse, der veksler mellem praktik og skole og giver gode karrieremuligheder? Har du mod på at udføre sygepleje-relaterede opgaver i sundhedsvæsenet? Kan du motivere og rehabilitere vore borgere til at opnå en aktiv hverdag? Så søg en læreplads som SSA-elev i Ringsted Kommune med uddannelsesstart d. 23. august 2021. Uddannelsesforløbet varer samlet godt 3 år og omfatter: • Grundforløb 2 fra d. 23. august 2021 til 21. januar 2022 og

Weekend-, tilkalde- og sommerferievikarer

Holstebro Kommune

Social og Sundhed Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygepleje søger friske og stabile vikarer Har du lyst til og mod på at pleje og yde omsorg for andre mennesker, sætte dig ind i deres situation og behov? Har du mod på at lære nyt og udvikle dig? Vi søger nogle friske og stabile tilkalde-, sommerferie- og weekendafløsere til både dag- og aftenvagter i flere afdelinger i Hjemmeplejen samt Akut- og midlertidige pladser.

Social- og sundhedshjælper søges til Hatting hjemmepleje aftenvagt

Horsens Kommune

Social- og sundhedshjælper søges til fast stilling pr. 01. maj 2021, 28 timer ugentlig i fast aftenvagt i 5-2 ordning, med arbejde hv. 2. weekend. Hjemmeplejens opgaver er tiltagende komplekse, da borgerne i højere grad forbliver i eget hjem og udskrives tidligere fra sygehuset. I Horsens Kommune arbejder vi ud fra værdisættet: HELHED – RESPEKT – KVALITET - RESULTAT. Opgaver: • Pleje og praktisk hjælp. • Medvirke til hjemmeplejens faglige udvikling i forhold til f.eks

Social- og sundhedshjælper søges til Hatting hjemmepleje

Horsens Kommune

Social- og sundhedshjælper søges til vikariat pr. 01. april 2021 eller 01. maj 2021 til 31. december 2021, 30 timer ugentlig i dagvagt, med arbejde hv. 2. weekend. Hjemmeplejens opgaver er tiltagende komplekse, da borgerne i højere grad forbliver i eget hjem og udskrives tidligere fra sygehuset. I Horsens Kommune arbejder vi ud fra værdisættet: HELHED – RESPEKT – KVALITET - RESULTAT. Opgaver: • Pleje og praktisk hjælp. • Medvirke til hjemmeplejens faglige udvikling i forhold til f.eks

Jyllinge Hjemmepleje søger social- og sundhedsassistent

Roskilde Kommune

Er du en faglig stærk social og sundhedsassistent, så kig nærmere for her kan du få det hele opfyldt. Er du typen der ser muligheder og ikke begrænsninger og har du lyst til sygepleje indsatser og kompleksitet så er det Jyllinge Hjemmepleje du skal til. Vi er en ssa gruppe på 6 og vi mangler dig til at komme og fuldende vores team. Vi tilbyder dig 35 timer, arbejde hver 3 weekend. Vi sparre dagligt med hinanden og har en rigtig god og faglig dialog om de ting der rører sig hos os

Dagvagt i hjemmeplejegruppe Aarslev søges

Faaborg-Midtfyn Kommune

Ansøgningsfrist: 12-03-2021 Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg Stillingstype: Deltid over 21 timer Dagvagt i hjemmeplejegruppe Aarslev søges Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde En af kommunens fire værdier, som vi forsøger at efterleve i Hjemmeplejegruppe Aarslev Vi er som personalegruppe meget bredt repræsenteret i såvel alder som erfaring. Vi gør meget ud af at bruge hinandens ressourcer og ser det som en fordel, at alle kan bidrage med noget forskelligt.

Social- og sundhedsassistent til Omsorgscentret Tolleruphøj

Frederikssund Kommune

Vil du være med til at skabe den bedste sygepleje og de bedste rammer for et godt liv for beboerne på Omsorgscenteret Tolleruphøj? Vi er et plejecenter med en høj faglighed, som vi konstant ønsker at udvikle. Vi søger en social- og sundhedsassistent, som i tværfagligt samarbejde med centersygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, fysio-, ergo- og musikterapeut med flere vil udvikle fagligheden endnu mere.

Pædagog / SSA til Sølund, boenhed 12 - pr 1. maj

Skanderborg Kommune

Boenhed 12 i Landsbyen Sølund søger pr. 1 maj 2021 en pædagog / social- og sundhedsassistent med 37 timer ugt. til barselsvikariat. Landsbyen Sølund, der er Danmarks største boform for mennesker med udviklingshæmning, skaber en ramme om det enkelte menneskes gode liv. Vi arbejder ud fra princippet om, at livskvalitet kun kan opnås i betydningsfulde og kærlige relationer, og at vi skal bruge vores professionalisme til at bryde gennem de barrierer, et handicap kan give den enkelte.

Social- og sundhedsassistent til primært dagvagt på Verdishave

Københavns Kommune

Plejecentret Verdishave søger en dygtig og engageret social- og sundhedsassistent til primært dagvagt. Stillingen er på 37 timer pr. uge med weekendvagt hver 3. uge. Tiltrædelse snarest efter aftale. Om Verdishave Verdishave er et plejehjem med 70 boliger fordelt på 4 etager. Der er i alt 7 bogrupper på de 4 etager. Plejehjemmet ligger i skønne, grønne omgivelser nær Valbyparken. Vi tilstræber at skabe en god hverdag med fokus på høj faglighed, trivsel og livskvalitet for beboerne

Sundhedsfaglig afløser til dag, aften, weekend og ferie på Omsorgscenter Pedershave

Frederikssund Kommune

Omsorgscenter Pedershave søger afløser til Dag-, aften-, weekendvagter og sommerferie Har du lyst og mod til at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Er du nysgerrig, engageret og reflekterende? Så er du måske en af de afløser vi søger. Som afløser kommer du til at arbejde med omsorgs, opgaver hos den enkelte borger, som skal have støtte i dagligdagen. Du får indblik i plejen, hvor der er mulighed for både personlig og faglig udvikling.

Social og sundhedsassistent/hjælpere/ufaglært afløsere

Vesthimmerlands Kommune

Om jobbet Hjemme- og sygeplejen i Ålestrup søger efter aftale en social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper og ufaglært afløsere til en velfungerende og imødekommende personalegruppe. Det drejer sig om timelønnet afløsere i blandet dag- og aftenvagter, fortrinsvis i aften, weekendvagter og til sommerferien. Din profil At du er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper og ufaglært

Vi søger engagerede timeafløsere!

Fredensborg Kommune

Vi søger engagerede timeafløsere! Stillingskategori: Handicap, Psykiatri, Social og Sundhed Afdeling: Lystholm Pleje- og Aktivitetscenter Ansøgningsfrist: 1. marts 2021 Kontaktperson: Nadja Hageskov Telefonnummer: 40709965 Vil du gerne tjene lidt ekstra penge, mens du studerer, eller ved siden af dit faste job? Kan du være med til at skabe en god og meningsfyldt hverdag for vores beboere?

Social og sundhedsassistenter til Intern Vikarservice på Herlev og Gentofte Hospital

Region Hovedstaden

Drømmer du om selv at kunne bestemme... Og om: • at have mulighed for selv at ønske, hvor, hvornår og hvor meget du vil arbejde. • mulighed for at byde ind på længerevarende vikariater, når/hvis det passer dig. • et spændende arbejde med alsidige opgaver i tilknytning til hospitalets specialer. • gode muligheder for faglig udvikling og tilbud om kurser. • mulighed for at udvide dit netværk og tilegne dig ny viden og nye kompetencer.

Social- og sundhedsassistent søges til demensenhed i aftenvagt

Lejre Kommune

Brænder du for arbejdet med vores ældre medborgere og har du hjertet med i dit arbejde? Kan du planlægge din egen arbejdsdag, arbejde alene, men også vægte samarbejdet og fællesskabet? Så håber vi, at du har lyst til at tilvælge os på Bøgebakken. Om jobbet Bøgebakken Pleje- og Ældrecenter søger en social- og sundhedsassistent til en aftenvagtsstilling på Bøgebakken snarest muligt. Huset har plads til 9 beboere, der er visiteret til en skærmet enhed for mennesker med demens.

