Ansat i det offentlige eller private?

Det kan være svært at beslutte sig, om man skal søge arbejde i den offentlige eller private sektor. For at gøre det mere overskueligt for dig har vi samlet nogle fordele og ulemper ved begge sektorer.

2023-02-03 10:51:00
Move On

Offentligt ansatte har ofte flere personalegoder end privatansatte, f.eks. udvidet ret til at holde fri i forbindelse med børnenes sygdom. Pensionen vil også ofte være højere i det offentlige end på det private arbejdsmarked. Det er måske ikke noget, du tænker over på daglig basis, men det kan være dig til fordel i fremtiden.

Som ansat i det private vil du oftest have større mulighed for indflydelse på dine daglige opgaver. Et eksempel fra den private sektor er blandt andet de mange vikarbureauer. Som vikar i det private er der som regel stor frihed, og du kan ønske vagter efter de tider og dage, der passer bedst ind i dit skema. Hvis du vælger at arbejde som vikar, vil du oftest også have et mindre ansvar, da det typisk vil ligge hos de fastansatte. Dette kan være med til at lette presset på hverdagen, især i perioder ved f.eks. mangel på personale.

Når du er ansat i en kommune, en region eller staten, vil dit ansættelsesforhold typisk være reguleret af kollektive aftaler (i form af overenskomster). Aftalerne og overenskomsterne varierer fra område til område. Det samme gælder i den private sektor, en stor del af arbejdsgiverne i den private sektor benytter sig nemlig af de samme overenskomster. Er du i tvivl, eller vil tjekke hvilke overenskomster du er omfattet af? Så kan du finde dem på dit ansættelsesbrev eller din seneste lønseddel.

 

Forvaltningsloven

Som ansat i det offentlige er du omfattet af særlige regler til din fordel. Mange af disse gælder ikke på det private arbejdsmarked. Som offentligt ansat er du f.eks. omfattet af Forvaltningsloven, som bl.a. giver dig ret til at søge aktindsigt i din personalemappe. Du kan med andre ord forlange at se, hvad din arbejdsgiver har registreret om dig. Forvaltningsloven sikrer dig også en partshøring før afgørelser, der vedrører dit ansættelsesforhold. Partshøringen betyder, at du skal høres, før du kan blive opsagt, bortvist eller modtage en advarsel.

 

Offentlighedsloven

Det kan også være nyttigt for dig at vide, at du med en offentlig arbejdsgiver er omfattet af Offentlighedsloven. Formålet med denne lov er at skabe åbenhed og gennemsigtighed hos offentlige myndigheder, og loven giver andre ret til at søge aktindsigt i en række oplysninger om din ansættelse.

De omfattede oplysninger er:

  • Dit navn
  • Din stilling
  • Din uddannelse
  • Dine arbejdsopgaver
  • Dine lønforhold
  • Dine tjenesterejser

Hvis nogle søger aktindsigt i dine oplysninger, skal din arbejdsgiver informere dig om, at der er søgt aktindsigt, og hvem der har søgt dem.

Læs mere om overstående her

 

Løn

Du sidder måske nu tilbage med spørgsmålet omkring lønforskellen på offentligt og privat ansatte. For at gøre det endnu nemmere for dig har vi lavet en artikel omkring løn og herunder forskellen på løn i det offentlige og det private. Læs artiklen her.

Har du spørgsmål omkring løntrin, og hvordan du kan stige i løn? Så læs mere om emnet her.

 

 


2.159 læsninger
03.02.2023

HPT