Bliv SOSU nu – du er savnet!

De varme SOSU-hænder er i højere kurs end nogensinde, og behovet ser kun ud til at stige. Det betyder, at du som SOSU har mange jobmuligheder, og heldigvis betyder det også, at der i disse år bliver gjort meget for at forbedre løn- og arbejdsvilkår.

2023-01-17 11:07:00
Move On

Overskrifterne i aviser og onlinemedier har længe peget på, at Danmark mangler varme hænder i ældreplejen og sundhedssektoren. Vi har brug for dig!

Efterspørgslen på SOSU’er er stor, det kan vi både se og mærke på de utallige ledige stillinger. Du har måske allerede set opslagene for nabokommunen og overvejet dine muligheder? Meget tyder på, at du nok vil se flere jobopslag, for arbejdsgiverne mangler personale, og du er derfor meget værdifuld for dem.

Hvad betyder det, at der er større efterspørgsel end udbud? Det betyder kort sagt, at der kommer til at mangle SOSU’er. En ny analyse fra Finansministeriet viser nemlig, at i 2030 vil efterspørgslen efter SOSU’er overstige det faktiske udbud med over 17.000. Ud fra analysen vurderes det, at der vil komme til at mangle omkring 10.400 social- og sundhedshjælpere og knap 7.000 social- og sundhedsassistenter i 2030 sammenlignet med 2019.

Dette vil få store konsekvenser for især den ældre befolkning og deres familier, men også for dem der er SOSU’er. Presset på arbejdet vil stige markant, og der vil tydeligt kunne mærkes manglen på arbejdskraft… MEN heldigvis er problemet opdaget, og der arbejdes på det. Så du kan godt tage en dyb indånding og få ro i maven igen.

Læs mere her om analysen her

 

Ikke kun negativt

Problemet har sine ulemper, men der er også de positive sider af sagen. Er du allerede SOSU eller overvejer det? Så ved du også, at der arbejdes meget på at arbejdsvilkårene og at forenkle alle de daglige. Politikerne har endelig fået øjnene op for problemets omfang, og der arbejdes fra mange sider i Folketinget på at gøre SOSU-arbejdet mere attraktivt – også rent lønmæssigt.

Du er efterspurgt

Du er med andre ord meget efterspurgt, og du har kun en minimal risiko for at gå ledig. Som SOSU kan du udnytte de mange jobmuligheder til at finde det job, der passer dig bedst. Hvis du allerede er tilfreds med dit arbejde, men kan mærke, at du arbejder i et lidt højere tempo end før, så kunne det også give anledning til at forhandle dig til en højere løn med din arbejdsgiver.

Er du ikke SOSU endnu?

Hvis du har overvejet at blive SOSU, så er det den rette tid at søge ind! For at gøre det ekstra nemt for dig har vi skrevet lidt om uddannelserne herunder.

 


SOSU-uddannelser

Der er grundlæggende tre uddannelsesveje til at blive SOSU:

  • Social- og sundhedshjælper
  • Social- og sundhedsassistent
  • EUX Velfærd

Social- og sundhedshjælper
Hovedforløbet på uddannelsen tager 1 år og 2 måneder. Oveni kommer det såkaldte grundforløb2 af 20 ugers varighed, som alle skal gennemføre. For elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, er der et yderligere grundforløb1 af 20 ugers varighed.

Social- og sundhedsassistent
Hovedforløbet på uddannelsen tager 2 år og 10 måneder. Oveni kommer grundforløb2 af 20 ugers varighed, som alle skal gennemføre. For elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, er der et yderligere grundforløb1 af 20 ugers varighed.

EUX Velfærd
En forholdsvis ny erhvervsuddannelse fra 2017 med gymnasiale fag. Varigheden er 4 år og 7 måneder. Her bliver man på samme tid student og uddannet som social- og sundhedsassistent.

 


Vil du vide mere om vejen til at blive SOSU?

Der findes SOSU-skoler i det meste af landet, og du kan fx se mere på Danske SOSU Skolers hjemmeside. Her kan du også se flere detaljer om de enkelte uddannelsesretninger.

Mere om at blive SOSU


4.903 læsninger
17.01.2023

HPT