SOSU-assistent Udrednings- og akutafd. Vikærgården

Aarhus Kommune

Ansøgningsfrist: 18. marts 2021 Er du klar til at udfolde hele din faglige palette som social- og sundhedsassistent? Så kan vi tilbyde dig at blive en del af et fantastisk team på en udredningsafdeling, hvor vi arbejder med akutte og alsidige borgerforløb. Din kommende kollega fortæller; Du får i høj grad mulighed for at bringe alle dine kompetencer i spil som social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedshjælper Område Askov-Brørup, Plejecenter Lundtoft

Vejen Kommune

Vi mangler dig: Social- og sundhedshjælper til Område Askov-Brørup, Lundtoft Kan du godt lide at gøre en forskel for andre mennesker? Vil du gerne se andre glædes over din indsats? Bliver du motiveret af at have gode kolleger omkring dig? Og er et moderne og innovativt arbejdsmiljø vigtigt for dig? Det vigtigste for os er, at vores beboere har det godt, at vi giver dem en god og tryg hverdag. Når det lykkes, så får vi glade medarbejdere, og kan dermed holde sygefraværet under 2 %

Københavns Kommune søger elever, der vil have løn på grundforløb 2 rettet mod SOSU-uddannelserne

Københavns Kommune

Skal du starte på grundforløb 2 rettet mod SOSU-uddannelserne den 3. maj 2021? Brænder du for at arbejde med mennesker, omsorg og pleje, og vil du gennemføre din SOSU-uddannelse på Danmarks største arbejdsplads? Så har du mulighed for at søge om en elevplads i Københavns Kommune med løn allerede fra grundforløb 2. Københavns Kommune har mulighed for at tilbyde 100 elever en uddannelsesaftale og løn, fra de begynder på grundforløb 2 rettet mod SOSU-uddannelserne

Social- og sundhedsassistent med høj sygeplejefaglighed til MPO-pladserne på Haandværkerforeningens Plejehjem

Københavns Kommune

Vi søger en social- og sundhedsassistent med høj faglighed og gerne med nogle års erfaring, der kan være med til at sikre at de borgere, der har brug for et kort tidsophold i kommunalt regi, oplever den største grad af faglighed og tryghed. Stillingen er på 37 timer om ugen og fortrinsvist i dagvagt. Du skal • være en social- og sundhedsassistent med høj faglighed, der brænder for at sikre vores ældre den bedst mulige sygepleje

Solgaven Valby søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt

Københavns Kommune

Genopslag Vil du være med til at opbygge et fagligt unikt plejecenter for ældre borgere med synshandicap? Solgaven Valby åbnede dørene i maj 2019 som et moderne plejecenter med tilknyttet aktivitetstilbud. Målet for Solgaven Valby er at understøtte blinde og svagsynedes selvstændighed og selvhjulpenhed, skabe de bedste vilkår for følelsen af hjemlighed og dermed sikre rammer om fællesskaber og sociale relationer. Vi søger en social- og sundhedsassistent, da vores medarbejder går på pension

Aftenvagt til Demens afdeling

Lyngby-Taarbæk Kommune

Er du ny i faget, eller erfaren og med lyst til at have det faglige ansvar for 12 beboere, så det nu vi har en fast stilling til en social- og sundhedsassistent i aftenvagt på 28 timer i gennemsnit pr. uge, med arbejdsweekend hver 2. uge, til besættelse fra nu eller senest 1. april 2021. I tæt samarbejder med husets sygeplejefaglige leder, og og central aftensygeplejerske, er du med til at varetage helhedsplejen hos beboerne, samt sygeplejefaglige opgaver.

SSA-elever til sammenhængende forløb

Mariagerfjord Kommune

SSA-elever til sammenhængende forløb. Har du et ønske om en uddannelse, hvor der er brug for dig i fremtiden med et højt fagligt niveau, med skiftende arbejdstider, sparring på tværs af faglighed, ansvar, løn under uddannelse og meget mere? Så har Mariagerfjord Kommune rigtig meget at byde på. Sundhed og Ældre i Mariagerfjord Kommune søger Social- og Sundhedsassistentelever med sammenhængende forløb med uddannelsesstart på GF2 den d. 5. maj 2021 og videre på hovedforløbet d. 18

Vil du med i vores team? Vi søger en social- og sundhedsassistent til Apopleksienheden

Region Hovedstaden

Har du lyst til at arbejde i et tværfagligt team, hvor du kan gøre en forskel for apopleksipatienter, så har vi en ledig stilling i vores rehabiliteringsafsnit, 32-37 timer ugentligt i blandede vagter med start snarest eller efter aftale. Om Apopleksienheden Apopleksienheden er en del af Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet, beliggende på Glostrupmatriklen. Vi har 3 afsnit med i alt 33 senge til både akutte patienter og rehabilitering af apopleksipatienter

Social- og sundhedassistent/social- og sundhedshjælper

Favrskov Kommune

Solhøj KTA Hammel søger social- og sundhedsassistent/social- og sundhedshjælper til dag- og nattevagt – måske du er en af vores nye kollegaer. Korttidsafsnittet flyttede 1. maj til Plejecenter Skaghøj, da Plejecenter Solhøj skal i gang med en større ombygning. Vikariatet vil være fra 1. maj 2021 og frem til 31. januar 2022 med mulighed for fastansættelse.

Dygtig og faglig stærk Social- og sundhedsassistent til dagvagt i Kokkedal Hjemmepleje

Fredensborg Kommune

Dygtig og faglig stærk Social- og sundhedsassistent til dagvagt i Kokkedal Hjemmepleje Stillingskategori: Handicap, Psykiatri, Social og Sundhed Afdeling: Fredensborg Hjemmepleje Ansøgningsfrist: 28. februar 2021 13:00 Kontaktperson: Yvonne Robinson Telefonnummer: 2460 2637 Velkommen til Fredensborg Kommune, Kokkedalsgruppen. I hjemmeplejen i Fredensborg Kommune er vi inddelt i fire mindre, lokale enheder

Område VEST - Social- og sundhedsassistent i dagvagt til Kollektivhuset

Randers Kommune

Hos os vil du hver dag være med til at gøre en forskel for vores beboere og deres pårørende. Du bliver en del af et fagligt kompetent center, hvor vores gode arbejdsmiljø, trivsel og tætte tværfaglige samarbejde vægtes højt. Kollektivhuset søger en social- og sundhedsassistent til boenhed med plejeboliger. Der arbejdes weekender på en 12 ugers grundplan og stillingen er på 32 timer eller efter aftale. Vi ligger tæt på Gudenåen, den dejlige Doktorpark og tæt på Motorvej E45

SSA-elever (SSA Juni 21, M)

Lolland Kommune

Vil du gerne hjælpe andre og interesserer du dig for mennesker og sundhed? Vil du gerne tage en brugbar og praktisk uddannelse på en arbejdsplads med et godt sammenhold? Så kunne du måske være interesseret i at blive vores næste social- og sundhedsassistentelev! Du vil blive uddannet i at planlægge, udføre og koordinere komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, som f.eks. medicinadministration, at give sondeernæring, pleje kroniske sår m.m

Social- og sundhedsassistent elever

Vesthimmerlands Kommune

Social- og sundhedsassistent elever søges Vesthimmerlands Kommune søger 25 Social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart juni/ august og september/november (hvis du er uddannet Social og sundhedshjælper). Som social- og sundhedsassistentelev bliver du uddannet til, at kunne arbejde på et på plejecenter og i hjemmeplejegrupper, på bosteder, bofællesskaber, i psykiatrien og på sygehus. Om uddannelsen

EUX Social- og sundhedsassistent elever

Vesthimmerlands Kommune

EUX – SOSU assistent elever søges Vesthimmerlands Kommune søger 3 EUX SOSU-assistent elever med uddannelsesstart august 2021. EUX SOSU-assistent uddannelsen er en gymnasial erhvervsuddannelse, hvor du bliver uddannet til at arbejde med bl.a. grundlæggende pleje, sygepleje og rehabilitering på plejecentre og i hjemme- og sygeplejegrupper, på bosteder, i bofællesskaber, i psykiatrien og på sygehuse. Derudover har du også en række boglige fag, som sikrer dig uddannelse på gymnasieniveau.

Social- og sundhedsassistent til Plejecenter Bakkebo

Holstebro Kommune

Social og Sundhed Pensionistcenter Bakkebo søger en SSA fra den 1. maj 2021 eller snarest 30 timer/ugentlig i blandede vagter og med vagt hver 2. weekend. Bakkebo har 42 plejeboliger og 5 Midlertidige opholdspladser, hvor beboerne er glade for at være, et engageret personale med fokus på høj faglighed og et godt arbejdsmiljø.

Område VEST - Social- og sundhedshjælper til Terneparken

Randers Kommune

Søger pr. 1. maj 2021 en social-og sundhedshjælper 30 timer pr. uge i aftenvagt, men med mulighed for enkelte dagvagter. Personer med anden faglig relevant uddannelse opfordres også til at søge. Område Vest - Terneparken i Asferg søger pr. 1. maj 2021 en social-og sundhedshjælper 30 timer pr. uge aftenvagt, men med mulighed for enkelte dagvagter. Personer med anden faglig relevant uddannelse opfordres også til at søge. Der arbejdes hver 2. weekend.

Social og sundhedsassistent til dagvagt i vores fraværsafløser team, Næstved Kommune

Næstved Kommune

Stillingsbetegnelse: Social og sundhedsassistent til dagvagt i vores fraværsafløser team, Næstved Kommune Ansøgningsfrist: 7. marts 2021 Afdeling: Distrikt Vest Jobkategori: Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed GENOPSLAG Trives du med at være i forskellige teams og have mange kollegaer. Så er det dig vi mangler i vores fraværsafløser team. Vi søger en dagvagt på 37 timer eller hvad man ønsker, som social- og sundhedsassistent med weekend i ulige uger fra den 1

Social- og sundhedsassistentelev - Merit

Vejen Kommune

Vejen Kommune har ledige meritpladser fra juni 2021 til uddannelsen som Social- og sundhedsassistenter. Et spændende job, som hver dag byder på nye udfordringer og ansvar i tæt samarbejde med borgere, pårørende, kolleger, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent foregår i samarbejde mellem kommunen, Region Syddanmark og Social-og Sundhedsskolen og veksler mellem skoleforløb og praktik.

