Social- og sundhedshjælpere, o.lign. søges til Regionalt bosted - Børnehusene Stjernen for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Region Syddanmark

Er du uddannet social- og sundhedshjælper o.lign., og vil du være med til at skabe et specialiseret og helhedsorienteret tilbud til vores børn og unge, så har vi jobbet til dig!

Børnehusene Stjernen afdeling Nord og Vest, søger Social- og sundhedshjælpere, o.lign, til en fastansættelse på 30. til 37. timer pr. uge.

Stjernen Nord og Vest i Fraugde er et botilbud for 16 udviklingshæmmede børn og unge i op til alderen af 24 år. Børnenes og de unges behov for støtte varierer, fra verbal støtte til fuld støtte til alle adl funktioner. Nogle af børnene og de unge har 1:1-støtte alle døgnets vågne timer, mens andre børn og unge kan dele støtten. Der er både børn og unge der er mobile og børn og unge der er immobile. Diagnoserne er forskellige, men fælles for alle vores børn og unge er, at de er unikke på hver deres måde.

Vi yder en højkompleks tværfaglig indsats, hvor støtten varierer fra let fysisk og verbal guidning i dagligdagsgøremål, til 1:1 skærmning og støtte i alle døgnets vågne timer.

Enkelte børn og unge bruger i nogle situationer udadreagerende adfærd som kommunikationsform. Vi søger dig, der har en fagprofessionel tilgang og har blik for at være ressourcefokuseret. Vi har brug for dig der besidder et ekstra overskud og nærvær, selv når det bliver svært. Dig der ved, at du kan lykkedes, og støtte børn og unge til bedre trivsel, når du arbejder fagprofessionelt målrettet og nærværende. Vi søger dig der ved, hvor vigtigt det er for børnene, at du er tydelig i din kommunikation og bevidst om din relation

Du bliver en del af et team som sammen finder de gode veje i en kompleks hverdag, og hvor alle tager ansvar for at løse opgaverne. Fleksibilitet, konfliktnedtrapning, positiv kommunikation og overblik, er centrale kompetencer i det daglige arbejde.

Flere gange om året afholdes supervision med eksterne supervisor. Vi arbejder blandt andet ud fra KRAP -og bruger dette både i arbejdet med børnenes ressourcer, men også omkring arbejdsmiljø. Du vil inden for de første tre år få et uddannelsen i KRAP, hvis ikke du allerede har det.

Hvem er vi?
Vi lægger i vores praksis stor vægt på følgende værdier: Anerkendelse, rummelighed, respekt og ligeværdighed. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang for at støtte det enkelte barn eller unge i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til at leve et så trygt og selvstændigt liv som muligt.

Vi vægter vores fælles arbejdsmiljø, faglighed og sikkerhed højt, samt samarbejdet med de pårørende.

Vi er en tværfaglig sammensat bred medarbejdergruppe, bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter, SSA’er, SSH´er, omsorgsmedhjælpere og sygeplejerske.

Vi tilbyder dig:

 • Et stærkt fagligt miljø i udvikling med en høj grad af specialisering
 • Arbejde på en afdeling hvor der er fokus på faglig udvikling og fast teamsupervision
 • Faglige temadage, møder og sparring
 • Introdage, hvor du får grundig introduktion til arbejdet
 • Et arbejdsmiljø i udvikling med engagerede kollegaer og leder
 • At du bliver en del af en personalegruppe, der samtidigt er en del af en stor organisation, hvorfor viden deling på tværs forventes, særligt har vi fokus på feedback, professionelt samarbejde og fælles refleksion.
 • En ledelse og omgangstone, der er præget af humor, synlighed og anerkendelse
 • Indflydelse på egen arbejdsplan, inden for arbejdstiden i tidsrummet 6.00-22.00
 • En hverdag, der ALDRIG bliver ensformig.

Vi forventer af dig:

 • Har erfaring med eller lyst til at arbejde med børn og unge med særlige udfordringer
 • Formår at navigere i kompleksitet, er omstillingsparat og kan se muligheder
 • Er i stand til at bevare roen i tilspidsede situationer
 • Arbejder anerkendende og konfliktnedtrappende
 • Er tydelig og klar i din kommunikation, både verbalt og nonverbalt
 • Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering
 • Er åben, fagligt nysgerrig og engagerer dig i den faglige udvikling
 • Udviser rummelighed og respekt over for børnenes værdier og livsform
 • Hviler i dig selv og er tryg ved at bede om hjælp når behovet opstår
 • Har lyst til at være en del af et tværfagligt team samt dele dine observationer fra dagligdagen

Praktisk
Der kaldes løbende ind til samtaler.
Tiltrædelse efter aftale.
Arbejdstiden skifter mellem dag- og aftenvagter i tidsrummet fra kl. 6.00 – 22.00 og der er faste vagter hver anden weekend.
Ansøgning med dokumentation for uddannelse, CV, samt relevante bilag sendes elektronisk, og skal være os i hænde senest d. 14. juni 2024.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Kasper Bøg Meszaros på tlf. nr. 3051 6527, eller på mail:

Se vores hjemmeside på: https://handicapcenterfyn.dk/afdelinger/bornehusene-stjernen

Vi glæder os til at høre fra dig.

Afdeling: Handicapcenter Fyn, Region Syddanmark

Stillingsbetegnelse: Omsorgsmedhjælper

Arbejdstid: 30-37 timer

Arbejdssted: Odense

Ansøgningsfrist: 14 Jun 2024


Placering

Geografiske områder

Fuldtidsjob
Ansøg senest i dag (14.06.2024)

Jobsøgerinteresse


Ansøg / kontakt
Ansøg senest i dag (14.06.2024)
Angiv venligst i din ansøgning, at du fandt jobbet på SOSU.nu

Ansøg / kontakt

Få job som dette inden alle andre - opret jobagent!

Opret agent


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen? Kontakt arbejdspladsen via telefon eller e-mail angivet i jobopslaget!