Stress hos SOSU'er

En rapport fra Arbejdstilsynet viser, at de ansatte i blandt andet døgninstitutioner og hjemmeplejen er presset til det yderste. Læs her, hvordan du kan hjælpe med at forebygge stress på jobbet.

2022-06-30 09:43:00
Move On

Det høje tempo i pleje- og omsorgsfagene går hårdt ud over trivslen hos social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter og andre inden for velfærdsfagene. Det viser den såkaldte NOA-L-rapport fra Arbejdstilsynet, hvor ca. 30.000 lønmodtagere har udtalt sig om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet på deres arbejdspladser.

23 pct. af de adspurgte social- og sundhedsassistenter udtaler her, at de ofte eller hele tiden har følt sig stressede inden for de seneste to uger. Kigger man på branchegrupper i særdeleshed, er ’Døgninstitutioner og hjemmepleje’ den branche, hvor den største andel af medarbejderne har følt stress.

Personalet må løbe stærkere og stærkere, for behovet for pleje og omsorg bliver ikke mindre

Den høje fart går ud over kvaliteten, og det kan vi ikke være bekendt, mener Maria Melchiorsen, forbundssekretær i FOA:

”Både før, under og efter corona har tempoet været alt, alt for højt. Vi skal blive bedre til at sikre arbejdsmiljøet og fastholde medarbejderne, for så bliver de aktuelle rekrutteringsudfordringer mindre. Lige nu står vi i en situation, hvor det personale, der er, må løbe stærkere og stærkere, for behovet for pleje og omsorg bliver ikke mindre. I sidste ende risikerer vi, at det går ud over samfundets svageste – de syge og plejekrævende.”

Mere indflydelse og udvikling af faglighed

Udover en bedre sammenhæng mellem mængden af opgaver og de medarbejdere, der skal løse dem, peger Maria Melchiorsen også på et andet parameter i undersøgelsen. Arbejdsmiljøforskningen viser, at egen indflydelse på, hvordan arbejdsopgaver løses samt muligheden for at udfolde og udvikle sin faglighed, giver bedre trivsel på arbejdspladsen. På begge disse områder halter pleje- og omsorgsfagene gevaldigt efter, fastslås det i rapporten.

”FOAs medlemmer er stolte af den forskel, de gør for andre mennesker. De er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund. Men som alle andre lønmodtagere har de brug for at udvikle deres faglighed, og det er lederne ude i kommunerne og regionerne, der skal sikre, at der tid og mulighed for faglig sparring og supervision,” siger Maria Melchiorsen og påpeger, at øget trivsel blandt personalet giver øget kvalitet af de velfærdsopgaver, de løfter.

5 råd mod stress på jobbet

Har du selv oplevet stigende pres og stress i forbindelse med jobbet? Her er 5 gode råd til at skabe lidt mere ro i hverdagen.

1. Få en klar struktur

Ledelsen og medarbejderne bør være enige om en klar stuktur og arbejdsplan for de perioder, hvor der er travlt. En løsning kan være at opdele dagene i kategorier efter, hvor borgere eller patienter skal tilses, hvor mange ressourcer arbejdet kræver, samt hvor mange medarbejdere der er til rådighed - også i forhold til evt. sygemeldinger. Der bør opstilles en plan for de travle dage, hvor de vigtigste opgaver prioriteres, og bestemte typer opgaver fravælges.

2. Prioritér opgaverne

Ikke alle opgaver kan nås på en travl arbejdsplads. Hold løbende en dialog med ledelsen og dine kolleger om prioriteringen af arbejdsopgaverne, så de passer til den tid og de ressourcer, der er til rådighed. Det er vigtigt at afstemme forventningerne, så nogle af opgaverne kan fravælges, når der er for travlt.

3. Sørg for forudsigelighed

At skifte opgaver løbende kan stresse. Du bør sammen med din arbejdsplads sørge for, at du får den mængde forudsigelighed i arbejdet, som du føler dig tryg ved. Dette kan være en fast rytme i hverdagen, de samme borgere med opgaver som du kender m.m. Det er også vigtigt, at ledelsen holder medarbejderne opdateret om kommende skift og ændringer, så I alle har et overblik over fremtiden på arbejdspladsen.

4. Brug fællesskabet

Snak om og del de svære oplevelser med dine kolleger. Det er vigtigt, at du har nogen, som du kan tale med om dine oplevelser. Tal om jeres faglige udfordringer i fællesskabet - arbejdspladsen skal understøtte det gode arbejdsmiljø med personalerum og sørge for, at I har tid til at give støtte til hinanden.

5. Brug din leder

Lederen er en essentiel del af arbejdspladsen. Tøv ikke med at involvere din leder i arbejdet og lad vedkommende vide, hvilke handlinger du føler, der er brug for. Hold en dialog i gang løbende.

Vær opmærksom på stress

Stress kan være svært at se for dine kolleger eller dine ledere. Vær opmærksom på dine stress-symptomer og få hjælp i tide, inden stress bliver til en langvarig sygdom. Det gør du nemmest ved at dele dine følelser med andre, når du mærker dem - en god snak med kolleger på jobbet eller en afklaringssamtale med ledelsen kan være vejen frem.

Stress opleves forskeligt fra person til person, men hold især øje med ændringer i din adfærd. Føler du pludseligt, at du har sværere ved at overskue hverdagen, prioritere dine opgaver, huske arbejdsopgaver eller koncentrere dig, eller måske at du har lettere til vredesudbrud - så kan det alt sammen være tegn på, at stress er på vej.


2.927 læsninger
30.06.2022

HPT