Social- og sundhedspersonale til Ørestad Plejecenter (afløsere)

Københavns Kommune

Genopslag Vi søger sygehjælpere eller social- og sundhedspersonale, og vi tilbyder tre timelønnede tilkaldevikar-/afløserstillinger til diverse teams i Ørestad Plejecenter. Ørestad Plejecenter åbner op for nye måder at levere pleje og omsorg på, der handler om at inddrage borgernes ressourcer i hverdagens aktiviteter. Vi leverer pleje og omsorg ud fra borgernes forskellige døgnrytmer, der afspejles i plejecentrets fysiske rammer og fleksibilitet blandt medarbejderne. Vi dokumenterer i Cura

Grundforløb 2 SOSU SSA elev

Greve Kommune

Grundforløb 2 SOSU SSA elev Bliv grundforløbselev og SSA elev med start allerede 6. april og med løn. Drømmer du om en fremtid som Social- og Sundhedsassistent – så er du måske en af vores elever Skal du starte på Grundforløb 2 allerede nu den 6. april 2021 på ZBC i Køge eller Roskilde, så har du nu mulighed for at søge en elevstilling med løn som grundforløbselev og du har samtidig en garanti for en praktikplads som social- og Sundhedsassistentelev.

Social og sundhedsassistentelever søges!

Mariagerfjord Kommune

Social og sundhedsassistentelever søges! Har du mod på udfordringer indenfor ældreområdet? Så er du måske en af vores nye social- og sundhedsassistentelever i Mariagerfjord Kommune!? Mariagerfjord Kommune søger 12 Social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart juni/ august og september/november (hvis du er uddannet Social og sundhedshjælper). Lidt om uddannelsen:

SSA til Rødding Plejecenter

Skive Kommune

Vil du gerne arbejde et sted, hvor beboernes livsglæde og høj faglighed går hånd i hånd? Er du uddannet social- og sundhedsassistent og trives du med ansvar og faglige udvikling? Så kan du være interesseret i at blive vores kommende kollega. Hvem er vi?Rødding Plejecenter har 26 plejehjems boliger, hvoraf de 10 boliger fungerer, som et demensafsnit og de øvrige 16 boliger er almindelige plejehjems boliger og 1 midlertidig opholdsplads.

Sommerferie vikar på Brogårdshøj Beskyttetboliger

Gentofte Kommune

Vi savner dygtige Sommerferie vikarer Brogårdshøj Vil du indgå i et team med gode kolleger, hvor trivsel og faglighed vægtes højt, så se med her Vi søger Er du Studerende, i sabatår eller ønsker at få erfaring i faget som Social og sundhedshjælper, så søger vi engageret og positiv kollega med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på minimum 32 timer ugentligt med weekendturnus hver 2. weekend. Om os og Brogårdshøj beskyttet boliger

SSA til Hjemmeplejen i Skælskør

Slagelse Kommune

Sæt din faglighed på spil - Er du social- og sundhedsassistent og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem, så læs videre... Hjemmeplejen Skælskør søger en frisk og engageret social- og sundhedsassistent i et vikariat fra den 1. marts eller efter aftale til den 31. august 2021. Vikariatet er dagvagt 32-37 timer med arbejde hver 4. weekend.

Dygtige social- og sundhedsassistenter søges til Demenscenter Kristiansminde

Roskilde Kommune

Social- og sundhedsassistent på et demenscenter lyder lidt kedeligt? NEJ, det er fantastisk! Dygtige social- og sundhedsassistenter søges Demenscenter Kristiansminde er stedet hvor du kan udfolde dig som social- og sundhedsassistent. Arbejdet indeholder både basale og mere komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, der skal tages hånd om – og der er sjældent to dage, der er ens

Social- og sundhedsassistentelever for uddannede social- og sundhedshjælpere (merit)

Aabenraa Kommune

Social- og sundhedsassistentelever for uddannede social- og sundhedshjælpere (merit) Vi søger motiverede elever, som er engagerede og har interesse for at bidrage til livskvalitet for vore borgere i Aabenraa Kommune gennem sundhed, mestring og fællesskabelse. Du skal opfylde følgende kriterier: • Bestået dansk på D-niveau. • Bestået naturfag på E-niveau. • Uddannet Social- og Sundhedshjælper.

Social- og sundhedsassistent til Midlertidige pladser - Vejle Midtby

Vejle Kommune

Ansøgningsfrist: 14. mar 2021 kl. 23:59 Brænder du for at arbejde tværfagligt med fokus på rehabilitering? Så er du måske vores kommende kollega. Om jobbet Vi søger 2 social- og sundhedsassistenter 30 t/uge. Tiltrædelse 1. april 2021 eller efter aftale. Vi forventer af dig:• At du gerne har 2 års erfaring • At du har erfaring fra ældreområdet • At du gerne har erfaring fra sygehus området såvel medicinsk/kirurgisk afdeling som akutområdet

Social- og sundhedsassistent til aftenvagt til Hjemmeplejen Aften Nord

Aabenraa Kommune

Social- og sundhedsassistent til aftenvagt til Hjemmeplejen Aften Nord Vi oplever borgertilgang i Hjemmeplejen Aften Nord og søger derfor nye kollegaer. I hjemmeplejen varetager vi plejen ved og med borgerne med en vision om det gode liv sammen med borgeren ud fra værdierne at skabe sundhed, mestring og fælleskabelse og vores faglige tilgang er funderet i den rehabiliterende tanke. Vi forventer, at du • brænder for de samme værdier som os • tænker på mennesket som en helhed

Social- og sundhedsassistenter til Demenscentret Pilehuset

Københavns Kommune

Vi er et specialiseret tilbud til borgere med demens. Der er 124 borgere og 185 ansatte i vores hus. Om demenscentret Pilehuset I vores hus er vi tværfagligt ansat på vores seks afdelinger. Vores erfaring fortæller os, at tværfaglighed er en vigtig forudsætning for at yde den bedst mulige pleje og omsorg for mennesker, som har fået demens. Vores afdelinger er fordelt på seks enheder • En demensenhed til borgere med Alzheimers og vaskulær demens

Social og sundhedshjælper elev

Norddjurs Kommune

Vil du være med til at gøre en forskel for mennesker, der har brug for praktisk bistand, sygepleje og omsorg, så har du chancen nu. Norddjurs Kommune søger social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsen starter den 1. august 2021 og varer på ordinær forløb 1 år og 2 måneder. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik og giver dig mulighed for at skabe et godt fundament for job og karriere indenfor sundhedsområdet. Du kan læse mere om uddannelsen indhold og opbygning her; www.sosuranders.dk.

Social og sundhedshjælper

Brøndby Kommune

Hjemmeplejen Vester i Brøndby, søger social og sundhedshjælpere til aftenvagten. Brænder du for at arbejde i hjemmeplejen, kan du lide at have en travl og varieret hverdag, fyldt med spændende arbejdsopgaver. Så søger vi netop dig til Brøndby Vester Hjemmeplejen. I Brøndby er der tre hjemmeplejer, som leverer hjemmepleje og sygepleje til kommunens borgere. Vi holder til i Glentemosen 1, med nem adgang til offentlig transport og gode parkeringsmuligheder. Til sammen er vi ca

Social- og sundhedsassistent til vikariat på afsnit SL4, Psykiatrisygehuset Slagelse

Region Sjælland

Er du vild med psykiatri og vil du være med til at gøre en forskel – så er du måske vores nye kollega. Vi søger en social- og sundhedsassistent i et 18 mdr. vikariat til vores integrerede sengeafsnit SL4 pr. 1. april 2021 og gerne før. Du vil blive ansat i blandede vagter også i weekender. Vi har til huse i psykiatrisygehuset i Slagelse, som er et nyt og moderne psykiatrisygehus

Elever til Grundforløb 2 SOSU med efterfølgende social- og sundhedsassistent-uddannelse

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune søger fem elever til start på Grundforløb 2 SOSU 20. maj 2021 med efterfølgende social- og sundhedsassistentuddannelse. Vi• tilbyder ansættelse fra start på Grundforløb 2 SOSU 20. maj 2021 • garanterer dig praktikplads på dit efterfølgende hovedforløb på Social- og sundhedsassistentuddannelsen • tilbyder elevløn under hele dit uddannelsesforløb og mulighed for udenlandspraktik

Sundhedsfagligt uddannet personale søges til Hammel

Favrskov Kommune

Er du til et fantastisk samarbejde med beboere og kolleger og gerne vil faglig udvikling, så mangler vi netop dig. Du har flair for det tværfaglige, men tør også udfordre kolleger til at gå nye veje på en anerkendende måde. Du værdsætter en høj faglig og professionel tilgang i dit arbejde, hvor alle faggrupper høres for at få nuancerne frem i beboernes livsforløb. Du ser dig selv som en teamplayer og ser vigtigheden i, at opgaven løses i fællesskabet

Daglig leder med flair for IT, logistik og depotstyring søges til mindre team i Frederiksberg Hjemmepleje

Frederiksberg Kommune

Vi søger en ny kollega til et mindre team, som pt. består af tre tværgående medarbejdere og en cykelsmed. Hovedopgaverne i teamet er at sikre, at de ydre rammer omkring Hjemmeplejen i forhold til eksempelvis udlevering af mobiler, tablets, arbejdstøj, tjenestecykler, biler, nøgler mv. fungerer. Herudover bistår teamet med praktiske opgaver, når behovet opstår på en af Hjemmeplejens tre lokationer

