Husker du at udnytte de forhøjede fradrag og 2023-satser?

Kørselsfradrag, befordringsgodtgørelse og beskæftigelsesfradrag er steget i 2023. Det kan derfor godt betale sig at tjekke din forskudsopgørelse - også selv om du tager offentlig transport på jobbet.

2023-01-11 13:29:00
Move On

Snakken om fradrag kan virke som det rene volapyk for mange af os. Men ikke desto mindre har det stor betydning for din økonomi, at du får de korrekte fradrag - og det sker ikke altid automatisk. Noget er du selv ansvarlig for at oplyse til SKAT, andet er du og din arbejdsgiver i fællesskab ansvarlige for at indberette, og noget tredje sker automatisk via SKATs egne systemer.

 

Forhøjede satser for kørselsfradrag

Lad os begynde med at se på det fradrag, som du selv er ansvarlig for at oplyse på din forskudsopgørelse/årsopgørelse, hvis du er berettiget til det - nemlig kørselsfradraget.

Kørselsfradrag er et fradrag, du kan trække fra, hvis du har mere end 24km til og fra arbejde - altså minimum 12km hver vej.

Satserne er steget for 2023 grundet prisstigningerne på bl.a. brændstof. Ifølge lovgivningen bliver satserne beregnet som kørsel i bil - uanset om du benytter offentlig transport, kører i bil eller kommer frem på en helt anden måde. Dette betyder, at du også kan søge om kørselsfradrag, selvom du tager offentligt transport - det er udelukkende afstand mellem hjem og arbejdsplads, der bestemmer dine muligheder.

Herunder kan du se de gamle og nye satser for 2023:

År Kørsel ml. 25-120 km Kørsel over 120 km
2022 2,16 kr. pr. km 1,08 kr. pr. km
2023 2,19 kr. pr. km 1,10 kr. pr. km

Bemærk, at kørselsfradraget ikke udbetales direkte, men indregnes som fradrag i din årsopgørelse. Fradragets værdi er ca. 26%, så hvis dit kørselsfradrag er 1.000 kr., sparer du ca. 260 kr. i skat.

Læs mere om kørselsfradrag her

 

Forhøjede satser for skattefri befordringsgodtgørelse vedr. kørsel i egen bil, cykel og el-løbehjul

Og så til det fradrag/godtgørelse, hvor du sammen med din arbejdsgiver bærer et fælles ansvar for at få indberettet korrekt - nemlig skattefri befordringsgodtgørelse.

Arbejder du som f.eks. udekørende i hjemmeplejen og kører i din private bil, så er det vigtigt, at du får oplyst det korrekte kilometertal til din arbejdsgiver - men også at du får tjekket op på, om din arbejdsgiver har registreret den korrekte skattefri befordringsgodtgørelse på din lønseddel.

Herunder kan du se de gamle og nye satser for 2023:

År De første 20.000 km Kørsel over 20.000 km
2022 fra og med 1. maj 3,70 kr. pr. km 2,17 kr. pr. km
2023 3,73 kr. pr. km 2,19 kr. pr. km

Satsen for udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på privat cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul er fastsat til 0,61 kr.  

 

Højere beskæftigelsesfradrag

Og så er der endelig det fradrag, hvor hverken du eller din arbejdsgiver skal gøre noget - beskæftigelsesfradraget beregnes automatisk af SKAT ud fra din indtjening. Men derfor kan det jo være meget rart at kende satserne, så du har et bedre overblik over dine fradrag.

Beskæftigelsesfradrag modtages automatisk af alle lønmodtagere med en am-bidragspligtig løn.

I 2023 forhøjes dit maksimale beskæftigelsesfradrag yderligere med 2.100 kroner. Det fulde fradrag lyder derefter på 45.600 kroner - altså et fradrag på 10,65%. Der gælder dog særlige regler omkring beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere.

Jobfradraget er fortsat 4,50 % af indkomsten over 208.700 kr.

Læs mere om beskæftigelsesfradraget her


3.929 læsninger
11.01.2023

HPT