Bliv SOSU nu – du er savnet!

De varme SOSU hænder er i højere kurs end nogensinde, og behovet ser kun ud til at stige. Samtidig falder antallet af studerende på social- og sundhedsuddannelserne. Men nu har nogen fået en god ide.

2020-12-18 22:14:00
Move On

Overskrifterne i aviser og onlinemedier har længe peget på, at Danmark mangler varme hænder i ældreplejen og sundhedssektoren. I flere kommuner har problemet været så udbredt, at hver fjerde SOSU-stilling ikke blev besat.

Behov for markant flere elever på SOSU-uddannelser for at klare ældreboomet.
KL, 2. november 2020

Og optaget på SOSU-uddannelserne er – på trods af gode intentioner fra politisk side – faldet med 30% de seneste 5 år. Nu lader det dog til, at nogen har fået en god ide…


Bedre lønvilkår

Man har nemlig fået øjnene op for en af hovedårsagerne til den faldende SOSU-interesse. Nemlig at mange i SOSU-målgruppen er over 25-30 år og etablerede med familie, hus, bil og andre økonomiske forpligtelser. En del har derfor svært ved at få privatøkonomien til at hænge sammen på SU.

Mangel på SOSU-ansatte er en bombe under velfærdssamfundet.
Varde Kommune, 6. marts 2020

Den erkendelse har fået nogle kommuner i gang med kreative løsninger, så SOSU-studerende kan få en bedre løn under uddannelsen. Fx i Roskilde Kommune, hvor man tilbyder elevløn i praktikperioder og dagpenge/kontanthjælp i skoleperioder. Det stiller de studerende noget bedre end den SU, de ellers ville have fået. Samtidig garanterer kommunen en elevplads efter grundforløbet på uddannelsen.

Så de gode tanker tænkes; og udføres nu også i praksis. Hvis du overvejer at gå SOSU-vejen, bliver din indsats uden tvivl værdsat – nu endda også økonomisk i mange tilfælde!


SOSU-uddannelser

Der er grundlæggende tre uddannelsesveje til at blive SOSU:

  • Social- og sundhedshjælper
  • Social- og sundhedsassistent
  • EUX Velfærd

Social- og sundhedshjælper
Hovedforløbet på uddannelsen tager 1 år og 2 måneder. Oveni kommer det såkaldte grundforløb2 af 20 ugers varighed, som alle skal gennemføre. For elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, er der et yderligere grundforløb1 af 20 ugers varighed.

Social- og sundhedsassistent
Hovedforløbet på uddannelsen tager 2 år og 10 måneder. Oveni kommer grundforløb2 af 20 ugers varighed, som alle skal gennemføre. For elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, er der et yderligere grundforløb1 af 20 ugers varighed.

EUX Velfærd
En forholdsvis ny erhvervsuddannelse fra 2017 med gymnasiale fag. Varigheden er 4 år og 7 måneder. Her bliver man på samme tid student og uddannet som social- og sundhedsassistent.

 


Vil du vide mere om vejen til at blive SOSU?

Der findes SOSU-skoler i det meste af landet, og du kan fx se mere på Danske SOSU Skolers hjemmeside. Her kan du også se flere detaljer om de enkelte uddannelsesretninger.

Mere om at blive SOSU


3.038 læsninger
18.12.2020

HPT