Sorø Sundhed og Omsorg - Mølleparken søger sygeplejerske eller SSA i aftenvagt

Sorø Kommune

Plejecenteret Mølleparken i Dianalund søger en fagligt stærk medarbejder til den skærmede demensafdeling. Om plejecenteret: Plejecenteret har to afdelinger. Mølleparken, som er en almen plejeafdeling med 30 boliger og Blomstergården, der er en afdeling til borgere med demens. Den skærmede demensafdeling består af 17 boliger samt et dagcenter, der har åbent tre dage om ugen. Plejecenteret er certificeret Idrætsplejecenter

Social- og sundhedsassistent til intensivt afsnit SL2, Psykiatrisygehuset i Slagelse

Region Sjælland

Er du social- og sundhedsassistent – og vil du være med til at gøre en forskel? Vi udvider vores store personalegruppe derfor søger vi snarest muligt eller senest 01.05.21 en social- og sundhedsassistent til intensivt afsnit SL2. Stillingen er på 37 timer ugentlig i blandede vagter. Der tilstræbes at arbejde i to selvvalgte vagtlag. Afsnit SL2 er placeret i det nye psykiatrisygehus i Slagelse, som er Danmarks nyeste og mest moderne psykiatrisygehus

Område NORD - Social- og sundhedsassistent til Center Bakkegården

Randers Kommune

Er du social og sundhedsassistent og har du lyst til at arbejde i tværfagligt team? Da en af vores social – og sundhedsassistenter søger nyt område inden for sundhed og omsorg, - søger Center Bakkegården en social – og sundhedsassistent. Dette med opstart den 1. maj 2021 eller snarest derefter. Stillingen er i dagvagt med 32 – 37 timer/uge (valgfrit) og med arbejde hver 3. weekend. Område Nord dækker den nordøstlige del af Randers med 8 centre og 4 udekørende distrikter

Social- og sundhedsassistent til intensivt afsnit SL3, Psykiatrisygehuset i Slagelse

Region Sjælland

På udkig efter moderne psykiatri med et stærk fagligt miljø? Du har lyst til at bidrage, og gennem respekt og dialog vil du være med i udviklingen af afsnittet. Vi arbejder med udviklingen af en Recovery orienteret psykiatri med brugerinddragelse på alle niveauer og sammenhæng i alle patientforløb. En psykiatri hvor patienterne gerne vil modtage behandling og medarbejderne gerne vil arbejde.

Sommerferievikariat

Ishøj Kommune

Et fantastisk sommerferiejob er ledigt til dig, der kunne tænke sig at arbejde i Hjemmesygeplejen i Ishøj Kommune. Vi søger uddannet social og sundhedsassistenter eller sygeplejestuderende til sommerferievikariater fra uge 25 og frem til uge 35 i skiftende vagter (eller efter aftale) – primært til dag- og aftenvagter. Er du uddannet Social- og sundhedsassistent eller i gang med at uddanne dig til sygeplejerske, og har bestået 5. semester, har vi brug for dig til sommer.

Social- og sundhedshjælper til hjemmeplejen i distrikt Ammershøj, Kr. Hyllinge

Lejre Kommune

Har du lyst til nye og spændende udfordringer? Så er du måske vores nye social- og sundhedshjælper. Hjemmeplejegruppen Ammershøj i Kr. Hyllinge søger social- og sundhedshjælpere på 30-35 timer til fortrinsvis dagvagt, dog kan enkelte aftenvagter forekomme. Om jobbet Som medarbejder i Hjemmeplejen Ammershøj bliver du en del af en kompetent medarbejdergruppe

EN ENESTÅENDE MULIGHED: Ledig stilling som social- og sundhedsassistent ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Region Midtjylland

En fast stilling som social- og sundhedsassistent er ledig pr. 1. maj 2021, eller efter aftale, i Hjertesygdomme Sengeafsnit 2 (SA2). Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge. Har du lyst til at arbejde i et velfungerende sengeafsnit, hvor mange af dine arbejdsopgaver vil foregå i tæt samarbejde med sygeplejersker omkring den komplicerede og plejekrævende patient, så er muligheden her.

Social- og sundhedsassistentelever søges

Middelfart Kommune

Skal du være en af vores kommende social- og sundhedsassistentelever? August 2021 starter det næste hold til social- og sundhedsassistent på Social- og sundhedsuddannelsen. Middelfart Kommune optager 14 elever til dette hold. Du har mulighed for at søge om ansættelse, som social- og sundhedsassistentelev i Middelfart Kommune, ved at benytte det elektroniske ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet findes ved at trykke på ”send ansøgning”. Ansøgningsfristen er den 06.04

Social- og sundhedsassistent til plejeboliger med aktiviteter for de ældre og lavt sygefravær – aftenvagt

Rudersdal Kommune

Du bliver en del af et team med 1 social-og sundhedshjælpere samt pædagog som varetager plejen for 20 beboere. Der er et tæt samarbejde med den ansvarshavende sygeplejerske som dækker hele Hegnsgården. Livskvalitet via relationer og aktiviteter På vores afdeling er borgerne, fra 72 år til 97 år

Social- og sundhedsassistent elev

Vejen Kommune

Fra august 2021 søger Vejen Kommune social- og sundhedsassistentelever. Et spændende job, som hver dag byder på nye udfordringer og ansvar i tæt samarbejde med borgere, pårørende, kolleger, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent foregår i samarbejde mellem kommunen, Region Syddanmark og Social-og Sundhedsskolen og veksler mellem skoleforløb og praktik.

Social- og sundhedsassistent søges til dagvagt på Haandværkerforeningens Plejehjem

Københavns Kommune

Brænder du for at arbejde med ældre, er du fagligt dygtig? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistentkollega. Vi søger en fagligt dygtig social- og sundhedsassistent fortrinsvis i dagvagt. Stillingen er på 35 timer om ugen med weekendvagt hver 3. uge og med to aftenvagter på et 6-ugers rul. Arbejdstiden ligger imellem klokken 7.00 og 15.30. Vi søger en social- og sundhedsassistent, der brænder for at sikre vores ældre et værdigt ældreliv

Vi er 4 nattevagter, der søger en ny kollega

Furesø Kommune

Ansøgningsfrist: 5. marts 2021 Stillingskategori: Ældrepleje Afdeling: Blomme- og Magnoliehaven Kontaktperson: Connie Hjorth Telefon: 7235 6430 Vil du opleve solopgangen på det smukkeste tidspunkt, så læs videre, da det jo kan være dig ,vi leder efter. På Lillevang Plejecenter opnormerer vi vores nattevagter med en mere kollega. Vi søger derfor Sosu-assistenter: Sosu-assistent til nattevagt i lige start onsdag og slut tirsdag i ulige uge 28 timer/uge

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER søges til Billund Kommune

Billund Kommune

Fra august 2021 eller senere søger Billund Kommune Social- og Sundhedsassistentelever. Her kan du søge et spændende job, som hver dag byder på nye udfordringer og ansvar i tæt samarbejde med borgere, pårørende, kolleger, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. Uddannelsen til Social- og Sundhedsassistent foregår i samarbejde mellem kommunen, Region Syddanmark og Social- og Sundhedsskolen og veksler mellem skoleforløb og praktik.

Bliv social- og sundhedsassistentelev

Skive Kommune

Pleje og Omsorg søger elever til Social- og sundhedsassistentuddannelsen med start 1. august 2021.Du kan søge om ansættelse som social- og sundhedsassistentelev på følgende måder• som elev på et ordinært forløb, hvor et bestået sosu-grundforløb 2 er adgangskravet • som elev på et merit forløb, hvor adgangskravet er en uddannelse som social- og sundhedshjælper • som elev på et EUX forløb, hvor adgangskravet er et bestået grundforløb 2 på EUX Velfærd

To sosu-assistenter til to dejlige teams på Bispebjerghjemmet

Københavns Kommune

Vi søger to sosu-assistenter, der kan kunsten at balancere sygepleje og den gode hverdag. Bispebjerghjemmet er et særdeles velfungerende plejehjem. Huset summer af en venlig og imødekommende atmosfære og her hersker en ånd af kreativitet, medmenneskelighed og faglig stolthed og identitet. Vi har opbygget en stærk fælles kultur, hvor omdrejningspunktet er vores tre værdier: at være nysgerrig – at fremme optimisme – at skabe balance.

Social- og sundhedsassistentelever søges

Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune søger social- og sundhedsassistentelever pr. 01. maj 2021 Som social- og sundhedsassistent kommer du til at arbejde med mange forskelligartede opgaver inden for bl.a. omsorg, rehabilitering og grundlæggende sygepleje. Uddannelsen som assistent varer 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole- og praktikperioder

To sosu-assistenter til to dejlige teams på Bispebjerghjemmet

Københavns Kommune

Vi søger to sosu-assistenter, der kan kunsten at balancere sygepleje og den gode hverdag. Bispebjerghjemmet er et særdeles velfungerende plejehjem. Huset summer af en venlig og imødekommende atmosfære og her hersker en ånd af kreativitet, medmenneskelighed og faglig stolthed og identitet. Vi har opbygget en stærk fælles kultur, hvor omdrejningspunktet er vores tre værdier: at være nysgerrig – at fremme optimisme – at skabe balance.

Danmarks bedste hjemmepleje søger Social og sundhedsassistenter til både dagvagt og aftenvagt.

Brøndby Kommune

Danmarks bedste hjemmepleje søger Social og sundhedsassistenter til både dagvagt og aftenvagt. Hjemmeplejen Brøndby Vester er en af tre hjemmeplejer i Brøndby, som leverer hjemmepleje og sygepleje til kommunens borgere. Vi holder til i Glentemosen 1, med nem adgang til offentlig transport og gode parkeringsmuligheder. Til sammen er vi ca

Sosu-hjælpere til nybygget Skovvang, Aarhus

Aarhus Kommune

Ansøgningsfrist: 21. marts 2021 Er du klar til at udfolde hele din faglige palette som social- og sundhedshjælper? Så kan vi tilbyde dig at blive en del af et fantastisk team på demensplejehjemmet Skovvang på Skovvangsvej, hvor vi arbejder med komplekse borgerforløb hos borgere med demens. Din kommende kollega fortæller; ”Vi har en god kultur, hvor vi som kolleger kan sige både det gode og det svære til hinanden”. ”Jeg startede her som nyuddannet og har rykket mig både fagligt og personligt”.

Sosu-assistenter til nybygget Skovvang i Aarhus (genopslag)

Aarhus Kommune

Ansøgningsfrist: 21. marts 2021 Er du klar til at udfolde hele din faglige palette som social- og sundhedsassistent? Så kan vi tilbyde dig at blive en del af et fantastisk team på demensplejehjemmet Skovvang på Skovvangsvej i Aarhus, hvor vi arbejder med komplekse borgerforløb hos borgere med demens. Din kommende kollega fortæller; ”Vi har en god kultur, hvor vi som kolleger kan sige både det gode og det svære til hinanden”

Social og sundhedsassistentelever i sammenhængende forløb

Vesthimmerlands Kommune

Social- og sundhedsassistent elever i sammenhængende forløb søges Vesthimmerlands Kommune søger Social- og sundhedsassistentelever sammenhængende forløb med uddannelsesstart på grundforløb 2 d.5. maj på Aalborg afdelingen SOSU nord eller 12. august på Aars afdelingen SOSU Nord. Som social- og sundhedsassistentelev bliver du uddannet til, at kunne arbejde på et på plejecenter og i hjemmeplejegrupper, på bosteder, bofællesskaber, i psykiatrien og på sygehus. Om uddannelsen

EUX Velfærd til Sundhed og Omsorg. aug. 21

Aarhus Kommune

Ansøgningsfrist: 11. april 2021 Om jobbet: Ønsker du at uddanne dig til social- og sundhedsassistent og har taget grundforløb 2 EUX velfærd er dette det korrekte stillingsopslag. Som SOSU i Aarhus er du medskaber af det vigtigste i verden: At gøre en forskel i et andet menneskes liv. Bliv en vigtig del af livet i Aarhus - bliv SOSU. Du vil arbejde med en professionel og helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Social og sundhedsassistent til intensivt afsnit 19.1 på Psykiatrisk Center København, Gentofte

Region Hovedstaden

Kunne du tænke dig at arbejde på et intensivt afsnit med høj faglighed, fantastiske kollegaer og hvor patientinddragelse er en naturlig del af hverdagen? Velkommen indenfor hos døgnafsnit 19.1 Afsnit 19.1 er et intensivt psykiatrisk døgnafsnit med plads til 12 patienter med alle typer af psykiatriske diagnoser. Vi modtager vores patienter fra akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital, og patienterne kan være frivilligt indlagt eller underlagt tvang eller retslige foranstaltninger.

Social- og sundhedsassistent til Lungemedicinsk sengeafsnit, Slagelse

Region Sjælland

Vil du være en del af vores lungemedicinske afdeling? Vi har et 1-års vikariat ledigt pr. 1/5 eller efter aftale på 32-37 timer ugentligt i blandede vagter. KAN DU LIDE: • Den komplekse lungemedicinske patient? Som stiller faglige, plejekrævende og til tider udfordrende krav? • Den akut respiratoriske patient? • KOL patienten som skal optimeres i sin behandling? • Den terminale patient og de pårørende omkring?

Sommerferieafløsere til Fremtidens Plejehjem

Aalborg Kommune

Stillingskategori: Social og sundhed Arbejdstid: Fuldtid Afdeling: Plejeboliger Fremtidens Plejehjem Ansøgningsfrist: 1. maj 2021 Forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen Velkommen til Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi arbejder for at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Og vi gør det sammen. Sammen med frivillige, med virksomheder, organisationer, pårørende og sammen med de mennesker, vi er her for. Vi er vi mere end 6

Relationsskabende leder til Hjælpemiddelhuset Kronjylland

Randers Kommune

Som leder af Hjælpemiddelhuset står du i spidsen for en veldrevet og nytænkende arbejdsplads, der er kendt for sit gode arbejdsmiljø samt kompetente og fagligt dygtige medarbejdere. Vi har hver dag et stort fokus på at sikre borgerne de bedst egnede hjælpemidler, med den bedste service og på det rette tidspunkt. Om vores arbejdsplads og jobbet Hjælpemiddelhuset udleverer, henter, bringer, rengør og reparerer udlånshjælpemidler, som er bevilget af terapeuter og visitationen

Solgaven Valby søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt

Københavns Kommune

GenopslagVil du være med til at opbygge et fagligt unikt plejecenter for ældre borgere med synshandicap? Solgaven Valby åbnede dørene i maj 2019 som et moderne plejecenter med tilknyttet aktivitetstilbud. Målet for Solgaven Valby er at understøtte blinde og svagsynedes selvstændighed og selvhjulpenhed, skabe de bedste vilkår for følelsen af hjemlighed og dermed sikre rammer om fællesskaber og sociale relationer. Vi søger en social- og sundhedsassistent, da vores medarbejder går på pension

Dygtig social og sundhedsassistent til vores midlertidige døgnpladser på Trænings og rehabiliteringcentret

Lyngby-Taarbæk Kommune

Trænings-og rehabiliteringscenteret (TRC) i Lyngby Taarbæk Kommune søger social- og sundhedsassistenter til alment rehabiliteringsafsnit til dagvagt. Er du nysgerrig på at arbejde rehabiliterende med døgnindlagte borgere, og vil du være med til at løfte vores kerneopgave? så er vi lige den arbejdsplads, hvor dine faglige og personlige kompetencer kan komme i spil. Vores kerneopgave er:

Bøgebakken søger social- og sundhedshjælper til dagvagt

Lejre Kommune

Ønsker du kollegaer der er engageret og fagligt kompetente? Ønsker du at arbejde på en arbejdsplads, hvor vi gerne vil få hinanden til at blomstre? Så håber vi at du søger job hos os - for det er dig vi gerne vil arbejde sammen med. Om jobbet Bøgebakken Pleje- og Ældrecenter søger en social- og sundhedshjælper til en dagvagtsstilling på Bøgebakken fra 1. april 2021 eller snarest derefter

Medarbejder med sundhedsfaglig baggrund søges til Skovhus Privathospital

Gran Recovery and Health

Vil du være med til at gøre en forskel for patienter med en psykisk lidelse? Og har du erfaring inden for somatisk sundhedspleje? Skovhus Privathospital er Danmarks største psykiatriske privathospital. Vi behandler unge og voksne fra alderen 12 år og op, med forskellige psykiatriske og/eller sociale problematikker og adfærdsmæssige forstyrrelser. På Skovhus Privathospital arbejder vi med helhedsorienterede behandlingstilbud, hvor vi også har fokus på kropsterapi og miljøterapi

Social- og sundhedsassistentelever i sammenhængende forløb - uddannelsesstart 5. maj 2021

Aalborg Kommune

Stillingskategori: Elever Arbejdstid: Fuldtid Afdeling: Ældre og Sundhed Ansøgningsfrist: 21. marts 2021 Forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen DIT TALENT – AALBORGS FREMTID Har du et ønske om en uddannelse, hvor der er brug for dig i fremtiden med et højt fagligt niveau, med skiftende arbejdstider, sparring på tværs af faglighed, ansvar, løn under uddannelse og meget mere? Så har Aalborg Kommune rigtig meget at byde på.

Social og sundhedsassistent - Aftenvagt

Ishøj Kommune

Social- og sundhedsassistent aftenvagtstilling i Ishøj Hjemmesygepleje Ishøj Hjemmesygepleje søger den helt rigtige social- og sundhedsassistent til vores faste fagligt dygtige aftenvagt team. Aftenvagt stillingen er med weekend hver 2. uge mulighed for 7-7 eller 5-2. Som social og sundhedsassistent i aftenvagt bliver du en del af et fagligt dygtigt team der er med til at løfte de opgaver borgerne i Ishøj kommune har brug for.

2 social- og sundhedsassistenter/-hjælpere i nattevagt til Ældrecenter Fynsgade

Hjørring Kommune

Ældrecenter Fynsgade søger 2 faglige og udviklingsorienteret social-og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere til nattevagt. Tiltrædelse pr. 1. april 2021 eller efter aftale. Stillingerne er på 30 timer ugentligt i fast rul og weekendvagt hver 2. weekend.. Ældrecenter Fynsgade Fynsgade er centralt beliggende i Hjørring, med 42 boliger fordelt på 3 somatiske afdelinger.

Nyuddannede og erfarne SOSU-assistenter og -hjælpere til vores nye rehabiliteringsafdeling

Fredensborg Kommune

Nyuddannede og erfarne SOSU-assistenter og -hjælpere til vores nye rehabiliteringsafdeling Stillingskategori: Handicap, Psykiatri, Social og Sundhed Afdeling: Plejecenter Skovgården Ansøgningsfrist: 3. marts 2021 Kontaktperson: Carina Forsberg-Madsen Telefonnummer: 21625670 Vil du indgå i tværfagligt samarbejde omkring multisyge borgere? Og har du det bedst, når du har den helt tætte borgerkontakt, og du kan mærke, at det er afgørende, at du går på arbejde?

Aktivitetsmedarbejder til Psykiatrisk Sengeafsnit, N7

Region Nordjylland

Aktivitetsmedarbejder søges til fast stilling til Psykiatrisk Sengeafsnit, N7 Brænder du for at arbejde med den almenpsykiatriske patient, og vil du være med til at gøre en forskel i dennes hverdag? Så har du nu muligheden for at blive vores nye kollega på Psykiatrisk Sengeafsnit, N7 pr. 1/4-21 Vi søger en kollega som har erfaring fra psykiatri, eller en kollega der har lyst og mod på, at lære et nyt speciale. Om jobbet:

Hvalsø hjemmepleje søger timelønnede afløsere til dag, aften og weekend vagter

Lejre Kommune

Er du vores nye kollega, som har lyst til sammen med os at gøre Hvalsø hjemmeplejegruppe til Danmarks bedste? VORES STED Vi søger på vegne af vores tværfaglige sammensatte personalegruppe samt distriktets fantastiske og unikke borgere. Vi søger timelønnede afløsere, som kan træde til når de faste medarbejdere gerne vil holde ferie, fri eller er syge.

Social- og sundhedsassistentelever m/GF2 - start på uddannelse juni/august 2021

Aalborg Kommune

Stillingskategori: Elever Arbejdstid: Fuldtid Afdeling: Ældre og Sundhed Ansøgningsfrist: 6. april 2021 Forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen DIT TALENT – AALBORGS FREMTID Har du et ønske om en uddannelse, hvor der er brug for dig i fremtiden med et højt fagligt niveau, med skiftende arbejdstider, sparring på tværs af faglighed, ansvar, løn under uddannelse og meget mere? Så har Aalborg Kommune rigtig meget at byde på.

Social- og sundhedsassistenter til Team Vikar

Lolland Kommune

Nu har du muligheden for at blive en del af en arbejdsplads, hvor du med omsorg, nærvær og pleje kommer til at have en afgørende betydning for de mennesker i Lolland Kommune, der er visiteret til hjælp af Ældre & Sundhed. Hvordan bliver dine arbejdsdage som social- og sundhedsassistent? Team Vikar dækker såvel plejecentre samt udekørende teams. Det er forskelligt, hvordan din arbejdsdag bliver alt efter om du arbejder som udekørende SSA, eller som SSA på et plejecenter.

Top engageret sygeplejerske med stærke kommunikative egenskaber søges til Plejecentret Sølund – et plejehjem med musikken i centrum

Københavns Kommune

Sølund er noget ganske særligt! Derfor skal du også være noget særligt: En med hjertet på rette sted, ordentlighed i blodet og masser af pondus og rygrad, for kollegaerne her er skønne, men ikke altid sådan at bide skeer med. Men hvis du er en karismatisk og inspirerende sygeplejerske, og hvis du kan formidle konkret og praksisnært til andre faggrupper, så vil du også være noget helt særligt hos os. Vi vil være verdens bedste plejehjem!

Top engageret sygeplejerske med stærke kommunikative egenskaber søges til Plejecentret Sølund – et plejehjem med musikken i centrum

Københavns Kommune

Sølund er noget ganske særligt! Derfor skal du også være noget særligt: En med hjertet på rette sted, ordentlighed i blodet og masser af pondus og rygrad, for kollegaerne her er skønne, men ikke altid sådan at bide skeer med. Men hvis du er en karismatisk og inspirerende sygeplejerske, og hvis du kan formidle konkret og praksisnært til andre faggrupper, så vil du også være noget helt særligt hos os. Vi vil være verdens bedste plejehjem!

Sygeplejerske til Virumgård Plejecenter

Lyngby-Taarbæk Kommune

På Plejecenter Virumgård søger vi en sygeplejerske til vores sygeplejersketeam, der kan bidrage til at vi fortsat har et fagligt fokus på at udføre, evaluere og udvikle den sygeplejefaglige kvalitet på hele plejecentret. Virumgård er kommunens største plejecenter med 122 beboere fordelt i 3 huse, A, B og C. I sygeplejegruppen er vi 5 yngre sygeplejersker, der brænder for at sikre beboerne et værdigt liv med fokus på forebyggelse, behandling, kvalitet – og ikke mindst god og kompetent pleje

Social- og sundhedsassistent i dagvagt til Ældrecenter Fynsgade

Hjørring Kommune

Er du vores nye kollega? Ældrecenter Fynsgade søger en fagligt og udviklingsorienteret social-og sundhedsassistent til fast stilling i dagvagt. Tiltrædelse pr. 1. april 2021 eller efter aftale. Stillingen er på 30 timer ugentligt i fast rul og weekendvagt hver 2. weekend. Ældrecenter Fynsgade Fynsgade er centralt beliggende i Hjørring, med 42 boliger fordelt på 3 somatiske afdelinger.

Aktivitetsmedarbejdere til Brønderslev psykiatriske sygehus, sengeafsnit N2 og N3

Region Nordjylland

Aktivitetsmedarbejdere søges til faste fuldtidsstillinger på 37 timer ugentligt i N2 og N3, Klinik psykiatri Nord, Brønderslev Brænder I for at arbejde med den psykiatriske patient, og vil I være med til at gøre en forskel i dennes hverdag? Så har I nu muligheden for at blive vores nye kollega i N2 og N3. Velkommen til spændende specialer og afsnit, hvor det gode arbejdsmiljø altid er i fokus.

Social- og sundhedspersonale til Ørestad Plejecenter (afløsere)

Københavns Kommune

Genopslag Vi søger sygehjælpere eller social- og sundhedspersonale, og vi tilbyder tre timelønnede tilkaldevikar-/afløserstillinger til diverse teams i Ørestad Plejecenter. Ørestad Plejecenter åbner op for nye måder at levere pleje og omsorg på, der handler om at inddrage borgernes ressourcer i hverdagens aktiviteter. Vi leverer pleje og omsorg ud fra borgernes forskellige døgnrytmer, der afspejles i plejecentrets fysiske rammer og fleksibilitet blandt medarbejderne. Vi dokumenterer i Cura

Sygeplejerske eller SSA søges til demensafsnit på plejecenter

Favrskov Kommune

Sygeplejerske eller SSA søges til demensafsnit på nyt plejecenter i Hammel (Solhøj) Vil du arbejde på et splinternyt plejecenter med engagerede kolleger, skønne beboere og smukke omgivelser? Og ønsker du samtidig masser af sygeplejefaglige opgaver og et højt fagligt niveau? Brænder du for arbejdet med demens? Så er det lige dig, vi mangler ... Den ledige stilling er på ca. 30 timer i primært dagvagt og med 8 aftenvagter på 6 uger. Der er vagt hver 2. weekend.

Social- og sundhedsassistent til aftenvagt på Bregninge Plejecenter ved Den Integrerede pleje Syd.

Kalundborg Kommune

Social- og sundhedsassistent til aftenvagt på Bregninge Plejecenter ved Den Integrerede pleje Syd. Jobnummer 326.0081962802529 Arbejdssted Kalundborg Kommune Jobkategori Ældre - sundhed, pleje og aktivitet Kontrakttype Fastansættelse Arbejdstid Deltid Ansøgningsfrist 23/03/2021 Ansættelsesdato 01/05/2021 Om jobbet Aftenvagt med arbejdstid fra kl. 14.00 til 22.00 med weekend i ulige uge. Der arbejdes 5-2 rul.

SSA søges til dagvagt

Køge Kommune

Køge Kommune vil vi gerne give vores borgere et godt og indholdsrigt liv. Som en del af vores udekørende team, er du med til at bidrage til netop dét, ved bl.a. at møde borgerne i deres eget hjem. I Team Syd Lerbæk Torv, er vi pt. ca. 45 medarbejdere, og vi søger netop nu en SOSU-assistent til dagvagt. Et team i rivende udvikling

Sygeplejerske eller Social- og Sundhedsassistent med funktion som ressourceplanlægger til Hjemmeplejen ’Medmennesker’

Hjørring Kommune

Hjemmeplejen ’Medmennesker’ i Hirtshals søger en Sygeplejerske eller Social- og Sundhedsassistent til fast stilling med funktion som ressourceplanlægger for hjemmeplejen. Stillingen er på 34 timer/uge eller efter aftale, med weekendvagt ca. hver 12. uge. Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2021 eller efter aftale. Hjemmeplejen ’Medmennesker’ i Hirtshals er en udekørende hjemmeplejegruppe, der har til huse på Lillehedenvej 11a, 9850 Hirtshals.

Er du uddannet SSA og søger du nye udfordringer? Så er du måske den vi søger til respiratorisk team i Hadsund.

Olivia Danmark

Respiratorisk overvågning, personlig pleje, medicin håndtering, sonde, ledsagelse er nogle af arbejdsopgaverne Leder du efter en arbejdsplads hos en rar bruger? En arbejdsplads med dedikerede og fagligt dygtige kolleger? Og en arbejdsplads med muligheder for kurser og udvikling? En arbejdsdag hos "vores" bruger vil typisk indeholde opgaver som beskrevet ovenfor, derudover vil du også skulle forestå fysisk træning, lettere rengøring, samt vare bestilling

SSA til dagvagt på Ældrecentret Nygårds Plads - Brøndby

Brøndby Kommune

Vi glæder os til at sige velkommen til dig i dagvagt 35 - 37 timer om ugen. Sådan er vi på Ældrecentret Nygårds Plads: Når du starter hos os, bliver du en del af et dynamisk og selvkørende team med erfarne social- og sundhedsassistenter og hjælpere. Afdelingen har 34 somatiske plejeboliger, og du får 30 erfarne og dygtige kollegaer. Der er udover SSA/SSH også ansat 2 sygeplejersker, en pædagog og en afdelingsleder. Vi mangler bare dig!

Pædagogiske eller sundhedsfaglige medarbejdere til dagvagt i Demenscentret Pilehuset

Københavns Kommune

Vi søger flere kolleger, der kan få det bedste frem i sig selv og andre. Hvis du synes, at demens lyder spændende, så læs med her! Demenscentret Pilehuset søger dygtige social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, pædagogiske assistenter eller lignende, der er gode til at aflæse, leve sig ind i og imødekomme andre menneskers behov og følelser. Om os Demenscentret Pilehuset er et specialiseret tilbud til borgere med demens

Frisk pust/SSA søges til aftenvagt

Køge Kommune

Køge Kommune vil vi gerne give vores borgere et godt og indholdsrigt liv. Som en del af vores udekørende team, er du med til at bidrage til netop dét, ved bl.a. at møde borgerne i deres eget hjem. Team Syd Lerbæk Torv søger netop nu en SOSU-assistent til aftenvagt, vi er ca 45 medarbejdere fordelt på dag-og aftenvagter. Et team i rivende udvikling

Social- og sundhedsassistentelever uddannelsesstart september/november 2021 (merit elever/uddannet SSH)

Aalborg Kommune

Stillingskategori: Elever Arbejdstid: Fuldtid Afdeling: Ældre og Sundhed Ansøgningsfrist: 6. april 2021 Forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen DIT TALENT – AALBORGS FREMTID Har du et ønske om en uddannelse, hvor der er brug for dig i fremtiden med et højt fagligt niveau, med skiftende arbejdstider, sparring på tværs af faglighed, ansvar, løn under uddannelse og meget mere? Så har Aalborg Kommune rigtig meget at byde på.

Social- og sundhedsassistent EUX - elever

Aabenraa Kommune

Social- og sundhedsassistent EUX - elever Er du interesseret i en spændende sundhedsuddannelse, så søger vi social- og sundhedsassistentelever som EUX med start august 2021. Vi søger motiverede personer, som er engagerede og har interesse for at bidrage til livskvalitet for vore borgere i Aabenraa Kommune gennem sundhed, mestring og fællesskabelse. Som social- og sundhedsassistentelev uddannes du til at varetage mange alsidige opgaver hos borgerne

Social- og sundhedsassistentelever

Aabenraa Kommune

Social- og sundhedsassistentelever Er du interesseret i en spændende sundhedsuddannelse, så søger vi social- og sundhedsassistentelever med start august/september 2021. Vi søger motiverede personer, som er engagerede og har interesse i at bidrage til livskvalitet for vore borgere i Aabenraa Kommune gennem sundhed, mestring og fællesskabelse. Som social- og sundhedsassistentelev uddannes du til at varetage mange alsidige opgaver hos borgerne

Social- og sundhedsassistentelev med mulighed for fastansættelse til Frederikshavn Kommune

Frederikshavn kommune

Har du lyst til og mod på at yde pleje og omsorg for andre mennesker i Frederikshavn Kommune, og kunne du tænke dig at tage en uddannelse, hvor du får løn samtidig? Hvor du kan have indflydelse på mødeplaner, praktikplads og planlægning. Så kan en erhvervsuddannelse som social- og sundhedsassistent være noget for dig.

Social- og sundhedsassistent med stor erfaring indenfor neurorehabilitering søges til Hammel Neurocenter - Region Midtjylland

Region Midtjylland

Social- og sundhedsassistent søges til en fast stilling på Sengeafsnit 10, Hammel neurocenter. Stillingen er på 32-37 timer i to-holdsskift (dag og aften) og med ansættelse 1. April 2021 eller snarrest derefter. Jeg har brug for, at du i gennemsnit arbejder fem weekender på 12 uger. Da det også er meget vigtigt for mig at sikre dejlig ferie samt en fleksibel arbejdsplan for mine medarbejdere, vil en let øget vagtbyrde kunne forekomme i ferieperioder o.l.

Nybodergården søger en social- og sundhedsassistent primært til nattevagt

Københavns Kommune

(Genopslag) Plejehjemmet Nybodergården søger en social- og sundhedsassistent primært til nattevagt. Nybodergården er et smukt plejehjem beliggende i det gamle Nyboder kun cirka fem minutters gang fra Østerport Station. Plejehjemmet er en selvejende institution under en bestyrelse og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Her bor 54 beboere fordelt på to plejeafdelinger. Vi er et ambitiøst plejehjem, som er i udvikling med et stærkt arbejdsfællesskab og fokus på kerneopgaven

Social- og sundhedsassistent til Plejecentret Valdemarsgade

Brønderslev Kommune

Plejecentret Valdemarsgade i Brønderslev søger social- og sundhedsassistent Stillingen er på 32 timer/uge primær i dagvagt med 2 aftenvagter på 4 uger samt arbejde hver anden weekend. Stillingen er ledig til besættelse snarest, dog senest 1/5 2021. Lidt om Plejecentret Valdemarsgade:​​​ Et plejecenter for beboere med demenssygdomme. Vi har 31 faste pladser og 1 plads til periodevis aflastning. Aflastningspladsen har til formål at give borgere mulighed for at bo i eget hjem i længere tid

Dygtig social- og sundhedsassistent til afsnit med erfarne kolleger, høj faglighed og rigtig godt arbejdsmiljø

Region Hovedstaden

En af vores gode kolleger går på pension, så vi søger en social- og sundhedsassistent pr 1. april 2021. Ansættelsen er i blandede vagter, weekendvagt hver anden eller tredje uge . Afsnit 14 er et åbent afsnit, med plads til 20 patienter med alle slags psykiatriske diagnoser . Vi er en engageret personalegruppe, som ledes af synlig og erfaren ledelse. Der er faste læger og socialrådgivere på afsnittet, og vi arbejder alle tæt sammen både om patientarbejdet og om vores

Social- og sundhedsassistent i aftenvagt til Ældrecenter Fynsgade

Hjørring Kommune

Social - og sundhedsassistent i aftenvagt til Ældrecenter Fynsgade Ældrecenter Fynsgade søger en faglig og udviklingsorienteret social- og sundhedsassistent til fast stilling i aftenvagt. Tiltrædelse pr. 1.april 2021 eller efter aftale. Stillingen er på 28 timer ugentligt i fast rul og weekendvagt hver 2. weekend. Ældrecenter Fynsgade Fynsgade er centralt beliggende i Hjørring, med 42 boliger fordelt på 3 somatiske afdelinger.

Social- og sundhedshjælper i aftenvagt til Ældrecenter Fynsgade- vikariat

Hjørring Kommune

Ældrecenter Fynsgade søger en faglig og udviklingsorienteret social- og sundhedshjælper til et vikariat i aftenvagt. Tiltrædelse pr. 15. marts 2021 eller efter aftale. Stillingen er på 28 timer ugentligt i fast rul og weekendvagt hver 2. weekend. Vikariatet forventes at have en varighed af ca. 1 år. Ældrecenter Fynsgade Fynsgade er centralt beliggende i Hjørring, med 42 boliger fordelt på 3 somatiske afdelinger.

Rehabiliteringsteamet søger Social- og sundhedsassistenter

Bornholms Regionskommune

Besættes pr. 01-04-2021 Rehabiliteringsteamet søger modige social- og sundhedsassistenter, der har lyst til at give borgerne de bedste muligheder for at komme godt videre i deres liv. Vi søger dig, der har lyst til at blive en del af et dynamisk arbejdsfællesskab, hvor vi modtager nye borgere hver uge og siger farvel til borgere hver uge

Vil du være med til skabe trygge rammer hos beboerne om aftenen?

Favrskov Kommune

Pssst … trænger du til at prøve noget nyt? Er du til et fantastisk samarbejde med beboere og kolleger og gerne vil faglig udvikling, så mangler vi netop dig. Du har flair for det tværfaglige, men tør også udfordre kolleger til at gå nye veje på en anerkendende måde. Du værdsætter en høj faglig og professionel tilgang i dit arbejde, hvor alle faggrupper høres for at få nuancerne frem i beboernes livsforløb. Du ser dig selv som en teamplayer og ser vigtigheden i, at opgaven løses i fællesskabet

Social- og Sundhedsassistentelever til Herlev Kommune

Herlev Kommune

Stillingsbetegnelse: Social- og Sundhedsassistentelever til Herlev Kommune Ansøgningsfrist: 9. april 2021 12:00 Afdeling: Sundhed og Rehabilitering Stillingstype: Tidsbegrænset ansættelse Jobkategori: Handicap, Psykiatri, Social og Sundhed Kontaktperson: Marie Fogh Telefonnummer: 4452 7364 Bliv elev i Herlev Kommune. Herlev Kommune uddanner social- og sundhedsassistentelever og søger derfor elever til opstart af uddannelsen til august holdet 2021: • Uddannelsen påbegyndes den 2

Social- og sundhedsassistentelever 2020 - 2021

Halsnæs Kommune

Tør du gøre en forskel? - så er du måske en af vores nye elever Vi søger social- og sundhedsassistentelever – vi har optag 4 gange årligt, januar, april, juli og oktober. Som social- og sundhedsassistent kommer du til at arbejde med pleje, omsorg og genoptræning, herunder anvendelse af velfærdsteknologi. Du kommer til at spille en central rolle i at sikre, at patienter og borgere får et sammenhængende og godt forløb i sundhedsvæsenet.

Social- og sundhedshjælpere til Team Vikar

Lolland Kommune

Nu har du muligheden for at blive en del af en arbejdsplads, hvor du med omsorg, nærvær og pleje kommer til at have en afgørende betydning for de mennesker i Lolland Kommune, der er visiteret til hjælp af Ældre & Sundhed. Hvordan bliver dine arbejdsdage som social- og sundhedshjælper? Team Vikar dækker såvel plejecentre samt udekørende teams. Det er forskelligt, hvordan din arbejdsdag bliver alt efter om du arbejder som udekørende SSH, eller som SSH på et plejecenter.

Social- og sundhedsassistent til vikariat i præparation ved Nyfødt Intensiv Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Region Midtjylland

NYFØDT INTENSIV SØGER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT TIL VIKARIAT I PRÆPARATION Børn og Unge på AUH søger en social og sundhedsassistent til præparationen i nyfødt intensiv (BU3) pr. 1. Maj eller snarest derefter. Stillingen er et 6 mdrs vikariat på 30 timer pr. uge. OM AFDELINGEN Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling, der behandler børn og unge i alderen 0-17 år. Vi er samtidig en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og mere end 25

Social- og sundhedsassistent til dag- samt nattevagt til Hjemmeplejen

Aabenraa Kommune

Social- og sundhedsassistent til dag- samt nattevagt til Hjemmeplejen Har du lyst til at udvikle dig i dit job? Ser du en udfordring i at udvikle og fastholde kvalitetsniveauet i Hjemmeplejen sammen med dine kolleger ved at inddrage IT på helt nye måder og arbejde forebyggende? Så er det måske dig, vi søger til dagvagt/ nattevagt i Hjemmeplejen . Dagvagterne vil være i demensenhenden Forglemmigej og nattevagterne vil være i basis distrikt. Om Hjemmeplejen

Social- og Sundhedsassistent til Team Sydøst

Lolland Kommune

Er du SSA’en som vil være med til at styrke teamet og dine kollegaer? Foretrækker du at arbejde i et lille team, hvor vi er nærværende over for hinanden? Så har vi lige nu en ledig stilling som SSA! Velkommen til Team Sydøst Vi er placeret tæt ved motorvejen i Rødby og er et udekørende team med en stor geografi i den sydlollandske natur. Hos os kan du opleve alt fra Lalandia til Herregårde

Social og Sundhedsassistent

Region Sjælland

Social og Sundhedsassistent til fast stilling på ortopæd kirurgisk afdeling i Holbæ Vi søger en SSA, nyuddannet eller erfaren. Afdelingen har mentorordning, som tilpasses dine kompetencer Det tværfaglige samarbejde prioriteres højt, og du bliver en del af et faglig dygtigt team af læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, lægesekretærer, farmakonomer, fysioterapeuter og serviceassistenter i afdelingen. I Ortopædkirurgisk afdeling indlægges patienter til undersøgelse og behandling

Social- og sundhedsassistentelev med GF2. start aug. 21

Aarhus Kommune

Ansøgningsfrist: 11. april 2021 Om jobbet: Ønsker du at uddanne dig til social- og sundhedsassistent og har taget grundforløb 2 er dette det korrekte stillingsopslag. Er du allerede uddannet social- og sundhedshjælper, skal du vælge stillingsopslaget for meritter. Som SOSU i Aarhus er du medskaber af det vigtigste i verden: At gøre en forskel i et andet menneskes liv. Bliv en vigtig del af livet i Aarhus - bliv SOSU.

Social- og sundhedsassistent til den neurologiske og akutte sygepleje

Herning Kommune

Vil du arbejde på et Rehabiliteringscenter med flotte omgivelser og moderne arbejdsforhold? Så vil du komme til at indgå i stærke tværfaglige teams, hvor der er stor fokus på trivsel og høj faglighed. Du vil som social- og sundhedsassistent være med til at sikre, at patienterne oplever en helhed i omsorgen, plejen og rehabiliteringen. Som Social- og sundhedsassistent har du altid en sygeplejerske med dig 24/7, så du står aldrig alene med komplekse opgaver

Social- og sundhedshjælper søges til aftenvagt

Lejre Kommune

Brænder du for omsorgen og demens, og ønsker at se beboerne blomstre? Ønsker du kollegaer der er engageret og fagligt kompetente? Så håber vi at du søger job hos os - for det er dig vi gerne vil arbejde sammen med. Om jobbet Bøgebakken Pleje- og ældrecenter søger en social- og sundhedshjælper til en aftenvagtsstilling på Bøgebakken fra 1. april 2021 eller snarest derefter. Vi venter gerne på den helt rigtige kollega

Juni 21. Er du uddannet SOSU-hjælper og drømmer om, at uddanne dig til SOSU-assistent?

Aarhus Kommune

Ansøgningsfrist: 11. april 2021 Om jobbet: Kun uddannede social- og sundhedshjælpere kan søge via dette opslag. Er du ikke uddannet social- og sundhedshjælper, men ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent, så skal du søge via et andet stillingsopslag. Der er flere mulige startdatoer for dig, der er uddannet social- og sundhedshjælper. Der er flere pladser tilbage med start i juni 2021. Derudover er der mulighed for at starte i august og oktober.21.

Social- og sundhedsassistent i Nattevagt - Anneshave, midlertidige pladser

Aalborg Kommune

Stillingskategori: Social og sundhed Arbejdstid: Deltid over 21 timer Afdeling: Anneshave Midlertidige pladser Ansøgningsfrist: 18. marts 2021 Forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen Velkommen til Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi arbejder for at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Og vi gør det sammen. Sammen med frivillige, med virksomheder, organisationer, pårørende og sammen med de mennesker, vi er her for.

Aktivitetsmedarbejdere til Brønderslev Psykiatriske Sygehus, intensivt akut sengeafsnit N5 og N6

Region Nordjylland

3 Aktivitetsmedarbejdere søges til faste fuldtidsstillinger, 37 timer ugentligt, til intensiv akut sengeafsnit N5 og N6, Klinik Psykiatri Nord, Brønderslev Brænder du for at arbejde med motivation og aktiviteter sammen med patienter indlagt på intensivt akut sengeafsnit, og vil du være med til at gøre en forskel i deres hverdag? Så har du nu muligheden for at blive vores nye kollegaer i N5 og N6. Velkommen til et spændende speciale og to afsnit, hvor det gode arbejdsmiljø altid er i fokus.

Afsnit for ældresygdomme - G2 på Slagelse sygehus søger Social-og sundhedsassistent

Region Sjælland

Vi søger en kollega, der er uddannet social- og sundhedsassistenter. Stillingen er 37 timer pr. uge, i blandede vagter og med weekendvagt hver 2. weekend. Den er til besættelse snarest eller efter aftale. Om afsnittet Afsnit for Ældresygdomme - 2 har plads til 12 patienter. Vi er en mangfoldig personalegruppe på ca. 22 sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter, der er rigtig gode til, at passe på hinanden

Kan din ledelse gøre Aarhus kommune til det bedste sted at være gammel?

Aarhus Kommune

Ansøgningsfrist: 17. marts 2021 Bliver du begejstret ved tanken om at være med til at tilbyde ældre og svage borgere den allerbedste pleje og omsorg?Har du, ud over et stort hjerte, også strategisk indsigt, samt evnen til at få drift og økonomi til at hænge sammen? Så kan du være præcis den leder, vi søger til jobbet som leder i hjemmeplejen i Stavtrup/Bøgeskovhus i Område Syd

Social- og sundhedsassistent ELEV

Morsø Kommune

Morsø Kommune søger elever fra 1. august 2021 Som social- og sundhedsassistent-elev uddannes du til at kunne udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver, som kan give mennesker en bedre hverdag og mere livskvalitet - kort dagt er du med til at gøre en forskel. Opgaver som social- og sundhedsassistent sker i tæt samarbejde med kommunens andre sundhedsfaglige aktører samt borgeren og dennes pårørende.
Placering

Arbejdsgiver

gem søgning som jobagent